KURS RADIOOPERATOR SRC KATOWICE

Rozwój sportów wodnych na Śląsku

Wiele barier, jakie jeszcze niedawno stawały na przeszkodzie uprawiania żeglarstwa i sportu motorowodnego w naszym kraju, znika. Coraz łatwiej jest bowiem uzyskać uprawnienia, a ich zakres jest coraz większy.
Rośnie także zamożność społeczeństwa. Żeglarze pływają coraz częściej nie na sprzęcie klubowym, ale sami zostają armatorami. Bardzo szybko zwiększa się liczba mniejszych i większych motorówek. Tak na rzekach, jak i jeziorach czy morzu.

Katowice i cały Śląsk należą do tych rejonów Polski, gdzie żeglarzy jest najwięcej. Bowiem Śląsk to przemysł, przede wszystkim kopalnie. Dzisiaj Katowice, to nie tylko miasto węgla, ale nowoczesnych technologii i międzynarodowego biznesu.
Woda, zwłaszcza morze, jako miejsce rekreacji, sportu i turystyki przyciąga zarówno pracujących pod ziemią, jak i pracowników biur.
Żeglarstwo i sport motorowodny należą do grupy tzw. sportów kwalifikowanych. Do ich uprawiania potrzebne są wiedza, umiejętności, a przede wszystkim zdrowy rozsądek. Osoba kierująca łodzią, odpowiada nie tylko za sprzęt. W pierwszym rzędzie za załogę, która powierza kapitanowi swoje zdrowie i życie.

Kursy i szkolenia żeglarskie
Kurs na podstawowy stopień żeglarz jachtowy trwa przeciętnie tydzień. Uprawnienia sternika motorowodnego można zdobyć już w ciągu dwóch dni – tyle najczęściej trwa kurs. Katowice i Śląsk, ze względu na bogatą ofertę klubów i form komercyjnych dają duże możliwości wszystkim zainteresowany zdobyciem uprawnień.
Patent żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego uprawniają do pływania po śródlądowych bez żadnych ograniczeń, a po morzu w strefie wód przybrzeżnych
Jachtowy sternik morski oraz morski sternik motorowodny ograniczeni są tylko długością jachtu (do 18 m). Z posiadanych patentów coraz więcej osób robi użytek i wyrusza w rejsy po morzu.
Podobnie jak w turystyce „lądowej”, także na wodzie Polacy szukają coraz dalszych, ciekawszych, bardziej egzotycznych akwenów. Już nie tylko po Bałtyku i sąsiednich akwenach, ale także po całym Morzu Śródziemnym, Wyspach Kanaryjskich i Karaibach pływają polscy żeglarze.

Czym jest licencja radiooperator SRC?
O ile w wielu krajach świata do wynajęcia łodzi nie jest potrzebny żaden patent, o tyle niemal każda jednostka pływająca po morzu jest wyposażona w radiostację. Obowiązek taki nakłada  Morski Światowy System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS).
Licencję radiooperatora, a dokładniej Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (ang. Short Range Certificate, SRC) nadaje w Polsce Urząd Komunikacji Elektronicznej. W całym kraju w miastach wojewódzkich zlokalizowane są lokalne delegatury UKE. Śląsk jest tutaj wyjątkiem, bo siedzibą delegatury są Siemianowice Śląskie, a nie Katowice.

Zatem licencja radiowa niezbędna jest do:

 • wyczarterowania jachtu morskiego
 • prowadzenia każdego jachtu morskiego wyposażonego w radiostację (Ukaefka)

Świadectwo wydane przez UKE jako dokument państwowy jest honorowane na całym świecie, jest zatem dokumentem międzynarodowym.

Egzamin na licencję radiooperator SRC

Egzamin na licencję radiooperatora przeprowadza Urząd Komunikacji Elektronicznej. Śląska Delegatura UKE znajduje się w Siemianowicach Śląskich i organizuje egzaminy kilka-kilkanaście razy w roku. Egzamin SRC UKE obejmuje:

 • część teoretyczną
 • praktyczny sprawdzian umiejętności

Część teoretyczna polega na rozwiązaniu testu 15 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania testowe są generowane losowo z zamkniętej bazy pytań. W każdej z trzech części testu dopuszczalne są dwa błędy.

W praktycznej części egzaminowany otrzymuje zwykle cztery zadania:

 • nadanie komunikatu głosowego (najczęściej: MAYDAY, PAN PAN, SECURITE)
 • wykorzystanie przystawki DSC
 • obsługa i podstawowe wiadomości o radiopławie awaryjnej EPIRB
 • zasady działania i obsługa transpondera radarowego SART

Praktycznie wszyscy absolwenci kursu radiooperatora Katowice zdają egzamin państwowy na licencję radiooperatora za pierwszym razem!

Kurs na świadectwo SRC
Kurs radiooperator SRC Katowice, jest jednodniowym intensywnym szkoleniem praktycznym. W czasie kursu radiooperatora uczestnicy mogą zapoznać się z:

 • nowoczesnym radiem Icom-323 i Icom-330 (takiego samego modelu używa Komisja Egzaminacyjna UKE)
 • radiopławą EPIRB
 • transponderem SART
 • transponderem AIS
  Zapraszamy na kurs radiooperator SRC – Katowice!