Kursy motorowodne

KYMA

Prowadzimy różne kursy motorowodne: przygotowujące do egzaminu na patent sternika motorowodnego i motorowodnego sternika morskiego, szkolenia z manewrowania łodzią motorową w porcie oraz przygotowujące do samodzielnego prowadzenia.

zeglarstwo-kyma

Sternik motorowodny

Motorowodny sternik Morski

zeglarstwo-kyma