Kurs SRC Rzeszów

Harmonogram kursów:

4.06.2024, godz. 1600, ul. Wincentego Pola18

Co to jest kurs radiooperator SRC Rzeszów?

Jest to jednodniowe, intensywne szkolenie praktyczne, którego celem jest:

 • przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE)
 • przećwiczenie wszystkich podstawowych procedur radiokomunikacji morskiej
 • zapoznanie kursantów z nowoczesnym sprzętem radiowym

Dla kogo jest przeznaczone jest szkolenie?

Nasz kurs adresowane jest do wszystkich pływających po morzu żeglarzy i motorowodniaków. Udziałem w kursie będą zainteresowani przede wszystkim:

 • jachtowi sternicy morscy i kapitanowie
 • sternicy motorowodni i inni motorowodniacy, prowadzący samodzielne rejsy po morzu
 • kandydatów do egzaminu na sternika morskiego, sternika motorowodnego i motorowodnego sternika morskiego

Jak wygląda kurs na licencję radiooperatora w Rzeszowie?

Kurs odbywa się w ciągu jednego dnia (sobota lub jedno popołudnie). Zajęcia praktyczne umożliwiają kursantom:

 • ćwiczenia na oryginalnym sprzęcie (radiostacja Icom-323 i Icom-330, na takim samym sprzęcie odbywa się egzamin w UKE)
 • zapoznanie z: radioplawą EPIRB, transponderem SART i AIS
 • zdobycie niezbędnej wiedzy o systemie GMDSS

Zajęcia możemy także przeprowadzić w formie hybrydowej:

 • część teoretyczna on line lub na platformie e-lerningowej
 • praktyczne ćwiczenia na radiostacji VHF DSC i innym sprzęcie

Do czego jest potrzebna licencja radiowa?

Najprościej rzecz ujmując: licencja radiooperatora jest niezbędna do prowadzenia rejsów morskich. Każdy jacht morski wyposażony jest w radiostację VHF DSC. W świetle przepisów obsługa takiego radia wymaga posiadania licencji radiooperatora SRC (Short Range Certificate).

Obowiązek posiadania Świadectwa Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu wynika z przepisów miejscowych i konwencji międzynarodowej (SOLAS-Bezpieczeństwo Życia na Morzu). Przepisy te mówią, że każda radiostacja morska podlega rejestracji w odpowiednim urzędzie państwowym (w Polsce w UKE), a do jej obsługi uprawniony jest tylko certyfikowany radiooperator.

Kto może wystawić licencję radiooperatora?

Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu może wystawić wyłącznie organ administracji krajowej lub instytucja przezeń upoważniona. W Polsce jedyną taką instytucja jest Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Delegatury UKE  w całej Polsce przeprowadzają egzaminy przeciętnie 1-2 razy w miesiącu w danym ośrodku. Delegatura UKE Rzeszów organizuje egzaminy kilka-kilkanaście razy w roku. W przypadku braku miejsc dla zainteresowanych uzyskaniem licencji, UKE może wyznaczyć dodatkową sesję egzaminacyjną.

Tzw. “certyfikaty kompetencji” wystawiane przez prywatne szkoły żeglarstwa, czy federacje sportowe, np. ISSA Poland z punktu widzenia prawa nie są żadnymi dokumentami i do niczego nie uprawniają. “Certyfikat kompetencji” stwierdza, że jego posiadacz ma określoną wiedzę i umiejętności.  Jednak w przeciwieństwie do patentu żeglarskiego czy motorowodnego, nie nadaje uprawnień. Prawo polskie i międzynarodowe stanowi bowiem jednoznacznie, że licencję radiooperatora może wystawić tylko administracja krajowa lub instytucja przezeń upoważniona. Wbrew obiegowym opiniom, “certyfikaty kompetencji” wystawiane przez ISSA, w tym “SRC ISSA Certificate” nie jest uznawany przez żadne państwo świata. Bywa czasem honorowany przez firmy czarterowe. Formalnie jednak posiadacz takiego certyfikatu nie ma uprawnień do obsługi radiostacji jachtowej, a w przypadku kontroli, np. policji, dochodzi do ukarania mandatem, a w skrajnym przypadku do przerwania rejsu. Także armator jachtu nie może otrzymać Zezwolenia na radiostację statkową na podstawie certyfikatu ISSA.

Czy egzamin na operatora „ukaefki” jest trudny?

Egzaminy na licencję radiooperatora nie jest trudny, praktycznie wszyscy absolwenci naszych kursów zdają egzamin za pierwszym podejściem.

Egzamin w UKE obejmuje:

 • test
 • praktyczny sprawdzian umiejętności

Test zawiera 15 pytań wygenerowanych losowo z zamkniętej bazy. Składa się z trzech części, każda po 5 pytań:

 • Regulaminy i podstawowe terminy anglojęzyczne
 • Ogólna wiedza o podsystemach i urządzeniach radiowych GMDSS
 • Praktyczna obsługa urządzeń radiowych

 Część praktyczna egzaminu, to cztery zadania wybrane losowo przez kandydata:

 • łączność głosowa (MAYDAY, PAN PAN, SECURITE)
 • przystawka DSC
 • obsługa i użycie EPIRB
 • zastosowanie i obsługa SART

Czy świadectwo wystawione przez UKE jest honorowane poza granicami Polski?

Oczywiście, świadectwo radiooperatora wystawione przez UKE jest dokumentem państwowym, honorowanym na całym świecie i wystawionym bezterminowo.

Czy jednodniowe szkolenie na licencję radiooperatora może zakończyć się egzaminem?

Niestety nie, ponieważ w Polsce jedyną instytucją uprawnioną do przeprowadzania egzaminów i wydawania świadectw jest Urząd Komunikacji Elektronicznej. Uczestnicy naszych szkoleń potrzebują kilku dni na przygotowanie się do tego egzaminu.

Wiele firm reklamuje „jednodniowe kursy radiooperatora SRC zakończone egzaminem”. Zdecydowana większość z nich na zakończenie szkolenia wystawia uczestnikom „Certyfikat przeszkolenia radiowego ISSA SRC VHF”. Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarstwa (ISSA) nie ma delegacji ustawowej żadnego państwa do nadawania jakichkolwiek uprawnień, dlatego nigdzie na świecie władze państwowe nie uznają tych certyfikatów za dokumenty. Warto więc przed zapisaniem się na szkolenie radiooperatora sprawdzić jaki rodzaj dokumentu można uzyskać po kursie.

W związku z licznymi zapytaniami w tej sprawie UKE zamieścił specjalny komunikat na swojej stronie:

Świadectwem nie jest  zaświadczenie ukończenia kursu (radio training), np. wydawane przez ISSA – VHF Short Range Certificate. Prosimy zwrócić uwagę na treść dokumentów otrzymywanych w ośrodkach szkoleniowych.

Ile kosztuje kurs radiooperatora?

Cena szkolenia w kameralnej grupie 4-6 osób wynosi 450 zł i zawiera:

 • szkolenie
 • podręcznik T. Bartlett, Radiooperator Bliskiego Zasięgu. Podręcznik RYA
 • możliwość darmowego powtórzenia szkolenia w przypadku niepowodzenia na egzaminie
 • wydruk testu egzaminacyjnego z kluczem
 • procedury łączności morskiej VHF po polsku i angielsku

Dlaczego warto wziąć udział w kursie radiooperatora w Rzeszowie?

Nasze szkolenie, to:

 • wieloletnie doświadczenie-łączymy nauczanie z ponad czterdziestoletnią praktyką żeglarską
 • bardzo wysoka skuteczność-wszyscy nasi kursanci zdają egzaminy za pierwszym razem
 • nowoczesny sprzęt-nasze radio jest identyczne z egzaminacyjnym (Icom-323, Icom-330)
 • możliwość darmowego powtórzenia kursu
 • bogata baza pomocy dydaktycznych

Zapraszamy na kurs radiooperator SRC Rzeszów!