Kurs SRC VHF Gdańsk

 • 20.05.2024, godzina 1600, Narodowe Centrum Żeglarstwa, ul. Stogi 21
 • +48 516 016 323
 • kyma.kursy@gmail.com
 • prowadzimy również kursy również na zamówienie-indywidualne i dla grup

Gdzie odbywa się szkolenie na licencję VHF?

Nasze kursy prowadzimy najczęściej w Narodowym Centrum Żeglarstwa, ul. Stogi 21, Gdańsk

Zapraszamy na jednodniowe intensywne szkolenie praktyczne, którego celem jest opanowanie przez uczestników podstawowych zasad radiokomunikacji morskiej oraz przygotowanie do państwowego egzaminu na licencję radiooperatora w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Dla kogo przeznaczony jest szkolenie?

Kurs radiooperator SRC w Gdańsku przeznaczony jest dla wszystkich żeglarzy morskich i motorowodniaków, a w szczególności dla:

 • osób przygotowujących się do egzaminu na patent jachtowy sternik morski lub morski sternik motorowodny
 • sterników morskich i kapitanów prowadzących samodzielne rejsy morskie
 • trenerów i sędziów regatowych, którzy posługują się radiem
 • wszystkich żeglarzy, którzy chcą poznać procedury radiokomunikacji morskiej

Do czego jest potrzebna licencja radiooperatora?

Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (ang. Short Range Certificate) potrzebne jest do pływania jednostkami sportowymi i rekreacyjnymi po wodach morskich na całym świecie.

Prawo, zarówno polskie jak i międzynarodowe stanowi, że:

 • każda radiostacja morska powinna być zarejestrowana
 • do obsługi radiostacji uprawniony jest wyłącznie certyfikowany radiooperator

W Polsce radiostacje rejestruje Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Armator prywatnego jachtu, by dokonać rejestracji musi legitymować się świadectwem radiooperatora. Na pokładzie każdego jachtu wyposażonego w radio, co najmniej jedna osoba powinna posiadać licencję.

Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu jest zatem niezbędne do:

 • rejestracji radiostacji na prywatnym jachcie
 • obsługi radia na każdym jachcie morskim
 • czarterowania i legalnego pływania każdym jachtem prywatnym lub klubowym
 • legalnego posługiwania się radiem w czasie treningu i regat

Patent sternika morskiego czy morskiego sternika motorowodnego niewiele więc znaczy bez licencji radiooperatora. W większości krajów świata nie istnieje system państwowych patentów żeglarskich czy motorowodnych, za to obowiązkowe jest posiadanie licencji radiooperatora.

Jak można zdobyć licencję radiową?

Prawo międzynarodowe (Konwencja o Bezpieczeństwie Życia na Morzu, SOLAS) stanowi, że świadectwo radiooperatora wydaje organ administracji krajowej na podstawie zdanego egzaminu. W Polsce jedyną instytucją uprawnioną do egzaminowania i wydawania licencji jest Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Jednocześnie warto podkreślić, że tzw. „certyfikaty kompetencji” wystawiane przez prywatne szkoły żeglarstwa lub stowarzyszenia takie jak ISSA, w rozumieniu prawa nie są żadnymi dokumentami i nie nadają uprawnień. Posługiwanie się takim „certyfikatem” oznacza naruszenia prawa i skutkuje między innymi utratą polisy ubezpieczeniowej.

Każdego roku Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłasza na swojej stronie internetowej harmonogram egzaminów na dany rok. Najczęściej egzaminy odbywają się w ośrodkach na Wybrzeżu. Gdańsk nie jest siedzibą Delegatury UKE, więc egzaminy odbywają się w pobliskiej Gdyni. Przez cały rok, także podczas wakacji można przystąpić do egzaminu w jednym ośrodków:

 • Urząd Komunikacji Elektronicznej, Delegatura Gdynia
 • Uniwersytet Morski Gdynia
 • Akademia Marynarki Wojennej
 • Szkoła Morska

Jak wygląda egzamin na radiooperatora?

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów na świadectwa radiooperatorów w służbie morskiej określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2015 roku. Egzamin na Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu obejmuje:

 • część teoretyczną – rozwiązanie testu 15 pytań
 • praktycznego sprawdzianu umiejętności

Test zawiera pytania wybrane losowo dla każdej osoby egzaminowanej z zamkniętej bazy dostępnej na stronie UKE.

Test obejmuje trzy części, a każda z nich zawiera pięć pytań:

 • ogólna wiedza o systemie GMDSS i jego podsystemach
 • procedury radiokomunikacji morskiej i elementy języka angielskiego
 • praktyczna obsługa urządzeń systemu GMDSS

W każdej z trzech części zdający musi udzielić co najmniej trzech poprawnych odpowiedzi. W przypadku niepowodzenia zdający przystępuje do egzaminu poprawkowego, w którym zdaje tylko tę część egzaminu, której nie zaliczył za pierwszym razem.

Praktyczny sprawdzian umiejętności na egzaminie zawiera zwykle cztery zadania:

 • Nawiązanie łączności głosowej (MAYDAY, PAN PAN, SECURITE)
 • Wykorzystanie systemu DSC (DISTRESS, URGENCY, SAFETY)
 • Obsługa i działanie radiopławy EPIRB
 • Obsługa i działanie transpondera SART i AIS

Szczegółowy opis egzaminu.

Czy licencja wydana przez UKE ważna jest poza Polską?

Oczywiście, Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu jest dokumentem państwowym, wydanym na podstawie umowy międzynarodowej. Ważne jest bezterminowo i honorowane na całym świecie. Uprawnia do obsługi urządzeń systemu GMDSS i jego podsystemów na jednostkach rekreacyjnych.

Czy do zdania egzaminu konieczna jest znajomość języka angielskiego?

Nie, biegła znajomość angielskiego nie jest niezbędna. Cały egzamin przeprowadzany jest w języku polskim. Tylko część testu zawiera pytania o podstawowe zwroty angielskiego używanego na morzu (tzw. seaspeak).

Kto może przystąpić do egzaminu?

Jedynym warunkiem jest ukończenie 15 lat. Kurs formalnie nie jest wymagany, ale praktycznie wszystkie osoby przystępujące do egzaminu zapisują się wcześniej na szkolenie.

Jak wygląda kurs radiooperator SRC Gdańsk?

Kurs radiooperator Gdańsk odbywa się w jeden dzień weekendu lub jedno-dwa popołudnia. Szkolenie obejmuje:

 • krótkie wprowadzenie teoretyczne (egzamin, podstawy prawne, opis GMDSS)
 • praktyczne ćwiczenia na radiostacjach, radiopławie i transponderze AIS i SART

W części pierwszej omawiamy:

 • podstawowe założenia Morskiego Światowego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS)
 • zasady działania i zastosowanie Cyfrowego Wywołania Selektywnego (Digital Selective Calling, DSC)
 • procedury łączności: alarmowej (MAYDAY), pilności (PAN PAN), bezpieczeństwa (SECURITE), rutynowej
 • Szkolenie odbywa się na takim samym sprzęcie, na jakim UKE przeprowadza egzamin:
 • radiostacja Icom-323
 • radiostacja Icom-330
 • atrapa radiopławy EPIRB 406 MHz
 • ćwiczebny transponder radarowy SART
 • ćwiczebny transponder AIS

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie?

Nasz kurs radiooperatora w Gdańsku, to szkolenie praktyczne, prowadzone przez doświadczonych kapitanów jachtowych i instruktorów. Przekazujemy nie tylko wiedzę potrzebną do zdania egzaminu, ale przede wszystkim dzielimy się swoim doświadczeniem wyniesionym z setek rejsów po morzach całego świata. Nasze szkolenia, to:

 • ponad czterdziestoletnie doświadczenie w żeglarstwie morskim i szkoleniu żeglarzy
 • nowoczesne techniki nauczania
 • indywidualne podejście do każdego kursanta
 • bogata baza materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych
 • stuprocentowa zdawalność na egzaminach w UKE
 • szkolenie na oryginalnym sprzęcie (Icom-323, Icom-330, takim samym, jak używany na morzu i egzaminie państwowym
 • setki zadowolonych klientów
 • przystępna cena

Jaka jest cena szkolenia?

Koszt kursu w kameralnej grupie 4-6 osób wynosi 450 zł. Prowadzimy także szkolenia indywidualne oraz dla grup zorganizowanych. Cena obejmuje:

 • szkolenie
 • dowolną liczbę powtórzeń w przypadku niepowodzenia na egzaminie
 • książka T. Bartlett, Radiooperator Łączności Bliskiego Zasięgu. Podręcznik RYA
 • wydruk bazy pytań egzaminacyjnych z kluczem odpowiedzi
 • wydruk procedur radiokomunikacji morskiej (po polsku i angielsku)
 • dostęp do bazy pytań w wersji elektronicznej