Kurs motorowodny Śląsk

Śląsk, słynący z kopalń i hut, był i jest jednym z najbardziej aktywnych w Polsce ośrodków uprawiania sportów wodnych. Ciężko pracujący górnicy i hutnicy potrzebują wypoczynku na łonie przyrody. W dawnych czasach na Śląsku niemal przy każdej fabryce istniał klub sportowy, a w nim sekcja żeglarska i motorowodna.

Mimo zmian społecznych i cywilizacyjnych, jakie na przełomie stuleci nie ominęły ziem Śląska, sporty wodne wciąż cieszą się dużą popularnością mieszkańców tego regionu. Po minionych czasach pozostała rozwinięta infrastruktura, sieć sztucznych zbiorników wodnych, kanałów i uregulowanych rzek.

Gdzie na Śląsku prowadzimy kursy motorowodne?

Nasze kursy motorowodne staramy się prowadzić tam, gdzie jest zainteresowanie i odpowiednie możliwości. Szkolenia przygotowujące do egzaminu na paten sternika motorowodnego odbywają się w takich miastach śląskich, jak:

 • Katowice
 • Gliwice
 • Sosnowiec
 • Jaworzno
 • Zabrze
 • Dąbrowa Górnicza

Jak są zorganizowane kursy motorowodne?

Nasze kursy motorowodne na Śląsku prowadzimy zwykle metodą hybrydową. Oznacza to, że przedmioty teoretyczne kursant opanowuje samodzielnie w oparciu o udostępnioną bazę e-learningową. Dostęp do bazy wiedzy pozwala zapoznać się z wszystkimi zagadnieniami objętymi egzaminem:

 • prawo drogi na wodach śródlądowych i morskich
 • ratownictwo wodne
 • meteorologia
 • locja śródlądowa i elementy locji morskiej
 • budowa jachtów motorowych
 • silniki i układy napędowe
 • ochrona środowiska
 • zasady manewrowania łodzią motorową

Osoby biorące udział w naszym kursie motorowodnym uczą się samodzielnie. Pozwala to wyeliminować konieczność częstego dojeżdżania na zajęcia i zaoszczędzić czas. Naukę ułatwia także możliwość sprawdzania postępów poprzez rozwiązywania testów kończących każdy dział. W razie potrzeby umożliwiamy także konsultacje z instruktorem dla wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.

Najważniejszą częścią naszego kursu motorowodnego jest szkolenie praktyczne. To od umiejętności manewrowania jachtem zależy w głównej mierze bezpieczeństwo na szlaku wodnym. Szkolenie praktyczne obejmuje:

 • zasady bezpieczeństwa przy uprawianiu sportów motorowodnych
 • przygotowanie łodzi do pływania
 • wodowanie i wyciąganie z wody
 • prace konserwacyjne
 • podstawowe prace bosmańskie
 • wiązanie najważniejszych węzłów
 • odejście i dojście do kei
 • pływanie w ślizgu i wypornościowe
 • zacieśniona cyrkulacja
 • manewr awaryjny „Człowiek za burtą”

Kurs motorowodny w wersji hybrydowej umożliwia skrócenie czasu szkolenia do niezbędnego minimum. Kursanci spotykają się z instruktorem na zajęciach praktycznych zwykle w ostatnim dniu. Wtedy też odbywa się egzamin na patent sternika motorowodnego.

Czy patent sternika motorowodnego jest niezbędny do pływania jachtem motorowym?

Polskie prawo dopuszcza prowadzenie bez uprawnień tylko łodzi wyposażonych w silnik o mocy do 10 kW (13,6 KM) oraz jednostek typu houseboat („pływający dom”). Oznacza to w praktyce, że prowadzenie każdego skutera wodnego czy ślizgowej łodzi motorowej wiąże się z koniecznością posiadania uprawnień. A droga do patentu sternika motorowodnego wiedzie przez egzamin.

Jak wygląda egzamin na patent sternik motorowodny?

Egzamin składa się z dwóch części:

 • teoretycznej
 • praktycznej

Część teoretyczna polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, który zawiera 75 pytań. Warunkiem zaliczenia jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na nie mniej niż 65 pytań.

Część praktyczna egzaminu odbywa się na łodzi i obejmuje:

 • kierowanie jachtem
 • dowodzenia załogą
 • pracę w charakterze członka załogi
 • podstawowe prace bosmańskie

Komisja Egzaminacyjna wyznacza każdemu kandydatowi zadanie do wykonania. Najczęściej jest to podejście i odejście od kei oraz manewr awaryjny „Człowiek za burtą”.

Czy trudno zdać egzamin na zakończenie kursu motorowodnego?

Egzamin nie jest trudny dla osób, które brały udział w kursie, opanowały najważniejsze zagadnienia teoretyczne oraz potrafią bezpiecznie i prawidłowo manewrować motorówką. Wszyscy uczestnicy naszego szkolenia motorowodnego w Warszawie i Zegrzu zdają egzamin państwowy za pierwszym razem.

Jakie uprawnienia ma sternik motorowodny?

Patent sternika motorowodnego, wydawany na podstawie zdanego egzaminu przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego uprawnia do prowadzenia łodzi motorowych:

 • na wodach śródlądowych bez ograniczeń
 • po morskich wodach wewnętrznych, a na pozostałych wodach do 2 mil morskich od brzegu jachtów o długości do 12 metrów w porze dziennej

Czy patent sternika motorowodnego uznawany jest poza granicami Polski?

Polskie patenty żeglarskie i motorowodne, to dokumenty wydane w oparciu o przepisy państwowe. Są ważne i honorowane nie tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ale też na całym świecie.

Czy do prowadzenia jachtu motorowego potrzebne są jeszcze inne dokumenty?

Prowadzenie po wodach morskich jednostek dłuższych niż 12 metrów oraz dalej od brzegu niż 2 mile wiąże się z koniecznością posiadania patentu morskiego sternika motorowodnego. Dodatkowo jachty morskie wyposażone są w radiostację VHF DSC („ukaefkę”), co oznacza konieczność zdobycia Świadectwa Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (Short Range Certificate, SRC) w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Z kolei holowanie narciarza lub obiektu latającego wymaga odpowiedniej licencji.

Szczegółowe informacje na temat patentów, licencji i uprawnień znajdzie zainteresowany Czytelnik na naszym blogu: