Kurs SRC Łódź

Zima to okres, kiedy polscy żeglarze i motorowodniacy wspominają swoje rejsy i planują następny sezon. Okres ten sprzyja więc w naturalny sposób podwyższaniu swoich kompetencji. 

Łódź, jedno z największych miast polskich jest siedzibą wielu klubów i firm żeglarskich. Latem bez trudu można zapisać się w Łodzi na kurs żeglarski lub motorowodny i zdobyć potrzebne uprawnienia. I chociaż Łódź położona jest dość daleko od morza, to wielu jej mieszkańców uprawia żeglarstwo morskie i sporty motorowodne.

Jednak patent jachtowego sternika morskiego czy sternika motorowodnego nie wystarcza, by pływać po morzu samodzielnie jako skiper. Bowiem poza licencją żeglarską lub motorowodną do pływania po wodach morskich prowadzący jednostkę musi okazać licencję radiooperatora (ang. SRC – Short Range Certificate).

Niemal każdy morski jacht żaglowy i motorowy ma bowiem na swoim wyposażeniu radiostację VHF. Często ma także radiopławę awaryjną EPIRB, transponder SART, AIS i inny sprzęt. Wprowadzony w 2005 r.  Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS) wymaga, aby każda jednostka pływająca po morzu dysponowała dwoma niezależnymi od siebie sposobami wzywania pomocy przez radio. Zainstalowanie radiostacji na jachcie oznacza więc, że co najmniej jedna osoba w załodze musi się legitymować licencją radiooperatora SRC. Jest to regulacja wprowadzona przez międzynarodową konwencję (SOLAS – Międzynarodowa Konwencja o Bezpieczeństwie Życia na Morzu). Oznacza to, że dotyczy wód morskich na całym świecie.

Wszystko to w praktyce powoduje, że żeglarz czy motorowodniak, który chce wyruszyć w rejs morski jachtem własnym albo wyczarterowanym, musi poza patentem legitymować się także Świadectwem Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (SRC).

Egzaminowaniem na licencje radiooperatora zajmuje się w Polsce Urząd Komunikacji Elektronicznej. Miasta wojewódzkie, także Łódź, są siedzibami lokalnych delegatur UKE. Np. w delegaturze Łódź można zainteresowany żeglarz może dokonać rejestracji swojej radiostacji morskiej.

Delegatury miejscowe kilka, do kilkunastu razy w roku przeprowadzają egzamin na licencję SRC. Egzamin na SRC obejmuje test oraz część praktyczną. Świadectwo SRC Urząd Komunikacji Elektronicznej wystawia bezterminowo. Ponieważ UKE jest instytucją państwową, polską licencję honorują wszystkie administracje morskie na świecie.

Aktualne przepisy nie wymagają żadnego przeszkolenie przed przystąpieniem do egzaminu, ale w praktyce warto odbyć kurs radiooperatora z kilku powodów.

Kurs radiooperatora daje możliwość zapoznania się z rzeczywistą radiostacją VHF, której nie jest w stanie zastąpić żaden symulator. W czasie szkolenia uczestnicy mogą przećwiczyć wszystkie rodzaje łączności spotykane na morzu. Prowadzący kurs instruktor wtajemnicza także kursantów w kwestie techniczne, takie jak pasma i częstotliwości, przeznaczenie poszczególnych kanałów, zastosowanie przystawki Cyfrowego Wywołania Selektywnego (DSC), obsługę radiopławy EPIRB i transpondera radarowego SART oraz wiele innych kwestii. Wszystko to potrzebne jest kursantom nie tylko do zdania egzaminu, ale także, a raczej przede wszystkim w praktyce na morzu.

Udział w kursie radiooperatora w Łodzi wzbogaci wiedzę i umiejętności każdego żeglarza oraz pozwoli skutecznie przygotować się do egzaminu w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Spotkajmy się na kursie radiooperatora w Łodzi, a potem na łodzi!