Kurs SRC Bydgoszcz

Termin szkolenia:

21.05.2024, godz. 1600, ul. Nowodworska 30

Bydgoszcz jest jednym z najstarszych ośrodków żeglarstwa na ziemiach polskich. Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę żeglarze znad Brdy stawiali pierwsze kroki na wodzie. Niezwykle prężnie rozwinęło się w tym ośrodku żeglarstwo morskie, kiedy w latach sześćdziesiątych XX wieku przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK) powstał klub żeglarski, którego komandorem był przez wiele lat kapitan Aleksander Kaszowski, jeden z najbardziej znanych polskich żeglarzy, autor m. in. podręcznika nawigacji. Żeglarze-kolejarze z Bydgoszczy zbudowali własnym sumptem jacht morski Euros, na którym w 1972 roku opłynęli przylądek Horn i odbyli wiele ciekawych rejsów. Te znakomite tradycje kontynuują kolejne pokolenia żeglarzy znad Brdy, którzy żeglują po morzach całego świata.

Do czego potrzebny jest kurs radiooperatora SRC VHF?

Kurs radiooperatora SRC VHF potrzebny jest do zdania egzaminu państwowego i uzyskania Świadectwa Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (ang. Short Range Certificate) w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Co to jest licencja radiooperatora?

Jest to dokument uprawniający do obsługi radiostacji na jachcie morskim. Ze względów bezpieczeństwa w zasadzie każdy jacht pływający po morzu wyposażony jest w radiotelefon („ukaEfka”) z systemem Cyfrowego Wywołania Selektywnego (DSC). Sama „ukaEfka” musi być zarejestrowana, a prawo posługiwania się tym radiostacja ma wyłącznie certyfikowany radiooperator.

Do czego potrzebna jest licencja SRC VHF?

Dokument ten jest niezbędny do prowadzenia jachtu po wodach morskich. Bez niego nie można:

 • wyczarterować jachtu w Polsce ani zagranicą
 • legalnie pływać jachtem prywatnym ani klubowym

Tak więc patent żeglarski ani motorowodny nie wystarcza do prowadzenia jachtu morskiego.

Kto może wystawić świadectwo radiooperatora?

Obowiązek posiadania licencji radiooperatora na jachtach morskich wynika z konwencji SOLAS (O Bezpieczeństwie Życia na Morzu) i przepisów krajowych. Podobnie jak prawo jazdy, świadectwo radiowe może wystawić wyłącznie organ administracji krajowej. W Polsce jest to Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Z oczywistych względów prywatne szkoły żeglarstwa ani federacje sportowe nie mają delegacji ustawowej do nadawania uprawnień radiooperatora. Ponieważ wiele firm prywatnych w Polsce wystawia „certyfikaty przeszkolenia radiowego ISSA”, Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał w tej sprawie specjalny komunikat:

Świadectwem nie jest  zaświadczenie ukończenia kursu (radio training), np. wydawane przez ISSA – VHF Short Range Certificate. 

Tak więc „certyfikaty kompetencji” wydawane przez ISSA nie są żadnymi dokumentami w świetle prawa, nie są uznawane w żadnym państwie i nie nadają posiadaczowi jakichkolwiek uprawnień.

Jak wygląda egzamin na licencję SRC VHF w UKE?

Egzaminy na licencję SRC VHF Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) przeprowadza w całej Polsce według jednego schematu. Egzamin obejmuje:

 • test 15 pytań jednokrotnego wyboru
 • praktyczny sprawdzian obsługi sprzętu radiowego

Pytania testowe wybrane są z bazy dostępnej na stronie UKE. Część praktyczna obejmuje:

 • nadanie komunikatu głosowego (MAYDAY, PAN PAN, SECURITE)
 • wykorzystanie systemu Cyfrowego Wywołania Selektywnego (DSC)
 • obsługę radiopławy awaryjnej EPIRB
 • wykorzystanie transpondera radarowego SART

Szczegółowy opis egzaminu na radiooperatora SRC w UKE można znaleźć tutaj.

Czy można zdać egzamin na radiooperatora bez znajomości języka angielskiego?

Oczywiście, że można. Zgodnie z przepisami egzamin przeprowadzany jest w języku polskim. Kilkadziesiąt pytań w teście dotyczy angielskiego używanego na morzu, ale do wszystkich pytań przekazujemy kursantom klucz odpowiedzi. Egzamin praktyczny także odbywa się po polsku. Ponieważ jednak nasi kursanci w przyszłości już jako certyfikowani radiooperatorzy pływać będą także poza Polską, procedury łączności zawierają przykładowe scenariusze równolegle w języku polskim i angielskim.

Jak wygląda kurs radiooperatora SRC VHF w Bydgoszczy?

Nasz kurs radiooperatora SRC VHF obejmuje trzy części:

 • wiadomości wstępne
 • ćwiczenia praktyczne
 • nauka własna

Część wstępna szkolenia zawiera omówienie najważniejszych zagadnień niezbędnych do zrozumienia podstawowych zasad radiokomunikacji morskiej. Prezentujemy:

 • alfabet fonetyczny
 • podstawowe założenia Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa  (GMDSS)
 • działanie systemu Cyfrowego Wywołania Selektywnego (Digital Selective Calling)
 • Morski Numer Identyfikacyjny (MMSI)
 • łączność radiotelefoniczna: MAYDAY, PAN PAN, SECURITE, ROUTINE
 • łączność cyfrowa: DISTRESS, URGENCY, SAFETY, ROUTINE
 • kanały pasma VHF: 70, 16, 13, 06

Główna część naszego kursu radiooperatora, to praktyczne ćwiczenia na radiostacji. Podczas tych zajęć kursanci mają możliwość:

 • przećwiczyć wszystkie najważniejsze rodzaje łączności radiowej na morzu
 • zapoznać się z nowoczesną radiostacją VHF DSC Icom-323 oraz Icom-330
 • poznać obsługę i zasady wykorzystania radiopławy awaryjnej EPIRB i transpondera radarowego SART

Trzecia część, to samodzielne przygotowanie do państwowego egzaminu na świadectwo operatora SRC w UKE. Kursanci otrzymują:

 • kompletny test egzaminacyjny UKE z kluczem odpowiedzi
 • podręcznik drukowany
 • procedury radiokomunikacji morskiej po polsku i angielsku
 • materiały multimedialne

W razie potrzeby kursanci zawsze mogą skorzystać z pomocy naszego instruktora.

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

Żeglowanie po morzu jest naszą pasją i zawodem uprawianym od ponad czterdziestu lat. Właściwie od zawsze żeglowanie łączymy z nauczaniem. Nasz kurs to:

 • ponad czterdziestoletnie doświadczenie w żeglowaniu po morzu
 • setki poprowadzonych rejsów morskich, kursów żeglarskich i motorowodnych
 • umiejętne łączenie teorii z praktyką
 • bogaty warsztat dydaktyczny
 • indywidualne podejście
 • ćwiczenia na takim samym sprzęcie, na jakim odbywa się egzamin

Ile kosztuje szkolenie?

Cena kursu w kameralnej grupie wynosi 450 zł. Możliwe jest także szkolenie indywidualne oraz w grupie zorganizowanej. W takich przypadkach termin i cena ustalane są odrębnie. W cenie kursu:

 • ćwiczenia praktyczne na oryginalnych radiostacjach Icom-323 oraz Icom-330 (używanych przez Komisje Egzaminacyjne UKE)
 • T. Bartlett, Operator Łączności Bliskiego Zasięgu. Podręcznik RYA
 • test egzaminacyjny z kluczem
 • procedury łączności pasma VHF po polsku i angielsku
 • zestaw materiałów multimedialnych
 • wsparcie podczas przygotowania do egzaminu
 • bardzo wysoka skuteczność nauczania-100% naszych kursantów zdaje egzamin za pierwszym podejściem