Kurs motorowodny Zegrze

Kursy motorowodne, które prowadzimy w Warszawie i na Zalewie Zegrzyńskim przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą:
• zdobyć państwowy patent sternika motorowodnego
• nauczyć się samodzielnego prowadzenia motorówki

Harmonogram kursów na patent sternika motorowodnego sezon 2024

Cena za szkolenie 500 zł, ulgowa 480. Dodatkowo – opłata za egzamin oraz wydanie patentu.

Organizatorem szkoleń jest szkoła żeglarstwa motorowodni.com.pl.

info@motorowodni.com.pl
tel: +48 600 215 100
tel: +48 604 130 055


Dlaczego prowadzimy kursy motorowodne w Warszawie?
Kursy motorowodne organizujemy w Warszawie i na Zalewie Zegrzyńskim z oczywistych powodów:
• Warszawa jest największym miastem w Polsce
• wielu warszawiaków uprawia różne sporty, w tym wodne
• żeglarstwo i sport motorowodny stają się coraz bardziej popularne
• Wisła i Zalew Zegrzyński sprzyjają uprawianiu sportów wodnych

Czy kurs motorowodny jest niezbędny do pływania łodzią motorową lub skuterem wodnym?

Na tak postawione pytanie można odpowiedzieć stwierdzeniem spotykanym na portalach społecznościowych w rubryce „stan cywilny”-„to skomplikowane”.
Otóż obowiązujące w Polsce przepisy stanowią, że bez uprawnień można prowadzić:
• jednostki o mocy silnika do 10 kW (odpowiednio 13,6 KM)
• łodzie typu houseboat (długości do 13 metrów, mocy silnika do 75 kW i prędkości ograniczonej konstrukcyjnie do 15 km/h)

Oznacza to, że do prowadzenia wszystkich łodzi motorowych o większej mocy silnika i zdecydowanej większości skuterów wodnych potrzebny jest patent sternika motorowodnego.

Jak można zdobyć patent sternika motorowodnego?
Patent sternika motorowodnego można oczywiście zdobyć na naszym kursie. Jesteśmy przecież po to, by Ci pomóc. Formalnie przystąpienie do państwowego egzaminu nie wymaga odbycia szkolenia, ale w rzeczywistości prowadzenia jachtu motorowego trudno nauczyć się z książki albo filmów na YT. Tych, którzy tak myślą, i nie daj Boże pływają, należy omijać jak najszerszym łukiem. Są zwykle wyjątkowo wręcz niebezpieczni! Dlatego rozsądek podpowiada – przed egzaminem należy zapisać się na kurs, by nauczyć się bezpiecznie pływać, nie stwarzać zagrożenia dla siebie ani innych.

Jak wygląda kurs na sternika motorowodnego?

Nasze kursy motorowodne nastawione są na nauczanie umiejętności praktycznych, bo „wykłady” z teorii z wielu względów lepiej zamienić na naukę własną on line. A w tym doskonale pomoże Ci nasza rozbudowana baza e-learningowa, w tym bogaty zestaw testów.
Kursy motorowodne prowadzimy zwykle metodą hybrydową:
• zajęcia teoretyczne on-line
• nauka prowadzenia jachtu na łodzi z instruktorem

W naszej bazie e-learningowej osoba, która zapisała się na kurs może korzystać z materiałów przedstawiających wszystkie zagadnienia objęte egzaminem. Dzięki rozbudowanej części testowej, każdy na bieżąco może sprawdzać swoje postępy w nauce. W przypadku jakichkolwiek niejasności możliwe są konsultacje z instruktorem. Jednak istotą naszych kursów motorowodnych w Warszawie i na Zalewie Zegrzyńskim jest szkolenie praktyczne. Uczymy tego wszystkiego, co jest potrzebne nie tylko do zdania egzaminu, ale przede wszystkim niezbędne do samodzielnego prowadzenia jachtu motorowego na śródlądziu i morskich wodach przybrzeżnych.

Praktyczna część kursu motorowodnego obejmuje zatem:
• podstawowe prace bosmańskie
• wodowanie jachtu i przygotowanie go do pływania
• zasady bezpieczeństwa przy uprawianiu sportu motorowodnego
• sprawdzanie własności manewrowych łodzi
• wykorzystanie cum, szpringów i odbijaczy
• odejście od nabrzeża
• podejście do nabrzeża
• zacieśniona cyrkulacja
• wchodzenie w ślizg
• manewr awaryjny „Człowiek za burtą”

Kto może przystąpić do egzaminu na sternika motorowodnego?

Aktualnie obowiązujące przepisy mówią, że jedynym warunkiem przystąpienia do egzaminu na patent sternik motorowodny jest ukończenie 14 lat.

Jak wygląda egzamin na sternika motorowodnego?
Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego lub Podmiot Upoważniony Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nasza szkoła jest jednym z takich Podmiotów Upoważnionych.

Egzamin na patent sternika motorowodnego składa się z dwóch części:
• teoretycznej
• praktycznej

Egzamin w części teoretycznej polega na rozwiązaniu testu 75 pytań jednokrotnego wyboru. Do zaliczenia tej części zdający musi udzielić co najmniej 65 poprawnych odpowiedzi. Egzamin teoretyczny trwa maksymalnie 90 minut.

Egzamin praktyczny obejmuje sprawdzenie umiejętności:
• kierowania jachtem
• dowodzenia załogą
• pracy w charakterze członka załogi

Komisja Egzaminacyjne wyznacza każdemu kandydatowi zadania do wykonania. Najczęściej jest to manewr podejścia/odejścia od kei oraz manewr awaryjny „Człowiek za burtą”.

Jakie są uprawnienia sternika motorowodnego?

Po zdaniu egzaminu kończącego nasz kurs motorowodny uzyskuje się państwowy patent „prawo jazdy na motorówkę”, który uprawnia do prowadzenia:
• jachtów motorowych na śródlądziu bez ograniczeń
• na morskich wodach wewnętrznych oraz do dwóch mil od brzegu na pozostałych akwenach jednostek o długości do 12 metrów w porze dziennej

Czy patent zdobyty na kursie motorowodnym jest uznawany poza Polską?
Oczywiście, tak samo jak polskie prawo jazdy. Polskie patenty motorowodne są uprawnieniami nadanymi na mocy polskiego prawa. Są honorowane na całym świecie. Nie ma więc żadnych przeszkód, by po uzyskaniu patentu wyczarterować łódź motorową w Chorwacji lub Hiszpanii i cieszyć się tamtejszym słońcem.

Zapraszamy na kursy motorowodne w Warszawie i na Zalewie Zegrzyńskim!