Kurs SRC Katowice

KYMA

Najbliższe terminy

Nowy Targ21.01.2023
Katowice31.01.2023
Poznań02.02.2023
Rzeszów05.02.2023
Rzeszów06.02.2023
Kraków07.02.2023
Łódź11.02.2023

Kurs radiooperator SRC Katowice

Czym jest kurs radiooperator SRC Katowice?

Kurs radiooperator SRC Katowice, to jednodniowe intensywne szkolenie praktyczne, które ma na celu:

 • przygotować uczestników do państwowego egzaminu w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej
 • przećwiczenie wszystkich procedur łączności radiowej na morzu
 • zapoznać uczestników z podstawowymi założeniami Morskiego Światowego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS)

Do kogo adresowany jest kurs radiooperatora?

Kurs na świadectwo radiowe w Katowicach powinien zainteresować wszystkich żeglarzy i miłośników sportów wodnych, a w szczególności:

 • kandydatów na sterników morskich i kapitanów
 • żeglarzy i motorowodniaków prowadzących samodzielne rejsy morskie

Jak jest zorganizowany kurs radiooperator SRC Katowice?

Kurs radiooperator SRC Katowice odbywa się zwykle w jedno-dwa popołudnia w dniu powszednie lub jeden dzień weekendu. W szkoleniu bierze zwykle udział kameralna grupa 3-6 osób.

Szkolenie obejmuje dwa bloki:

 • teoretyczny
 • praktyczny

Blok teoretyczny odbywa się w trakcie kursu lub w postaci e-learningu i obejmuje:

 • podstawowe założenia GMDSS
 • Cyfrowe Wywołanie Selektywne (DSC)
 • łączności rutynowe i priorytetowe: MAYDAY, PAN PAN, SECURITE
 • system AIS
 • radiopława EPIRB
 • transponder radarowy SART

Blok praktyczny, to ćwiczenia praktyczne na radiostacjach Icom-323 oraz Icom-330. Takiego samego sprzętu używa Komisja Egzaminacyjna Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość praktycznego przećwiczenia wszystkich rodzajów łączności morskiej.

Co to jest licencja radiooperatora?

Licencja Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (ang. Short Rage Certificate) to dokument wystawiany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) na podstawie zdanego egzaminu. Świadectwo radiooperatora uprawnia do obsługi radiostacji VHF oraz innego sprzętu radiowego na pokładzie jachtów rekreacyjnych na całym świecie.

Do czego potrzebna jest licencja radiowa?

Licencja radiooperatora, to dokument potrzebny każdemu żeglarzowi morskiemu i motorowodniakowi. Każda radiostacja używana na morzu podlega rejestracji w stosownym urzędzie (w Polsce w UKE). Do obsługi takiej radiostacji, także ręcznej, konieczne jest posiadanie licencji. Tak więc dokument ten jest niezbędny do prowadzenia rejsów morskich, tak samo jak patent żeglarski czy motorowodny. Zdobyciem tego świadectwa powinni być zatem zainteresowani:

 • kandydaci na sterników morskich i kapitanów
 • sternicy motorowodni
 • skipperzy prowadzący samodzielne rejsy morskie

Czy egzamin na radiooperatora SRC jest trudny?

Egzamin na radiooperatora przeprowadzany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej jest stosunkowo łatwy i obejmuje:

 • test
 • praktyczny sprawdzian umiejętności

Część teoretyczna polega na rozwiązaniu testu 15 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania wybrane są losowo z ogólnie dostępnej bazy. W każdej z trzech części testu (po 5 pytań) należy udzielić przynajmniej trzech poprawnych odpowiedzi.

Praktyczna część egzaminu, to rozwiązanie czterech zadań wskazanych przez Komisję Egzaminacyjną:

 • łączność radiotelefoniczna (MAYDAY, PAN PAN, SECURITE)
 • nadanie komunikatu przez DSC
 • testowanie i obsługa radioopławy EPIRB
 • użycia transpondera radarowego SART

Czy do zdania egzaminu na licencję radiooperatora potrzebna jest znajomość języka angielskiego?

Wiele osób, zwłaszcza starszych, obawia się przystąpienia do egzaminu z powodu słabej znajomości angielskiego. Są to obawy bezpodstawne, ponieważ zarówno w części praktycznej jak i teoretycznej egzamin przeprowadzany jest w języku polskim. W teście znajduje się kilkadziesiąt pytań dotyczących angielskiego stosowanego na morzu, ale uczestnicy kursu otrzymują klucz do testu oraz wydruk najczęściej stosowanych procedur po polsku i angielsku.

Jak często odbywa się egzamin radiooperator  Katowice?

Śląska Delegatura UKE znajduje się w Siemianowicach Śląskich, która przeprowadza egzaminy kilkanaście razy w roku.

Ile kosztuje egzamin i świadectwo?

Koszt egzaminu i licencji wynosi tylko 125 pln.

Ile czasu mija od egzaminu do otrzymania świadectwa radiooperatora?

Zwykle licencja dociera do adresata pocztą w ciągu 7-10 dni. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość przyśpieszenia procedury i otrzymania świadectwa już w trzy dni od daty egzaminu.

Czy Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu  wystawione przez Urząd Komunikacji Elektronicznej uznawane jest poza Polską?

Oczywiście, świadectwo jest honorowane na całym świecie i ważne bezterminowo.

Czym się różni świadectwo operatora od „certyfikatu kompetencji”?

Prawo polskie i konwencje międzynarodowe stanowią, że świadectwo radiooperatora może wystawić tylko organ administracji państwowej na podstawie zdanego egzaminu. Tak więc w Polsce tylko UKE może przeprowadzać egzaminy i wystawiać licencje.

Prywatne szkoły żeglarstwa ani związki sportowe, takie jak ISSA POLAND nie są organem żadnego państwa i nie maja uprawnień do wydawania świadectw. Wystawiane przez nie tzw. „certyfikaty kompetencji”, w tym „ISSA SRC VHF” nie są więc dokumentem w rozumieniu prawa i do niczego nie uprawniają. Wbrew spotykanym niekiedy opiniom nie są uznawane przez żadne państwo na świecie.

Dlaczego warto zapisać się na kurs radiooperator SRC Katowice?

Kurs radiooperator SRC Katowice, to szkolenie, które:

 • doskonale przygotuje Cię do egzaminu w UKE
 • pozwoli Ci zapoznać się z radiostacją morska i wszystkimi jej funkcjami
 • da okazję przećwiczyć wszystkie procedury radiokomunikacji morskiej na radiostacji Icom-330 i Icom-323, takiej samej, jaką spotkasz na egzaminie
 • prowadzi zawodowy żeglarz morski, kapitan jachtowy i instruktor, który wszystkie zagadnienia potrafi przedstawić w sposób przystępny, wzbogacony o własne doświadczenia na morzu
 • odbywa się w miłej atmosferze i kameralnej grupie

Uczestnictwo w kursie nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu, ale bez szkolenia egzamin naprawdę zdać trudno.

Ile kosztuje kurs radiooperator SRC Katowice i co zawiera cena?

Kurs radiooperator Katowice kosztuje 390 pln od osoby. Cena zawiera:

 • szkolenie
 • test egzaminacyjny z kluczem
 • procedury radiokomunikacji morskiej po polsku i angielsku
 • książkę T. Bartlett, Operator Łączności Bliskiego Zasięgu. Podręcznik RYA
 • możliwość powtórzenia kursu gratis