Kurs SRC Rzeszów

KYMA

Najbliższe terminy

Wrocław27. XI. 2022
Warszawa3-4 XII. 2022
Poznań5 XII. 2022

Kurs radiooperator SRC Rzeszów

Czym jest kurs radiooperator SRC Rzeszów?

Jest to jednodniowe, intensywne szkolenie praktyczne, którego celem jest:

 • przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE)
 • przećwiczenie wszystkich podstawowych procedur radiokomunikacji morskiej
 • zapoznanie kursantów z nowoczesnym sprzętem radiowym

Dla kogo jest przeznaczony kurs radiooperator SRC Rzeszów?

Nasze szkolenie adresowane jest do wszystkich pływających po morzu żeglarzy i motorowodniaków. Kurs w Rzeszowie zainteresuje jednak przede wszystkim:

 • sterników morskich i kapitanów
 • sterników motorowodnych i innych motorowodniaków, prowadzących samodzielne rejsy po morzu
 • skipperów prowadzących samodzielne rejsy morskie
 • kandydatów do egzaminu na sternika morskiego, sternika motorowodnego i motorowodnego sternika morskiego

Jak jest zorganizowane szkolenie na licencję radiooperatora w Rzeszowie?

Kurs odbywa się w ciągu jednego dnia (sobota lub jedno popołudnie). Zajęcia praktyczne umożliwiają kursantom:

 • ćwiczenia na oryginalnym sprzęcie (radiostacja Icom-323 i Icom-330, na takim samym sprzęcie odbywa się egzamin w UKE)
 • zapoznanie z: radioplawą EPIRB, transponderem SART i AIS
 • zdobycie niezbędnej wiedzy o systemie GMDSS

Kurs radiooperator SRC Rzeszów możemy także przeprowadzić w formie hybrydowej:

 • część teoretyczna on line lub na platformie e-lerningowej
 • praktyczne ćwiczenia na radiostacji VHF DSC i innym sprzęcie

Do czego jest potrzebna licencja radiooperatora?

Najprościej rzecz ujmując: licencja radiooperatora jest niezbędna do prowadzenia rejsów morskich. Każdy jacht morski wyposażony jest w radio. W świetle przepisów obsługa radia wymaga posiadania licencji radiooperatora SRC (Short Range Certificate).

Obowiązek posiadania Świadectwa Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu wynika z przepisów miejscowych i konwencji międzynarodowej (SOLAS-Bezpieczeństwo Życia na Morzu). Przepisy te mówią, że każda radiostacja morska podlega rejestracji w odpowiednim urzędzie państwowym (w Polsce w UKE), a do jej obsługi uprawniony jest tylko certyfikowany radiooperator.

Kto może wystawić licencję radiooperatora?

Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu może wystawić wyłącznie organ administracji krajowej lub instytucja przezeń upoważniona. W Polsce jedyną taką instytucja jest Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Delegatury UKE  w całej Polsce przeprowadzają egzaminy przeciętnie 1-2 razy w miesiącu w danym ośrodku. Delegatura UKE Rzeszów organizuje egzaminy kilka-kilkanaście razy w roku. W przypadku braku miejsc dla zainteresowanych uzyskaniem licencji, UKE może wyznaczyć dodatkową sesję egzaminacyjną.

Tzw. “certyfikaty kompetencji” wystawiane przez prywatne szkoły żeglarstwa, czy federacje sportowe, np. ISSA Poland z punktu widzenia prawa nie są żadnymi dokumentami i do niczego nie uprawniają. “Certyfikat kompetencji” stwierdza, że jego posiadacz ma określoną wiedzę i umiejętności.  Jednak w przeciwieństwie do patentu żeglarskiego czy motorowodnego, nie nadaje uprawnień. Prawo polskie i międzynarodowe stanowi bowiem jednoznacznie, że licencję radiooperatora może wystawić tylko administracja krajowa lub instytucja przezeń upoważniona. Wbrew obiegowym opiniom, “certyfikaty kompetencji” wystawiane przez ISSA, w tym “SRC ISSA Certificate” nie jest uznawany przez żadne państwo świata. Bywa czasem honorowany przez firmy czarterowe. Formalnie jednak posiadacz takiego certyfikatu nie ma uprawnień do obsługi radiostacji jachtowej, a w przypadku kontroli, np. policji, dochodzi do ukarania mandatem, a w skrajnym przypadku do przerwania rejsu. Także armator jachtu nie może otrzymać Zezwolenia na radiostację statkową na podstawie certyfikatu ISSA.

Czy egzamin na licencję radiooperatora jest trudny?

Egzaminy na licencję radiooperatora nie jest trudny, praktycznie wszyscy absolwenci naszych kursów zdają egzamin za pierwszym podejściem.

Egzamin w UKE obejmuje:

 • test
 • praktyczny sprawdzian umiejętności

Test zawiera 15 pytań wygenerowanych losowo z zamkniętej bazy. Składa się z trzech części, każda po 5 pytań:

 • Regulaminy i podstawowe terminy anglojęzyczne
 • Ogólna wiedza o podsystemach i urządzeniach radiowych GMDSS
 • Praktyczna obsługa urządzeń radiowych

 Część praktyczna egzaminu, to cztery zadania wybrane losowo przez kandydata:

 • łączność głosowa (MAYDAY, PAN PAN, SECURITE)
 • przystawka DSC
 • obsługa i użycie EPIRB
 • zastosowanie i obsługa SART

Czy licencja wystawiona przez UKE jest honorowana poza granicami Polski?

Oczywiście, świadectwo radiooperatora wystawione przez UKE jest dokumentem państwowym, honorowanym na całym świecie i wystawionym bezterminowo.

Ile kosztuje kurs radiooperator SRC Rzeszów?

Kurs radiooperator SRC Rzeszów, czyli szkolenie w kameralnej grupie 4-6 osób kosztuje 390 pln. Cena kursu zawiera:

 • szkolenie
 • podręcznik T. Bartlett, Radiooperator Bliskiego Zasięgu. Podręcznik RYA
 • możliwość darmowego powtórzenia szkolenia
 • wydruk testu egzaminacyjnego z kluczem
 • procedury łączności morskiej VHF po polsku i angielsku

Dlaczego warto wziąć udział w kursie radiooperatora SRC Rzeszów?

Nasze szkolenie, to:

 • wieloletnie doświadczenie-łączymy nauczanie z ponad czterdziestoletnią praktyką żeglarską
 • bardzo wysoka skuteczność-wszyscy nasi kursanci zdają egzaminy za pierwszym razem
 • nowoczesny sprzęt-nasze radio jest identyczne z egzaminacyjnym (Icom-323, Icom-330)
 • możliwość darmowego powtórzenia kursu
 • bogata baza pomocy dydaktycznych

Zapraszamy na kurs radiooperator SRC Rzeszów!