Kurs SRC Warszawa

Harmonogram kursów:

Warszawa2-3.12.2024

Czym jest kurs radiooperator SRC Warszawa?

Kurs radiooperator SRC Warszawa, to jednodniowe szkolenie praktyczne. Celem kursu jest:

 • przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego w UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej)
 • poznanie i przećwiczenie procedur radiokomunikacji morskiej

Jak jest zorganizowany kurs radiooperator SRC Warszawa?

Szkolenie obywa się w jeden dzień weekendu lub jedno popołudnie (1600-2200). Kurs radiooperatora, to zajęcia praktyczne:

 • przećwiczenie procedur radiokomunikacji morskiej na radiostacji VHF DSC (ukaefka)
 • wykorzystanie systemu i podsystemów GMDSS (Navtex, DSC, EPIRB, SART)

Dla kogo przeznaczony jest kurs radiooperator SRC Warszawa?

Szkolenie na licencję radiooperatora w Warszawie adresowane jest przede wszystkim do:

 • żeglarzy i motorowodniaków, którzy prowadzą samodzielne rejsy morskie
 • obecnych i przyszłych sterników morskich
 • wszystkich żeglarzy i motorowodniaków, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje

Czym jest licencja radiooperatora?

Licencja radiooperatora, to dokument niezbędny do prowadzenia rejsów morskich. Przepisy polskie i międzynarodowe stanowią, że na pokładzie każdego jachtu morskiego wyposażonego w radiostację (ukaefkę), powinna znajdować się co najmniej jedna osoba, legitymująca się licencją radiooperatora.

Kto może wystawić licencję radiooperatora?

Licencję radiooperatora może wystawić w Polsce tylko Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu. Dokumentami w rozumieniu prawa krajowego i międzynarodowego nie są „certyfikaty kompetencji”, jakie wystawiają niektóre szkoły oraz federacje żeglarskie (np. ISSA Poland).

Jak można zdać egzamin na Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu?

Egzamin na Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (Short Range Certificate) przeprowadza Urząd Komunikacji  Elektronicznej. Delegatura UKE Warszawa organizuje egzaminy na licencję radiooperator kilka  razy w miesiącu.

Egzamin radiooperatora obejmuje:

 • test
 • sprawdzian umiejętności praktycznych

Test zawiera 15 pytań jednokrotnego wyboru wygenerowanych losowo z zamkniętej bazy. Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu czterech zadań:

 • korespondencja głosowa VHF DSC (Mayday, Pan Pan, Securite)
 • wykorzystanie przystawki DSC (Distress, Urgency, Safety)
 • zastosowanie i obsługa radiopławy awaryjnej EPIRB
 • wykorzystanie i testowanie transpondera radarowego SART

Do czego uprawnia licencja radiowa SRC UKE?

Licencja radiowa SRC UKE uprawnia do obsługi radiostacji VHF DSC i pozostałych komponentów Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS).

Licencja radiooperatora SRC wystawiona przez UKE jest:

 • ważna bezterminowo
 • uznawana na całym świecie

Jakie są koszty uzyskania licencji radiooperatora?

Koszt egzaminu i świadectwa w UKE wynosi 125 pln. Cena szkolenia kurs radiooperator SRC Warszawa w kameralnej grupie kilku osób wynosi 450 pln i obejmuje:

 • szkolenie z wykorzystaniem radia Icom-323 i Icom-330 (takiego sprzętu używa Komisja Egzaminacyjna UKE)
 • udział w kursie odświeżającym gratis
 • książkę T. Bartlett, Podręcznik operatora łączności bliskiego zasięgu
 • test egzaminacyjny wraz z kluczem odpowiedzi
 • procedury radiokomunikacji morskiej
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

Dlaczego warto wybrać nasz kurs radiooperator SRC Warszawa?

Naszym kursantom oferujemy:

 • ponad czterdziestoletnie doświadczenie w żeglarstwie morskim
 • kilkunastoletnie w prowadzeniu kursów radiooperatora
 • indywidualne podejście do każdego kursanta
 • szkolenie z wykorzystaniem oryginalnego, nowoczesnego sprzętu (Icom-323, Icom330)

Zapraszamy na kurs radiooperator SRC Warszawa!