Kurs SRC VHF Wrocław

Zapisz się na najbliższy kurs SRC:

 • Termin 7.06.2024
 • Rozpoczęcie zajęć godz. 1600
 • Lokalizacja Leszczyńskiego 4/29 (biuro Fenoris)
 • Telefon kontaktowy +48 516 016 323

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie praktyczne przygotowujące do państwowego egzaminu na licencję radiooperatora SRC/VHF w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE). Kurs ma na celu:

 • zapoznanie uczestników ze sprzętem i procedurami stosowanymi w radiokomunikacji morskiej
 • przygotowanie kursantów do egzaminu w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej

Kurs na licencję radiooperatora SRC/VHF we Wrocławiu zainteresuje wszystkich żeglarzy morskich i motorowodniaków, a przede wszystkim:

 • osoby przygotowujące się do prowadzenia samodzielnych rejsów morskich
 • wszystkich sterników morskich i kapitanów
 • wszystkich, którzy chcą poznać praktyczną obsługę radia VHF DSC

Jak wygląda szkolenie na radiooperatora?

Zajęcia trwają zwykle jedno popołudnie (lub jeden dzień weekendu) i mają formę ćwiczeń na oryginalnych radiostacjach-nie używamy symulatorów:

 • radiostacja Icom-323 i Icom-330 (takiego samego sprzętu używa Komisja Egzaminacyjna UKE)
 • radiopława EPIRB systemu Sarsat-Cospas
 • transponder radarowy SART
 • transponder AIS

Szkolenie może też odbywać się w formie hybrydowej:

 • zajęcia praktyczne z użyciem radiostacji Icom-330, radiopławy EPIRB i transponder SART na żywo
 • część teoretyczna on line albo na platformie e-learningowej

Czy szkolenie jest zakończone egzaminem tego samego dnia?

Nie, ponieważ egzamin na licencję radiooperatora SRC/VHF może przeprowadzać tylko Urząd Komunikacji Elektronicznej. Dlatego program naszego kursu jest ściśle dopasowany do wymogów egzaminacyjnych. Niestety działa na terenie Polski wiele firm oferujących „jednodniowe szkolenie radiooperatora z egzaminem”. Firmy te nie informują klientów, że wystawiane przez nie „certyfikaty kompetencji” nie są żadnymi dokumentami w rozumieniu prawa, i ani w Polsce, ani poza jej granicami nie są honorowane. W związku z licznymi zapytaniami w tej sprawie Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał specjalny komunikat:

Świadectwem nie jest  zaświadczenie ukończenia kursu (radio training), np. wydawane przez ISSA – VHF Short Range Certificate. Prosimy zwrócić uwagę na treść dokumentów otrzymywanych w ośrodkach szkoleniowych.

Gdzie odbywa się egzamin?

Egzaminy przeprowadza Delegatura Dolnośląska Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą we Wrocławiu. Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (Short Range Certificate) wystawić może wyłącznie organ administracji państwowej lub instytucja przezeń upoważniona. W Polsce egzaminy na radiooperatora przeprowadza i licencje wystawia wyłącznie Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Jak wygląda egzamin?

Egzamin na świadectwo radiowe („ukaefkę”) odbywa się we Wrocławiu kilka razy w roku. Sesje egzaminacyjne przeprowadzane są także w Opolu i Poznaniu. Egzamin na Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (obejmuje:

 • test 15 pytań
 • praktyczny sprawdzian umiejętności

Część teoretyczna egzaminu polega na rozwiązaniu testu 15 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania te wygenerowane są losowo z zamkniętej bazy. W każdej z trzech części testu egzaminu można popełnić trzy błędy.

Egzamin praktyczny, to wykonanie czterech zadań wskazanych przez Komisję Egzaminacyjną UKE:

 • przeprowadzenie łączności radiotelefonicznej (MAYDAY, PAN PAN, SECURITE)
 • wysłanie komunikatu za pośrednictwem przystawki DSC (DISTRESS, URGENCY, SAFETY)
 • omówienie zastosowanie i przetestowanie radiopławy EPIRB
 • obsługa i test transpondera radarowego SART

W praktyce wszyscy nasi kursanci, którzy wzięli udział w szkoleniu zdają egzamin za pierwszym razem. Wielu z nich uzyskuje maksymalna liczbę punktów!

Szczegółowy opis egzaminu SRC UKE

Czy świadectwo radiooperatora wydane przez UKE uznawane jest poza Polską?

Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu wystawione przez UKE na podstawie przeprowadzonego egzaminu jako dokument państwowy:

 • honorowane jest na całym świecie
 • ważne jest bezterminowe

Czy do uzyskania licencji radiowej konieczna jest znajomość języka angielskiego?

Nie, egzamin i szkolenie odbywają się po polsku. Część testu zawiera pytania dotyczące terminów angielskich zawartych w Morskim nawigacyjnym słowniku frazeologicznym. Na egzaminie praktycznym zadanie może polegać na nadaniu komunikatu MAYDAY po angielsku. Wystarczy więc znajomość kilku proceduralnych wyrażeń angielskich, by zdać egzamin. Znajomość angielskiego bardzo przydaje się na morzu w praktyce, ale do zdania egzaminu na nie jest niezbędna.

Do czego uprawnia SRC?

Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu uprawnia do obsługi radia i innego sprzętu na jednostkach rekreacyjnych na wodach morskich całego świata. Jest to więc świadectwo międzynarodowe, honorowane wszędzie i ważne bezterminowo. Licencja radiowa jest niezbędna do prowadzenia każdego jachtu morskiego wyposażonego w radio! Na przykład, do wyczarterowania jachtu w Grecji czy w Chorwacji potrzebny jest nie tylko patent, ale także licencja radiooperatora.

Świadectwo radiowe jest więc niezbędne do:

 • czarteru jachtu morskiego w Polsce i zagranicą
 • legalnego pływania jachtem prywatnym po wodach morskich
 • zarejestrowania w UKE radiostacji na jachcie prywatnym

Brak tego dokumentu oznacza naruszenie prawa i skutkuje między innymi utratą ubezpieczenia!

Jaka jest cena kursu?

Cena szkolenia w kameralnej grupie 4-6  osób wynosi 450 zł i zawiera:

 • szkolenie na oryginalnej radiostacji VHF DSC Icom-323
 • bazę pytań egzaminacyjnych wraz z kluczem odpowiedzi
 • procedury radiokomunikacji morskiej po polsku i angielsku
 • książkę T. Bartlett, Radiooperator Bliskiego Zasięgu. Podręcznik RYA

Dlaczego warto wybrać nasz kurs ?

Kursy radiowe dla żeglarzy i motorowodniaków prowadzimy od ponad 10 lat. Nasze szkolenie przygotowujące do egzaminu na licencję radiooperatora wyróżnia:

 • wieloletnie doświadczenie
 • praktyczne podejście do szkolenia – łączymy doświadczenie z rejsów morskich z nowoczesnymi środkami przekazu informacji
 • używamy do szkolenia nowoczesnego sprzętu: radiostacja VHF DSC Icom-323 i Icom-330 (takim samym posługuje się Komisja Egzaminacyjna UKE)
 • podchodzimy indywidualnie do każdego kursanta
 • nasi instruktorzy, to doświadczeni kapitanowie, którzy w czasie kursu dzielą się z uczestnikami swoim bogatym doświadczeniem żeglarskim
 • bardzo wysoka skuteczność nauczania – wszyscy nasi kursanci zdają egzamin w Delegaturze UKE Wrocław za pierwszym razem
 • możliwość darmowego powtórzenia kursu w przypadku niepowodzenia na egzaminie
 • bogaty zestaw materiałów dydaktycznych dla kursantów