Kurs SRC Katowice

Zapisz się na najbliższy kurs SRC:

 • Termin: 22.05.2024
 • Rozpoczęcie zajęć: 1600
 • Lokalizacja Grzyśki 16 (wjazd od ul. Dzierżonia)
 • Telefon kontaktowy +48 516 016 323

Uwaga! Kurs 22 maja odbędzie się wyjątkowo przy ul. św. Jana 11/4 (Katodesk)

Kurs radiooperatora VHF w Katowicach, to jednodniowe intensywne szkolenie praktyczne, które ma na celu:

 • przygotować uczestników do państwowego egzaminu w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej
 • przećwiczenie wszystkich procedur łączności radiowej na morzu
 • zapoznać uczestników z podstawowymi założeniami Morskiego Światowego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS)

Kurs na świadectwo radiowe w Katowicach powinien zainteresować wszystkich żeglarzy i miłośników sportów wodnych, a w szczególności kandydatów na sterników morskich i kapitanów prowadzących samodzielne rejsy morskie

Jak wygląda kurs radiooperatora?

Kurs radiooperator SRC Katowice odbywa się zwykle w jedno popołudnie w dniu powszednie lub jeden dzień weekendu. W szkoleniu bierze zwykle udział kameralna grupa 3-6 osób.

Szkolenie obejmuje dwa bloki:

 • teoretyczny
 • praktyczny

Blok teoretyczny odbywa się w trakcie kursu lub w postaci e-learningu i obejmuje:

 • podstawowe założenia GMDSS
 • Cyfrowe Wywołanie Selektywne (DSC)
 • łączności rutynowe i priorytetowe: MAYDAY, PAN PAN, SECURITE
 • system AIS
 • radiopława EPIRB
 • transponder radarowy SART

Główna część szkolenia, to ćwiczenia praktyczne na radiostacjach Icom-323 oraz Icom-330. Takiego samego sprzętu używa Komisja Egzaminacyjna Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podczas kursu uczestnicy mają możliwość praktycznego przećwiczenia wszystkich rodzajów łączności morskiej.

Licencja Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (ang. Short Rage Certificate) to dokument wystawiany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) na podstawie zdanego egzaminu. Świadectwo radiooperatora uprawnia do obsługi radiostacji VHF oraz innego sprzętu radiowego na pokładzie jachtów rekreacyjnych na całym świecie.

Do czego potrzebna jest licencja radiowa?

Licencja radiooperatora, to dokument potrzebny każdemu żeglarzowi morskiemu i motorowodniakowi. Wszystkie radiostacje używane na morzu podlegają rejestracji w stosownym urzędzie – w Polsce jest to Urząd Komunikacji Elektronicznej. Do obsługi takiej radiostacji, także ręcznej, konieczne jest posiadanie licencji. Tak więc dokument ten jest niezbędny do prowadzenia rejsów morskich, tak samo jak patent żeglarski czy motorowodny. Zdobyciem tego świadectwa powinni być zatem zainteresowani:

 • kandydaci na sterników morskich i kapitanów
 • sternicy motorowodni
 • skipperzy prowadzący samodzielne rejsy morskie

Czy egzamin na radiooperatora SRC w UKE jest trudny?

Egzamin na radiooperatora przeprowadzany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej jest stosunkowo łatwy i obejmuje:

 • test
 • praktyczny sprawdzian umiejętności

Część teoretyczna polega na rozwiązaniu testu 15 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania wybrane są losowo z ogólnie dostępnej bazy. W każdej z trzech części testu (po 5 pytań) należy udzielić przynajmniej trzech poprawnych odpowiedzi.

Praktyczna część egzaminu, to rozwiązanie czterech zadań wskazanych przez Komisję Egzaminacyjną:

 • łączność radiotelefoniczna (MAYDAY, PAN PAN, SECURITE)
 • nadanie komunikatu przez DSC
 • testowanie i obsługa radioopławy EPIRB
 • użycia transpondera radarowego SART

Czy do zdania egzaminu na licencję radiooperatora potrzebna jest znajomość języka angielskiego?

Wiele osób, zwłaszcza starszych, obawia się przystąpienia do egzaminu z powodu słabej znajomości angielskiego. Są to obawy bezpodstawne, ponieważ zarówno w części praktycznej jak i teoretycznej egzamin przeprowadzany jest w języku polskim. W teście znajduje się kilkadziesiąt pytań dotyczących angielskiego stosowanego na morzu, ale uczestnicy kursu otrzymują klucz do testu oraz wydruk najczęściej stosowanych procedur po polsku i angielsku.

Śląska Delegatura UKE znajduje się w Siemianowicach Śląskich i przeprowadza egzaminy kilkanaście razy w roku. Koszt egzaminu i licencji wynosi tylko 125 pln. Zwykle licencja dociera do adresata pocztą w ciągu 7-10 dni. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość przyśpieszenia procedury i otrzymania świadectwa już w trzy dni od daty egzaminu.

Czy Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu  wystawione przez Urząd Komunikacji Elektronicznej uznawane jest poza Polską?

Oczywiście, świadectwo jest honorowane na całym świecie i ważne bezterminowo.

Czym się różni świadectwo operatora od „certyfikatu kompetencji”?

Prawo polskie i konwencje międzynarodowe (SOLAS – Safety of Life at Sea) stanowią, że świadectwo radiooperatora może wystawić tylko organ administracji państwowej na podstawie zdanego egzaminu. Tak więc w Polsce tylko UKE może przeprowadzać egzaminy i wystawiać licencje.

Prywatne szkoły żeglarstwa ani związki sportowe, takie jak ISSA POLAND/ISSAGLOBAL nie są organem żadnego państwa i nie maja uprawnień do wydawania świadectw. Wystawiane przez nie tzw. „certyfikaty kompetencji”, w tym „ISSA SRC VHF” nie są więc dokumentem w rozumieniu prawa i do niczego nie uprawniają. Wbrew spotykanym niekiedy opiniom nie są uznawane przez żadne państwo na świecie. Wskazuje na to miedzy innymi specjalny komunikat na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

Świadectwem nie jest  zaświadczenie ukończenia kursu (radio training), np. wydawane przez ISSA – VHF Short Range Certificate. 

Zapraszamy na szkolenie radiooperatora SRC/VHF, które:

 • doskonale przygotuje Cię do egzaminu w UKE
 • pozwoli Ci zapoznać się z radiostacją morska i wszystkimi jej funkcjami
 • da okazję przećwiczyć wszystkie procedury radiokomunikacji morskiej na radiostacji Icom-330 i Icom-323, takiej samej, jaką spotkasz na egzaminie
 • prowadzi zawodowy żeglarz morski, kapitan jachtowy i instruktor, który wszystkie zagadnienia potrafi przedstawić w sposób przystępny, wzbogacony o własne doświadczenia na morzu
 • odbywa się w miłej atmosferze i kameralnej grupie

Uczestnictwo w kursie nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu, ale bez szkolenia egzamin naprawdę zdać trudno.

Ile kosztuje kurs i co zawiera cena?

Kurs radiooperator Katowice kosztuje 450 pln od osoby. Cena zawiera:

 • szkolenie
 • test egzaminacyjny z kluczem
 • procedury radiokomunikacji morskiej po polsku i angielsku
 • książkę T. Bartlett, Operator Łączności Bliskiego Zasięgu. Podręcznik RYA
 • możliwość powtórzenia kursu dowolną ilość raz w przypadku niepowodzenia na egzaminie

Gdzie odbywają się kursy?

Szkolenia prowadzimy we współpracy ze Śląskiem WOPR przy ul. Grzyśki 16.