Kurs SRC Rzeszów

Rzeszów, stolica województwa podkarpackiego należy do najszybciej rozwijających się miast polskich. Chociaż położony na południu kraju, Rzeszów był i pozostaje ważnym ośrodkiem żeglarstwa. Żeglarstwo i inne sporty wodne mieszkańcy Podkarpacia uprawiają na Zalewie Solina, Wilcza Wola i wielu mniejszych. Ale żeglarze z Rzeszowa niemal „od zawsze” pływali także po morzu. Dzięki staraniom wielu pracujących społecznie żeglarzy udało się doprowadzić do szczęśliwego finału budowę Rzeszowiaka. Jest to dzielny jacht morski typu Bruceo 44. Po wielu perypetiach Rzeszowiak został wodowany i ochrzczony we wrześniu 2000 roku. Od tego czasu odbył wiele udanych rejsów.

Jednak szerokiej opinii jacht znany jest z wypadku, do jakiego doszło w sierpniu 2005 r.  Podczas bałtyckiego rejsu kapitan wysłał przez radio VHF sygnał wzywania pomocy. Na jego wezwanie  stacja brzegowa skierowała na ratunek prom Finlandia. Niestety próba podjęcia z jachtu załogi w warunkach silnego sztormu 9-10 stopni Beauforta doprowadziła do wypadnięcia za burtę kapitana oraz bardzo poważnych uszkodzeń Rzeszowiaka. Ostatecznie załogę jachtu ewakuowały szwedzkie helikoptery.

Po dwóch tygodniach wrak odnaleźli żeglarze, którzy wcześniej odbyli Rzeszowiakiem etapowy rejs na Islandię. Pokiereszowany, pozbawiony masztów jacht zaholowano do portu. W takielunku znaleziono ciało kapitana.

Firma ubezpieczeniowa odmówiła wypłaty odszkodowania. Okazało się bowiem, że nikt na pokładzie jachtu nie legitymował się świadectwem radiooperatora SRC.

Otóż krótko przed tragicznym wypadkiem Rzeszowiaka, bo 1 lutego 2005 r. rozciągnięto na jachty niektóre wymagania Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS). System ten zakłada, że każda jednostka pływająca po morzu dysponuje dwoma niezależnymi od siebie sposobami wzywania pomocy drogą radiową.

Pojawienie się na pokładach jachtów radia VHF z przystawką DSC (Cyfrowe Wywołanie Selektywne) oznaczało z kolei, że co najmniej jedna osoba na pokładzie musi posiadać licencje radiooperatora SRC (ang. Short Range Certificate).

Nauczeni tragicznym przypadkiem Rzeszowiaka armatorzy zaczęli skrupulatnie sprawdzać nie tylko kwalifikacje żeglarskie, ale także świadectwa SRC.

Egzaminy na Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (SRC) przeprowadza w Polsce Urząd Komunikacji Elektronicznej. Delegatury UKE we wszystkich miastach wojewódzkich przeprowadzają egzamin na licencję radiooperatora w służbie morskiej kilka razy w roku. Egzamin na licencję SRC obejmuje test oraz praktyczną obsługę radia. Rzeszów jest siedzibą delegatury UKE, w której także odbywają się egzaminy.

Aktualne przepisy nie wymagają od kandydata na radiooperatora, aby przeszedł kurs. Jednak w praktyce zdanie egzaminu bez wcześniejszego przeszkolenia jest trudne.

Kurs radiooperatora SRC Rzeszów obejmuje szkolenie teoretyczne oraz część praktyczną. Wprowadzenie teoretyczne obejmuje między innymi: ogólną koncepcję GMDSS, rodzaje świadectw, regulaminy i procedury łączności oraz kwestie techniczne.

Kurs SRC Rzeszów w części praktycznej, to z kolei ćwiczenia na oryginalnych radiach VHF z przystawką DSC. Uczestnicy szkolenia mogą zapoznać się z obsługą i wykorzystaniem radiopławy awaryjnej EPIRB, transpondera radarowego SART, systemu AIS i wielu innych.

Kurs radiooperatora SRC Rzeszów to okazja solidnego przygotowania się do egzaminu i uzyskania licencji bez zbędnego stresu!

Jeżeli:

– przygotowujesz się do egzaminu na stopień jachtowego sternika morskiego lub morskiego sternika motorowodnego

– zamierzasz wkrótce poprowadzić swój pierwszy rejs morski

– chcesz nauczyć się prawidłowej obsługi radia na morzu

To nasz kurs jest właśnie dla Ciebie!

Zapraszamy na kurs radiooperatora  SRC w Rzeszowie!