Testy próbne SRC UKE online

Testy próbne SRC UKE on line

Jeżeli przygotowujesz się do egzaminu na świadectwo radiooperatora SRC w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, to trafiłeś we właściwe miejsce. Specjalnie z myślą o Tobie przygotowaliśmy bazę pytań on line, a gdybyś chciał (lub chciała) poćwiczyć obsługę radiostacji, na jakiej odbywają się egzamin w UKE, to zapraszamy na nasze kursy radiooperatora SRC, które prowadzimy w całej Polsce.

Ze względów bezpieczeństwa każdy (no prawie) jacht morski wyposażony jest w radiostację VHF DSC. Takie radio służy nie tylko do łączności głosowej, ale umożliwia też przesyłanie komunikatów tekstowych. Tak więc w jednej obudowie radia znajdują się dwa różne urządzenia:

 • radiotelefon („ukaEfka”)
 • przystawka Cyfrowego Wywołania Selektywnego (DSC)

Czy do obsługi radiostacji morskiej potrzebna jest licencja radiooperatora?

Tak. Prawo stanowi, że funkcję operatora radiostacji morskiej może pełnić osoba, która zdała egzamin i uzyskała licencję radiooperatora.

Jakie są rodzaje licencji radiooperatora na jachtach morskich?

Obecnie Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) wydaje trzy rodzaje świadectw dla żeglarzy, motorowodniaków i rybaków:

 • Świadectwo Operatora VHF
 • Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (Short Range Certificate, SRC)
 • Świadectwo Operatora Łączności Dalekiego Zasięgu (Long Range Certificate, LRC)

Czym się różnią poszczególne licencje radiooperatora?

Świadectwo VHF uprawnia do obsługi radiostacji morskiej bez przystawki DSC. Ponieważ niemal wszystkie radia morskie mają wbudowane urządzenie DSC, świadectwo VHF jest obecnie mało przydatne.

Najbardziej popularnym rodzajem świadectwa radiooperatora wśród żeglarzy i motorowodniaków jest Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu, czyli SRC. Uprawnia ono do obsługi radiostacji i innych urządzeń radiowych na morskich wodach przybrzeżnych (akwen A1).

Natomiast świadectwo LRC uprawnia do obsługi radia i innego sprzętu na wszystkich akwenach bez ograniczeń. Warto podkreślić, że rodzaj świadectwa zależy wyłącznie od akwenu pływania, a nie klasy sprzętu zainstalowanego na pokładzie.

Jak można uzyskać licencję radiooperatora SRC?

Prawo polskie oraz międzynarodowa konwencja SOLAS (O Bezpieczeństwie Życia na Morzu) stanowi wyraźnie, że świadectwo radiowe można uzyskać wyłącznie na podstawie egzaminu przeprowadzonego przez organ administracji krajowej. W Polsce egzamin na świadectwo SRC przeprowadza Urząd Komunikacji Elektronicznej. Egzaminy odbywają się kilkanaście razy w roku w poszczególnych Delegaturach UKE, w Warszawie oraz ośrodkach szkolenia marynarzy (Gdynia, Szczecin, Kołobrzeg).

Jak wygląda egzamin na licencję SRC w UKE?
Egzamin na licencję SRC w UKE obejmuje dwie części:

 • test
 • praktyczny sprawdzian umiejętności obsługi radiostacji i innych urządzeń (radiopława EPIRB, transponder radarowy SART, transponder AIS-SART)

Szczegółowy opis egzaminu znajduje się tutaj.

Testy egzaminacyjne UKE, czyli jak to ugryźć?

Testy egzaminacyjne UKE obejmuję ok. 350 pytań. Aktualna baza testów dostępna jest na stronie Urzędu. Każdy zdający otrzymuje indywidualny zestaw 15 pytań zgrupowanych w trzech działach:

 • Regulaminy i podstawowe terminy anglojęzyczne stosowane w służbie radiokomunikacji morskiej
 • Ogólna wiedza o podsystemach i urządzeniach radiowych GMDSS stosowanych na obszarze morza A1
 • Praktyczna obsługa urządzeń radiowych podsystemów GMDSS stosowanych na obszarze morza A1

Egzamin SRC UKE testy próbne on line, czyli frontem do kursanta!

W trakcie przygotowań do egzaminu większość kandydatów poszukuje w internecie testów on line. Niestety w większości przypadków, testy zamieszczone są na stronach od dawna nieaktualizowanych, albo proponowane odpowiedzi są błędne. Nasza baza pytań testowych jest jak najbardziej aktualna, pobrana ze strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Klucz odpowiedzi do testów jest prawidłowy, czego dowodem są wyniki na egzaminie naszych kursantów – większość z nich rozwiązuje test egzaminacyjny na SRC bezbłędnie. Testy radiooperatora SRC UKE zamieszczone na naszej stronie pozwolą:

 • przygotować się do egzaminu na świadectwo radiooperatora w UKE
 • odświeżyć wiedzę przed rejsem
 • uczyć się bawiąc i bawić się ucząc

Zapraszamy do rozwiązywania testów próbnych SRC UKE