Kurs SRC Warszawa

Rozwój żeglarstwa w Polsce
Coraz więcej Polaków wybiera żeglarstwo morskie jako sposób spędzania wolnego czasu. Wzrost zamożności społeczeństwa dający coraz większe możliwości. Dzięki temu formy wypoczynku jeszcze do niedawna uznawane za luksusowe i niedostępne stają się coraz popularniejsze. Już nie tylko zalewy, rzeki i jeziora, ale coraz bardziej egzotyczne akweny są miejscem rekreacji  Polaków. Miejscem koncentracji bogactwa i możliwości jest oczywiście Warszawa. To w Warszawie mieszka najwięcej żeglarzy i armatorów jachtów.

Coraz częściej polscy turyści spędzają urlop nie tylko na rodzimym Bałtyku czy nieodległym Morzu Północnym, ale żeglują po całym Morzu Śródziemnym, na Kanarach i Karaibach. Coraz częściej nawet wśród wysp Azji Południowo – Wschodniej i niezmierzonych wód Oceanu Spokojnego.

Specyfika żeglarstwa
Żeglarstwo i motorowodniactwo morskie należą do sportów kwalifikowanych. Wymagają pewnego zasobu wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Zdobywa się je stopniowo poprzez kursy i uczestnictwo w rejsach. Na końcu tej drogi jest patent (jachtowy sternik morski, morski sternik motorowodny), który daje prawo do prowadzenia jachtu po morzu. Wielu żeglarzy uważa, że największa satysfakcje daje samodzielne prowadzenie jednostki, mimo odpowiedzialności za bezpieczeństwo załogi i jachtu, która spoczywa na barkach kapitana.

Chociaż polskie społeczeństwo szybko się bogaci, to jednak większość z nas żegluje nie na jachtach swoich, ale czarterowanych. Jedną z zalet czarteru jest możliwość pływania po ciągle nowych akwenach i przez cały rok.

Często jednak dopiero przy zawieraniu umowy czarterowej okazuje się, że poza licencją na prowadzenia jachtu konieczne jest też świadectwo radiooperatora. W większości bowiem krajów świata nie ma systemu państwowych patentów żeglarskich i motorowodnych, jednak miejscowe prawo wymaga, aby co najmniej jedna osoba na pokładzie jachtu wyposażonego w radio legitymowała się SRC.

Licencja radiooperatora SRC

Wielu polskich żeglarzy i motorowodniaków jednak nie wie, że do prowadzenia jachtu żaglowego czy motorowego poza patentem potrzebna jest także licencja radiooperatora – Short Range Certificate (SRC). Zatem każdy jachtowy sternik morski czy morski sternik motorowodny powinien przejść kurs i po zdaniu egzaminu uzyskać świadectwo SRC. Dopiero te dwa dokumenty (patent i licencja SRC) uprawniają do prowadzenia jednostek sportowych i turystycznych po wodach morskich całego świata.

Kurs na Świadectwo Radiooperatora Bliskiego Zasięgu

Kurs nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu, na podstawie którego otrzymuje się licencjęSktycznie zarówno do praktycznego posługiwania się radiem jak i do egzaminu kurs taki jest bardzo przydatny. Składa się zwykle z części teoretycznej i praktycznej. Pierwsza z nich zawiera zwykle omówienie prezentacji z najważniejszych zagadnień z zakresu przepisów radiokomunikacji, procedur łączności itp. W części praktycznej uczestnicy zapoznają się ze sprzętem – radiotelefonem VHF z przystawką DSC, radiopławą EPIRB czy transponderem SART. Kurs warto przejść zarówno przed egzaminem jak i dla odświeżenia wiedzy i umiejętności.

Warszawa ze względu na swój stołeczny charakter, jest miastem, w którym mieszka najwięcej żeglarzy morskich. W Warszawie tez odbywają się różne kursy i szkolenia dla żeglarzy. Często żeglarze z różnych stron Polski przyjeżdżają na kurs czy egzamin, których miejscem jest Warszawa.

Egzaminy na licencje radiooperatora w służbie morskiej przeprowadza w Polsce Urząd Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, w której znajduje się główna siedziba Urzędu ma także lokalną Delegaturę UKE. Poza Wybrzeżem, Warszawa jest miejscem gdzie egzaminy na SRC przeprowadzane są najczęściej.
Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (SRC) wystawiane jest w języku polskim i angielskim. Ważne jest bezterminowo i honorowane na całym świecie.