Kurs SRC Szczecin

Harmonogram kursów:

  • 28.05.2024, godz. 1600, miejsce do ustalenia

Kurs radiooperatora SRC w Szczecinie, to jednodniowe szkolenie praktyczne i teoretyczne, którego celem jest:

• przygotowanie uczestników do państwowego egzaminu w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE)

• przedstawienie podstawowych regulacji prawnych, procedur i technicznych aspektów radiokomunikacji morskiej

• zapoznanie założeniami Światowego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS) oraz jego podsystemami: Cyfrowe Wywołanie Selektywne (DSC), NAVTEX, AIS, SART, EPIRB

• przećwiczenie na oryginalnym sprzęcie radiowym różnych rodzajów łączności: MAYDAY, PAN PAN, SECURITE

Kogo może zainteresować szkolenia na licencję radiową w Szczecinie?

Szkolenie na licencję radiową powinno zainteresować wszystkich żeglarzy i motorowodniaków, którzy pływają po wodach Zalewu Szczecińskiego i otwartym morzu. Kurs radiooperator SRC Szczecin adresowany jest przede wszystkim do:

• sterników morskich i kapitanów

• sterników motorowodnych

• kandydatów na jachtowego sternika morskiego i motorowodnego sternika morskiego

• skipperów przygotowujących się do pierwszych samodzielnych rejsów morskich

Co to jest licencja radiooperatora SRC?

Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (Short Range Certificate), to dokument wystawiany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu z wiedzy i umiejętności.

Przepisy krajowe oraz Konwencja o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (SOLAS) stanowią, że każda radiostacja morska musi być zarejestrowana, a do jej obsługi uprawniony jest wyłącznie certyfikowany radiooperator.

Ponieważ w praktyce każdy jacht morski wyposażony jest w radiostację VHF DSC (potocznie „ukaefka”), to na pokładzie jachtu musi znajdować się co najmniej jedna osoba, która posiada licencję radiooperatora.

Bez świadectwa radiowego nie jest można:

• wyczarterować jachtu morskiego w Polsce ani zagranicą

• legalnie pływać jachtem klubowym ani prywatnym

• zarejestrować radiostacji na własnym jachcie

Czy instytucje inne niż UKE mogą wydawać świadectwa radiowe?

Jak już wyżej wspomniano, licencję radiooperator SRC może wystawić wyłącznie organ administracji krajowej. W Polsce jedyną taką instytucją jest Urząd Komunikacji Elektronicznej. Prywatne szkoły żeglarstwa oraz federacja ISSA wystawia „certyfikaty kompetencji” także z obsługi radia na jachcie. Nie są to jednak w świetle prawa dokumenty i nie uprawniają posiadacza do niczego. Wbrew niekiedy wyrażanym opiniom, nie są uznawane przez żadne państwo na świecie.

Jak zdać egzamin na licencję radiooperatora w UKE?

Państwowy egzamin na licencję radiooperatora przeprowadzany przez UKE jest stosunkowo łatwy. Obejmuje :

• test

• praktyczny sprawdzian umiejętności radiostacji morskiej i innego sprzętu

Test zawiera 15 pytań z trzech działów. Pytania generowane są losowo z zamkniętej bazy pytań dostępnej na stronie UKE. W każdej z trzech części testu osoba egzaminowana może popełnić dwa błędy.

Praktyczny sprawdzian umiejętności obejmuje:

• przeprowadzenie łączności głosowej (MAYDAY, PAN PAN, SECURITE)

• zastosowanie Cyfrowego Wywołania Selektywnego (DSC): DISTRESS, URGENCY, SAFETY, ROUTINE

• obsługę i zastosowanie radiopławy EPIRB

• użycie i testowanie transpondera radarowego SART oraz AIS SART

Delegatura UKE Szczecin przeprowadza egzaminy kilkanaście razy w roku. Także Politechnika Morska Szczecin oraz ośrodki szkolenia dla marynarzy przeprowadzają egzaminy na radiooperatora. Poza okresem wakacji letnich egzaminy na licencję radiooperatora odbywają się w Szczecinie 1-2 razy w tygodniu.

Wszyscy nasi kursanci zdają egzamin za pierwszym razem.

Jakie uprawnienia nadaje Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu wydawane przez UKE?

Świadectwo operatora wystawione przez Urząd Komunikacji Elektronicznej jest dokumentem państwowym, honorowanym na całym świecie i ważnym bezterminowo.

Jak jest zorganizowany kurs na ukaefkę w Szczecinie?

Szkolenie organizujemy zwykle na 2-3 tygodnie przed planowanym egzaminem. Kursy prowadzimy:

• w kameralnej grupie 3-6 osób

• indywidualnie

• dla grup zorganizowanych

Kurs odbywa się w jedne dzień weekendu lub dwa popołudnia w dni robocze. Szkolenie ma charakter praktyczny i polega głównie na samodzielnej pracy kursantów pod kontrolą instruktora-wykładowcy. Zajęcia praktyczne poprzedza zwięzłe wprowadzenie teoretyczne. Może się ono odbywać:

• na początku kursu

• on line

Kurs radiooperatora SRC Szczecin prowadzimy z wykorzystaniem:

• radiostacji Icom-323 i Icom-330

• radiopławy EPIRB

• transpondera radarowego SART

• transpondera AIS SART

Warto zaznaczyć, że takiego samego sprzętu używa Komisja Egzaminacyjna UKE.

Czym nasz kurs radiooperatora różni się od innych kursów?

Przede wszystkim staramy się harmonijnie łączyć teorię z praktyką. Nie jest to dla nas szczególnie trudne, ponieważ żeglujemy po morzu od ponad czterdziestu lat. Zawodowo pływamy od dwudziestu. Prowadzimy także od wielu lat inne kursy dla żeglarzy i motorowodniaków:

• jachtowy sternik morski

• motorowodny sternik morski

• manewrowania jachtem na silniku

• manewrowania jachtem morskim na żaglach i silniku

• rejsy turystyczne, stażowe i szkoleniowe

Ponadto nasze kursy radiooperatora wyróżnia:

• duże doświadczenie żeglarskie

• umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi

• nowoczesne metody dydaktyczne

• indywidualne podejście do każdego kursanta

• wysoka skuteczność szkolenia

Jaki jest koszt kursu i co zwiera cena?

Szkolenie w niewielkiej grupie 3-6 osób kosztuje 450 pln. Cena obejmuje:

• szkolenie

• drukowane materiały: test egzaminacyjny z kluczem oraz procedury radiokomunikacji morskiej po polsku i angielsku

• książkę T. Bartlett, Operator Łączności Bliskiego Zasięgu. Podręcznik RYA

• elektroniczne materiały szkoleniowe

• kurs odświeżający gratis

• możliwość dowolnej liczby powtórzeń w przypadku niepowodzenia na egzaminie

Prowadzimy także szkolenia indywidualne oraz dla grup zorganizowanych-terminy do uzgodnienia.

Zapraszamy na kurs radiooperatora SRC w Szczecinie!