KURS SRC KATOWICE

Rozwój sportów wodnych na Śląsku

Wiele barier, jakie jeszcze niedawno stawały na przeszkodzie uprawiania żeglarstwa i sportu motorowodnego w naszym kraju, znika. Coraz łatwiej jest bowiem uzyskać uprawnienia, a ich zakres jest coraz większy.
Rośnie także zamożność społeczeństwa. Żeglarze pływają coraz częściej nie na sprzęcie klubowym, ale sami zostają armatorami. Bardzo szybko zwiększa się liczba mniejszych i większych motorówek. Tak na rzekach, jak i jeziorach czy morzu.

Katowice i cały Śląsk należą do tych rejonów Polski, gdzie żeglarzy jest najwięcej. Bowiem Śląsk to przemysł, przede wszystkim kopalnie. Dzisiaj Katowice, to nie tylko miasto węgla, ale nowoczesnych technologii i międzynarodowego biznesu.
Woda, zwłaszcza morze, jako miejsce rekreacji, sportu i turystyki przyciąga zarówno pracujących pod ziemią, jak i pracowników biur.
Żeglarstwo i sport motorowodny należą do grupy tzw. sportów kwalifikowanych. Do ich uprawiania potrzebne są wiedza, umiejętności, a przede wszystkim zdrowy rozsądek. Osoba kierująca łodzią, odpowiada nie tylko za sprzęt. W pierwszym rzędzie za załogę, która powierza kapitanowi swoje zdrowie i życie.

Kursy i szkolenia żeglarskie
Kurs na podstawowy stopień żeglarz jachtowy trwa przeciętnie tydzień. Uprawnienia sternika motorowodnego można zdobyć już w ciągu dwóch dni – tyle najczęściej trwa kurs. Katowice i Śląsk, ze względu na bogatą ofertę klubów i form komercyjnych dają duże możliwości wszystkim zainteresowany zdobyciem uprawnień.
Patent żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego uprawniają do pływania po śródlądowych bez żadnych ograniczeń, a po morzu w strefie wód przybrzeżnych
Jachtowy sternik morski oraz morski sternik motorowodny ograniczeni są tylko długością jachtu (do 18 m). Z posiadanych patentów coraz więcej osób robi użytek i wyrusza w rejsy po morzu.
Podobnie jak w turystyce „lądowej”, także na wodzie Polacy szukają coraz dalszych, ciekawszych, bardziej egzotycznych akwenów. Już nie tylko po Bałtyku i sąsiednich akwenach, ale także po całym Morzu Śródziemnym, Wyspach Kanaryjskich i Karaibach pływają polscy żeglarze.

Czym jest licencja radiooperatora SRC?
O ile w wielu krajach świata do wynajęcia łodzi nie jest potrzebny żaden patent, o tyle niemal każda jednostka pływająca po morzu jest wyposażona w radiostację. Obowiązek taki nakłada  Morski Światowy System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS).
Licencję radiooperatora, a dokładniej Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (ang. Short Range Certificate, SRC) nadaje w Polsce Urząd Komunikacji Elektronicznej. W całym kraju w miastach wojewódzkich zlokalizowane są lokalne delegatury UKE. Śląsk jest tutaj wyjątkiem, bo siedzibą delegatury są Siemianowice Śląskie, a nie Katowice.

Egzamin na świadectwo radiooperatora
Egzamin na SRC obejmuje test 15 pytań jednokrotnego wyboru oraz część praktyczną. Prawo nie wymaga, aby kandydat do egzaminu na licencje radiooperatora SRC przeszedł kurs albo odbył praktykę, ale zdanie egzaminu na licencję radiooperatora bez kursu jest na ogół trudne.

Kurs na świadectwo SRC
Kurs dla radiooperatorów pozwala nie tylko przygotować się do egzaminu, ale także daje możliwość zapoznania się ze sprzętem używanym na morzu (radiostacja VHF, radiopława EPIRB, transponder SART). Szkolenie obejmuje: procedury łączności alarmowej i rutynowej, wykorzystanie radiopławy, użycie przystawki DSC, itp.
Kurs radiooperatora SRC w Katowicach ułatwi zdanie egzaminu w delegaturze UKE oraz da wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznego pływania po morzu.
Warto pamiętać, że bez świadectwa radiooperatora patent żeglarski czy motorowodny jest dla pływających po morzu niewiele wart.
Prawo wymaga bowiem, aby chociaż jedna osoba na pokładzie jachtu legitymowała się licencją radiooperatora.
Zapraszamy na kurs radiooperatora SRC – Katowice!