Kurs motorowodny Kraków

sternik-motorowodny-krakow

Kursy motorowodne w Krakowie to intensywne szkolenia praktyczne i teoretyczne. Kurs motorowodny ma na celu przygotować uczestników do:

 • samodzielnego prowadzenia łodzi motorowej po wodach śródlądowych i przybrzeżnych wodach morskich
 • państwowego egzaminu na patent sternika motorowodnego

Gdzie odbywają się szkolenia motorowodne?

Kursy motorowodne na patent sternika motorowodnego w Krakowie prowadzimy na różnych akwenach:

 • Wisła
 • Bagry
 • Kryspinów

Każdy z wymienionych akwenów ma swoja specyfikę. Szkolenie praktyczne na tych wodach pozwala potem naszym kursantom na prowadzenie jachtów motorowych w różnych warunkach.

Jak wygląda szkolenie motorowodne na patent?

Kurs motorowodny Kraków prowadzimy w różnych formach. Najbardziej popularna z nich, to kurs motorowodny hybrydowy. Oznacza to, że zajęcia teoretyczne odbywają się odbywa się na żywo, a praktyczne na łodzi. Dzięki takiej organizacji szkolenia:

 • każdy uczestnik może uczyć się w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i czasie
 • brak konieczności dojazdów na szkolenie teoretyczne daje dużą oszczędność czasu
 • dostęp do bazy testów egzaminacyjnych umożliwia systematyczne sprawdzanie postępów w nauce
 • kursanci mogą uczyć się w swoim tempie

Zajęcia teoretyczne odbywają się z wszystkich przedmiotów objętych egzaminem na patent sternik motorowodny:

 • budowa jachtów motorowych
 • silniki i układy napędowe
 • locja śródlądowa
 • elementy locji morskiej
 • ratownictwo wodne
 • pomoce nawigacyjne
 • meteorologia
 • ekologia
 • prawo drogi na wodach śródlądowych i morskich

Testy dostępne on line umożliwiają kursantom sprawdzanie wiedzy zarówno z poszczególnych przedmiotów jak i w postaci przykładowych zestawów testów egzaminacyjnych.

Kurs hybrydowy wymaga zwykle tylko jednego dnia szkolenia z instruktorem w kameralnej grupie. Program obejmuje:

 • powtórkę najważniejszych zagadnień teoretycznych
 • konsultacje z instruktorem
 • szkolenie praktyczne na łodzi motorowej
 • egzamin końcowy

Kursy motorowodne w Krakowie odbywają się także w formie stacjonarnej. Wszystkie przedmioty egzaminacyjne omawia wraz z kursantami instruktor, a następnie odbywa się szkolenie praktyczne na jachcie.

Na jakim sprzęcie odbywają się szkolenia?

Nasz baza szkoleniowa składa się z nowoczesnych jachtów motorowych, na których potem nasi klienci pływają już samodzielnie. Nasze łodzie motorowe są nie tylko nowoczesne, ale także w pełni wyposażone w odpowiedni sprzęt, w tym silniki o dużej mocy, które umożliwiają pływanie w ślizgu. Pierwsze wejście w ślizg zapamiętuje każdy na całe życie, bo jest to uczucie porównywalne tylko do … pierwszego startu na pokładzie samolotu.

Jaki jest program szkolenia praktycznego obejmuje kurs motorowodny w Krakowie?

Szczególny nacisk w czasie szkolenia kładziemy na umiejętność bezpiecznego i prawidłowego kierowania jachtem motorowym. Szkolenie praktyczne obejmuje:

 • przygotowanie łodzi do pływania
 • umiejętność wiązania podstawowych węzłów
 • prace bosmańskie
 • obsługa silnika i układu kierowniczego
 • sprawdzanie własności manewrowych jachtu
 • odejście od nabrzeża
 • dojście do nabrzeża
 • pływanie na biegu wstecznym
 • zacieśniona cyrkulacja
 • kotwiczenie
 • alarm „Człowiek za burtą”

Czy do prowadzenia jachtu motorowego konieczne jest posiadanie patentu sternika motorowodnego?

Kwestie kwalifikacji do prowadzenia polskich jachtów reguluje Ustawa o żegludze śródlądowej oraz Rozporządzenie Ministra Sportu z 2013 roku. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów możliwe jest prowadzenie bez patentu:

 • jachtów motorowych o mocy silnika do 10 kW (13,6 KM)
 • łodzi typu houseboat (długość do 13 m, moc silnika do 75 kW, prędkość ograniczona konstrukcyjnie do 15 km/h)

Oznacz to w praktyce, że prowadzenie pozostałych jednostek wymaga posiadania patentu sternika motorowodnego.

Jak wygląda egzamin na patent sternik motorowodny?

Egzamin przeprowadza Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego lub Podmiot Upoważniony w Ministerstwie Sportu. Egzamin, podobnie jak kurs motorowodny obejmuje:

 • część teoretyczną
 • praktyczny sprawdzian umiejętności

Egzamin na patent sternika motorowodnego w części teoretycznej polega na rozwiązaniu testu 75 pytań jednokrotnego wyboru. Do uzyskania pozytywnej oceny należy udzielić co najmniej 65 poprawnych odpowiedzi.

Praktyczny sprawdzian umiejętności odbywa się na łodzi motorowej i obejmuje:

 • kierowanie jachtem
 • dowodzenie załogą
 • pracę w charakterze członka załogi

W tej części egzaminu wszyscy kandydaci wykonują manewr alarmowy „Człowiek za burtą”, podejście i odejście od nabrzeża. Zestaw zadań wyznacza Komisja Egzaminacyjna każdemu zdającemu indywidualnie.

Kto może przystąpić do egzaminu na sternika motorowodnego?

Jedynym warunkiem jest ukończenie 14 lat najpóźniej w dniu egzaminu. Szkolenie nie jest formalnie wymagane, ale w praktyce wszyscy, którzy przystępują do egzaminu brali wcześniej udział w kursie.

Nasz kurs sternika motorowodnego w Krakowie kończy się egzaminem państwowym w ostatnim dniu szkolenia.

Ile kosztuje egzamin na patent sternik motorowodny?

Przystąpienie do egzaminu kosztuje 250 zł. Osoby uczące się do 26 roku mogą skorzystać z ulgi ustawowej 50% za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.

Egzamin na sternika motorowodnego i co dalej?

Po pomyślnym zakończeniu egzaminu na sternika motorowodnego Komisja Egzaminacyjna wystawia „Zaświadczenie o zdaniu egzaminu”. Następnie należy zalogować się na stronę Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego:

https://patenty.pzmwinw.pl/

Na stronie PZM i NW procedura wydania patentu została szczegółowo opisana. Czas oczekiwania na patent wynosi 2-5 tygodni.

Jakie uprawnienia daje patent sternik motorowodny?

Patent sternik motorowodny uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych:

 • na wodach śródlądowych bez ograniczeń
 • po morskich wodach wewnętrznych i do 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej jednostek o długości do 12 metrów

Czy polski patent sternika motorowodnego uznawany jest zagranicą?

Oczywiście, patent sternika morskiego jest uprawnieniem nadanym przez państwo, dlatego honorowany jest na całym świecie. W niektórych państwach uprawnienia są nawet większe niż w Polsce. Chorwackie prawo daje polskiemu sternikowi motorowodnemu prawo prowadzenia na wodach tego kraju nie tylko jachtów motorowych, ale też żaglowych.

Czym się różni patent od certyfikatu kompetencji?

Patent wydawany jest przez organ administracji państwowej albo za jego zezwoleniem (tzw. legitymacja ustawowa). Certyfikaty kompetencji wystawiają niektóre prywatne szkoły żeglarstwa oraz federacje sportowe, takie jak ISSA POLAND. Certyfikat stwierdza, że jego posiadacz ma wiedze i umiejętności w określonym zakresie, na przykład do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych, ale w rzeczywistości nie nadaje posiadaczowi żadnych uprawnień. Warto także podkreślić, że certyfikaty kompetencji ISSA nie są honorowane władze polskie, ani żadne inne.

Co oprócz szkolenia na patent?

Wielu naszych klientów nie zadowala się podstawowym szkoleniem i patentem sternika motorowodnego. Jak wiadomo, wiedzę i umiejętności długo się nabywa, ale bardzo szybko zapomina. Dlatego każdy motorowodniak może odbyć w naszej formie szkolenie dodatkowe, indywidualne kameralnej grupie. Doskonalące kursy motorowodne w Krakowie odbywają się oczywiście na wodzie. Jeżeli zamierzasz pływać jachtem motorowym, a nie jesteś pewien swoich umiejętności zadzwoń do nas lub napisz e-mail.

Czy warto zdobywać inne uprawnienia motorowodne?

Jest to oczywiście pytanie retoryczne – oczywiście, że warto. Naszym kursantom proponujemy zdobycie dodatkowych kompetencji, takich jak:

 • licencja na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających
 • licencja na holowanie statków powietrznych
 • patent motorowodny sternik morski
 • Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu

Do czego jest potrzebna licencja na holowania narciarza?

Pewnie nie raz patrzyłeś z podziwem na narciarza gnającego po wodzie za szybką motorówką. Pewnie też być tak chciał? Nic straconego, możesz skorzystać z jednodniowego kursu i zdobyć licencję. Jedynym warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie patentu sternik motorowodny. Podobnie jest w przypadku licencji na holowanie obiektów latających. Marzenie o holowaniu narciarza możesz więc łatwo spełnić.

Czy warto zdobyć patent motorowodny sternik morski?

Ten patent będzie Ci potrzebny do prowadzenia rejsów po morzu. Patent sternika motorowodnego uprawnia tylko do pływania jachtami o długości do 12 metrów po wodach przybrzeżnych i w porze dziennej. Natomiast jedynym ograniczeniem uprawnień morskiego sternika motorowodnego jest tylko długość jachtu – 18 metrów, bez względu na akwen i porę doby.

Jakie są warunki uzyskania patentu motorowodny sternik morski?

W świetle przepisów kandydat na morskiego sternika motorowodnego powinien:

mieć ukończone 18 lat

legitymować się stażem min. 200 h pływania w co najmniej dwóch rejsach morskich

Patent sternika motorowodnego nie jest konieczny, ale bardzo mile widziany. Wymagany do egzaminu na motorowodnego sternika morskiego staż 200 h pływania po morzu możesz uzyskać na organizowanych przez nas rejsach morskich. Proponujemy:

 • ekspresowe rejsy na Bornholm – piękna, duńska wyspa na Bałtyku, słynąca z pięknych krajobrazów, ścieżek rowerowych i wędzarni ryb
 • turystyczne rejsy w Grecji i Chorwacji – słońce, czysta i ciepła woda, smaczne jedzenie i dobre wino
 • rejsy na Wyspach Kanaryjskich – powiew oceanicznego pasatu i beztroska wędrówka między Wyspami Wiecznej Wiosny

Organizujemy także rejsy na zamówienie.

Szkolenie na petent motorowodny sternik morski prowadzimy również metodą hybrydową. On line odbywa się szkolenie teoretyczne. Podczas zgrupowania na jachcie prowadzimy zajęcia praktyczne oraz ćwiczenia z nawigacji. W ostatnim dniu kursu odbywa się egzamin państwowy.

Do czego potrzebna jest licencja radiooperatora?

Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (ang. Short Range Certificate, SRC) potrzebna jest sternikom, którzy prowadzą rejsy po morzu. Praktycznie każdy jacht morski wyposażony jest w radiostację („ukaefka”). Przepisy wymagają, by na pokładzie każdego jachtu morskiego przynajmniej jedna osoba legitymowała się licencją radiooperatora.

Prowadzimy jednodniowe kursy praktyczne, z wykorzystaniem takiej samej radiostacji, na jakiej odbywa się egzamin w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE). Każdemu absolwentowi gwarantujemy zdanie egzaminu!

Czym wyróżniają się nasze kursy?

Szkoleniem żeglarzy i motorowodniaków zajmujemy się blisko 40 lat. Jeszcze dłużej żeglujemy po morzu i różnych akwenach śródlądowych. Dzielenie się naszą pasją z innymi, także jest nasza pasją. Nasze kursy motorowodne Kraków to:

 • wieloletnia praktyka pływania i duże doświadczenie instruktorskie
 • umiejętne łączenie teorii z praktyką
 • młoda, ale doświadczona kadra instruktorska
 • nowoczesny, w pełni bezpieczny sprzęt
 • rozbudowana baza dydaktyczna
 • różnorodne formy nauczania
 • indywidualne podejście do kursanta

Najlepsza rekomendacja naszych kwalifikacji są setki zadowolonych klientów – dołącz do nich i TY!