Kurs SRC Wrocław

Wrocław, stolica Dolnego Śląska był i jest ważnymi ośrodkiem sportów wodnych. Odra oraz rozbudowana sieć sztucznych zbiorników wodnych stwarza wyjątkowo sprzyjające warunki do uprawiania żeglarstwa i sportów motorowodnych. Wrocław słynie z dużych i prężnie działających klubów żeglarskich. Bogata baza sprzętowa umożliwia rozwój żeglarskiej „kariery” od pływań „szuwarowo-bagiennych” aż po rejsy pełnomorskie, a nawet oceaniczne.

Strukturalne zmiany w Polsce na przestrzeni ostatnich trzydziestu wpłynęły także w sporty wodne. Kolejne regulacje prawne dotyczące uprawnień żeglarskich i motorowodnych są coraz bardziej liberalne. Jachty żaglowe o długości kadłuba do 7,5 m oraz motorówki o mocy silnika do 10 kM można prowadzić na wodach śródlądowych bez uprawnień. Patent żeglarza jachtowego czy sternika motorowodnego można uzyskać po krótkim szkoleniu. Na kurs można zapisać się w klubie lub firmie komercyjnej. Już te podstawowe licencje uprawniają do prowadzenia wszystkich jachtów żaglowych i motorowych po wodach śródlądowych.

Uprawnienia te dają także możliwość pływania niektórymi jachtami po morskich wodach przybrzeżnych.
Znaczna część żeglarzy i motorowodniaków nie jest jednak świadoma, że sam patent żeglarski czy motorowodny nie wystarcza do pływania jachtem własnym lub czarterowym. Mianowicie, jeżeli jednostka wyposażona jest w radio VHF, na jej pokładzie co najmniej jedna osoba powinna legitymować się licencją radiooperatora.
O ile w Polsce na wodach śródlądowych większość jachtów nie ma radiostacji, o tyle na wodach morskich całego świata sytuacja wygląda inaczej. Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS) objął w roku 2005 także jednostki sportowe i turystyczne. Armatorzy tych jachtów powinni zainstalować radio VHF ze specjalną przystawką Cyfrowego Wywołania Selektywnego (DSC) oraz radiopławę awaryjną EPIRB.  Oznacza to, że skipper (lub inna osoba w załodze) musi legitymować się dokumentem Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (Short Range Certificate). Zatem we wszystkich państwach świata pływanie po morzu bez licencji SRC jest nielegalne.

W Polsce egzamin na licencję SRC przeprowadza oraz świadectwo wydaje Urząd Komunikacji Elektronicznej. Wrocław jest siedzibą Delegatury UKE. Kilka razy w roku Delegatura Wrocław przeprowadza egzamin na licencję radiooperatora SRC. Egzamin ten obejmuje test składający się z 15 pytań jednokrotnego wyboru i części praktycznej.
Świadectwo radiooperatora SRC UKE wydaje bezterminowo.
Obowiązujące przepisy nie wymagają żadnych szkoleń przed przystąpieniem do egzaminu na SRC. Jednak warto zapisać się i odbyć kurs. Kurs radiooperatora SRC nie tylko ułatwi samo zdanie egzaminu. Pozwoli także zapoznać się ze sprzętem używanym na jachtach oraz różnymi praktycznymi aspektami łączności radiowej i satelitarnej na morzu. Podczas szkolenia praktycznego można również przećwiczyć wszystkie rodzaje łączności, poznać procedury, zrozumieć żargon używany przez operatorów stacji nadbrzeżnych i statkowych.
Kurs radiooperatora w służbie morskiej dla żeglarzy i motorowodniaków pozwoli przyswoić wiedzę i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu. Inni zainteresowani mogą przyjść na kurs dla odświeżenia i ugruntowania wiadomości i umiejętności praktycznych.