Kursy motorowodne

KYMA

Prowadzimy różne kursy motorowodne: przygotowujące do egzaminu na patent sternika motorowodnego i motorowodnego sternika morskiego, szkolenia z manewrowania łodzią motorową w porcie oraz przygotowujące do samodzielnego prowadzenia.