Kurs radiooperator SRC Rzeszów

Czym jest kurs radiooperator SRC Rzeszów?

Jest to jednodniowe, intensywne szkolenie praktyczne, którego celem jest:

 • przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE)
 • przećwiczenie wszystkich podstawowych procedur radiokomunikacji morskiej
 • zapoznanie kursantów z nowoczesnym sprzętem radiowym

Dla kogo jest przeznaczony kurs radiooperator SRC Rzeszów?

Nasze szkolenie adresowane jest do wszystkich pływających po morzu żeglarzy i motorowodniaków. Kurs radiooperatora  powinien przede wszystkim zainteresować:

 • sterników morskich i kapitanów
 • skipperów prowadzących samodzielne rejsy morskie
 • kandydatów do egzaminu na sternika morskiego

Jak jest zorganizowane szkolenie na licencję radiooperatora w Rzeszowie?

Kurs odbywa się w ciągu jednego dnia (sobota lub jedno popołudnie). Zajęcia praktyczne umożliwiają kursantom:

 • ćwiczenia na oryginalnym sprzęcie (radiostacja Icom-323 i Icom-330, na takim samym sprzęcie odbywa się egzamin w UKE)
 • zapoznanie z: radioplawą EPIRB, transponderem SART i AIS
 • zdobycie niezbędnej wiedzy o systemie GMDSS

Do czego jest potrzebna licencja radiooperatora?

Najprościej rzecz ujmując: licencja radiooperatora jest niezbędna do prowadzenia rejsów morskich. Każdy jacht morski wyposażony jest w radio. W świetle przepisów obsługa radia wymaga posiadania licencji radiooperatora SRC (Short Range Certificate).

Kto może wystawić licencję radiooperatora?

Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu może wystawić wyłącznie organ administracji krajowej lub instytucja przezeń upoważniona. W Polsce jedyną taką instytucja jest Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Delegatury UKE  w całej Polsce przeprowadzają egzaminy przeciętnie 1-2 razy w miesiącu w danym ośrodku.

Czy egzamin na licencję radiooperator jest trudny?

Egzamin w UKE obejmuje:

 • test
 • praktyczny sprawdzian umiejętności

Test zawiera 15 pytań wygenerowanych losowo z zamkniętej bazy. Część praktyczna egzaminu, to:

 • łączność głosowa (MAYDAY, PAN PAN, SECURITE)
 • przystawka DSC
 • obsługa i użycie EPIRB
 • zastosowanie i obsługa SART

Egzamin jest stosunkowo łatwy i wszyscy absolwenci naszych kursów zdają egzamin w UKE za pierwszym razem.

Czy licencja wystawiona przez UKE jest honorowana poza granicami Polski?

Oczywiście, świadectwo radiooperatora wystawione przez UKE jest dokumentem międzynarodowym, honorowanym na całym świecie i ważnym bezterminowo.

Dokumentami w świetle prawa są tzw. certyfikaty kompetencji wystawiane przez prywatne szkoły żeglarstwa bądź ich federacje, jak np. ISSA.

Dlaczego warto wziąć udział w kursie radiooperator SRC Rzeszów?

Nasze szkolenie, to:

 • wieloletnie doświadczenie-łączymy nauczanie z ponad czterdziestoletnią praktyką żeglarską
 • bardzo wysoka skuteczność-wszyscy nasi kursanci zdają egzaminy za pierwszym razem
 • nowoczesny sprzęt-nasze radio jest identyczne z egzaminacyjnym (Icom-323, Icom-330)

Zapraszamy na kurs radiooperator SRC Rzeszów!