Kurs SRC

Kursy radiooperatora bliskiego zasięgu (Short Range Certificate, SRC) oraz dalekiego zasięgu (Long Range Certificate, LRC) prowadzimy na terenie całego kraju. Szkolenie przygotowuje do egzaminu państwowego na licencję radiooperatora w UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej).

Najbliższe terminy

Warszawa (LRC)2-3.12.2023
Gdańsk4.12.2023
Wrocław8.12.2023
Rzeszów12.12.2023
Kraków13.12.2023
Katowice14.12.2023
Kraków16.12.2023
Kraków LRC16-17.12.2023
kurs src

Kurs SRC na zamówienie

Zorganizujemy kurs radiooperatora w wybranym przez Ciebie miejscu.

Czy kurs radiooperatora SRC VHF potrzebny jest  żeglarzowi do szczęścia?

Chyba każdemu z nas zdarzyło się patrzeć z podziwem na jachty uskrzydlone białymi żaglami, które lekko pochylone pod naporem wiatru z wdziękiem przecinały fale. Albo w piękną słoneczną niedziele przypatrywać się motorówce pędzącą po jeziorze, której kilwater kreślił na wodzie niezwykłe ślady.

Zapewne tyle jest powodów uprawiania żeglarstwa, ilu jest samych żeglarzy, ale można się pokusić o wyróżnienie „wspólnego mianownika”. Żeglarstwo i sport motorowodny, uprawiane zarówno na morzu jak i wodach śródlądowych cechuje:

 • bezpośredni kontakt z naturą
 • oderwanie się od zgiełku wielkiego miasta i „dobrodziejstw” współczesnej cywilizacji
 • możliwość podziwiania widoków niedostępnych na lądzie (wschody i zachody słońca, delfiny)
 • przebywanie w towarzystwie osób podzielających tę samą pasję
 • możliwość sprawdzenia siebie
 • kształtowanie takich cech charakteru, jak: odwaga, pracowitość, koleżeństwo, odpowiedzialność, umiejętność podejmowania decyzji

Mówiąc krótko, żeglarstwo to sport „swobodny”, ale nawet „na rybach” swoboda nie jest niczym nieograniczona.

Z punktu widzenia prawa, jacht żaglowy czy motorówka, to nic innego jak „pojazd wodny”. Podobnie jak w przypadku pojazdów lądowych jedne można prowadzić bez żadnych uprawnień, a na inne niezbędne są szkolenia i stosowne certyfikaty.

W Polsce nadal funkcjonuje system państwowych patentów żeglarskich i motorowodnych. Dość wysoki do niedawna poziom szkoleń i egzaminów powodował, że nasze patenty były rozpoznawane i uznawane w wielu krajach świata. Często jednak do prowadzenia jachtu patent nie wystarcza.

Otóż jachty morskie ze względów bezpieczeństwa (wzywanie pomocy) wyposażone są w radiostację VHF DSC („ukaEfka” z systemem Cyfrowego Wywołania Selektywnego). Takie radio umożliwia miedzy innymi automatyczne i skuteczne wzywanie pomocy. Ponieważ radiostacja morska służy nie tylko do nasłuchu, ale i do nadawania, musi być zarejestrowana w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE), a do jej obsługi jest uprawniony certyfikowany radiooperator. Na jachcie prywatnym to sam armator musi się legitymować licencją radiooperatora, a na jachcie czarterowym przynajmniej jedna osoba w załodze powinna posiadać świadectwo radiooperatora.

Co to jest licencja radiooperatora SRC?

Licencja radiooperatora SRC (Short Range Certificate), to inaczej Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu. Dokument ten można uzyskać w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Warunkiem jest:

 • ukończenie 15 lat
 • zdanie egzaminu z wiedzy i umiejętności

Komisja Egzaminacyjna w całej Polsce używa takiego samego sprzętu, a od kandydatów oczekuje umiejętności obsługi takiego właśnie urządzenia:

 • radiostacja Icom-323, Icom-330
 • atrapa radiopławy EPIRB
 • atrapa transpondera radarowego SART

Oznacza to w praktyce, że zdanie egzaminu w UKE może być trudne, bez wcześniejszego zapoznania się z radiem na kursie.

Jak wygląda kurs radiooperatora SRC VHF?

Prowadzone przez nas kursy radiooperatora SRC VHF mają charakter praktyczny. Przekazywaną wiedzę teoretyczną ograniczamy do niezbędnego minimum. W ten sposób mamy dużo czasu na ćwiczenie wszystkich procedur stosowanych w radiokomunikacji morskiej. Program szkolenia jest ściśle skorelowany z wymaganiami egzaminacyjnymi UKE oraz praktyką i obejmuje:

 • system GMDSS i jego podsystemy (NAVTEX, DSC)
 • regulaminy i procedury łączności morskiej
 • łączność MAYDAY, PAN PAN, SECURITE
 • radiopława EPIRB, transponder radarowy SART
 • zastosowanie systemu Cyfrowego Wywołania Selektywnego (DSC): DISTRESS, URGENCY, SAFETY, ROUTINE
 • odwoływanie fałszywych alarmów
 • prowadzenie łączności rutynowej (zgłoszenie zamiaru wyjścia z portu, nawiązanie łączności ze stacją brzegową i statkiem)

Kursy na licencję radiooperatora „ukaefki” prowadzimy zwykle 2-3 tygodnie przed planowana datą egzaminu. Dzięki temu kursanci mogą:

 • uzupełnić wiedzę teoretyczną z podręcznika i innych materiałów
 • w pełni opracować test egzaminacyjny
 • zapoznać się z symulatorem radia 

Czy egzamin na radiostację VHF DSC jest trudny?

Nie jest trudny, jeżeli kandydat wziął udział w naszym kursie. Praktycznie 100% absolwentów naszych szkoleń zdaje egzamin już za pierwszym razem. Jednak w przypadku niepowodzenia na egzaminie, nasz kursant może powtórzyć szkolenie gratis!

Czy można zostać radiooperatorem „ukaEfki” nie znając angielskiego?

Nie trzeba przecież być ornitologiem, by rozpoznać bociana, ani nie trzeba recytować z pamięci monologu Hamleta, by zostać radiooperatorem. 95% marynarzy i żeglarzy pływających po morzu mówi na co dzień w innym języku niż angielski. Na potrzeby ludzi morza powstał nawet Morski Nawigacyjny Słownik Frazeologiczny, czyli „rozmówki” marynarskie – sea speak. W czasie kursu ćwiczymy procedury także po angielsku, a sam egzamin przeprowadzany jest w języku polskim. Tylko test zawiera kilkadziesiąt pytań dotyczących sea speak. Tak więc jeżeli nawet w dawnych czasach edukacji szkolnej musiałeś zachwycać się ”genialnym Puszkinem”, a nie głębią myśli zawartych w dramatach Szekspira, to egzamin na radiooperatora zdasz bez trudu. A potem, już z licencja radiooperatora w kieszeni, znajomość angielskiego warto rozwijać, bo język migowy w komunikacji radiowej sprawdza się słabo.