Kurs SRC VHF Poznań

Harmonogram kursów:

26.05.2024, godz. 1000, ul. Morawskiego 1/4

Co to jest kurs radiooperatora SRC VHF Poznań?

Kurs radiooperatora SRC VHF Poznań to jednodniowe intensywne szkolenie praktyczne, którego celem jest:

 • przygotowanie uczestników do państwowego egzaminu na licencję radiooperatora
 • zapoznanie kursantów z nowoczesnymi systemami radiokomunikacji morskiej (GMDSS, DSC, NAVTEX, EPIRB)
 • przećwiczenie podstawowych procedur łączności radiowej na morzu (MAYDAY, PAN PAN, SECURITE)

Kogo zainteresuje udział w szkoleniu?

Kurs radiooperatora adresowany jest do wszystkich żeglarzy morskich i motorowodniaków. W szczególności:

 • osoby przygotowujące się do egzaminu na jachtowego sternika morskiego i morskiego sternika motorowodnego
 • sternicy morscy i kapitanowie, którzy prowadzą samodzielne rejsy po morzu
 • trenerzy i sędziowie regatowi korzystający z łączności VHF

Do czego jest potrzebna licencja radiooperatora SRC?

Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (ang. Short Range Certificate) to dokument niezbędny do pływania jednostką rekreacyjną po wodach morskich. Międzynarodowa Konwencja o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (SOLAS), a za nią przepisy krajowe stanowią, że:

 • każde urządzenie nadawcze używane w radiokomunikacji morskiej powinno być zarejestrowane
 • do obsługi tych urządzeń uprawniony jest wyłącznie certyfikowany radiooperator

Tak więc na pokładzie każdego jachtu morskiego, żaglowego czy motorowego wyposażonego w radiostację VHF (potocznie „ukaefkę”), co najmniej jedna osoba powinna posiadać licencję radiooperatora.

Bez licencji na „ukaefkę” nie można:

 • zarejestrować radia na jachcie prywatnym
 • wyczarterować jachtu morskiego
 • legalnie pływać jachtem prywatnym lub klubowym

Brak świadectwa radiowego oznacza naruszenie przepisów i wszelkich wynikających z tego faktu konsekwencji prawnych. Jedną z nich jest utrata ubezpieczenia!

Kto może wystawić Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu?

Świadectwo radiooperatora może wystawić wyłącznie organ administracji krajowej lub instytucja przezeń upoważniona. W Polsce jedyną instytucją uprawnioną do przeprowadzania egzaminów i wystawiania świadectw radiowych jest Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Czym się różni licencja SRC od VHF?

Radiostacja morska („ukaefka”) zawiera wbudowany system Cyfrowego Wywołania Selektywnego (DSC). Do obsługi DSC nie wystarcza zwykła licencją VHF, potrzebne jest SRC. Na wodach śródlądowych z kolei, zwłaszcza w przypadku marynarzy żeglugi śródlądowej, potrzebne jest świadectwo Inland Waters Certificate (IWC).

Czy związki sportowe i szkoły żeglarstwa mogą wystawiać licencje radiooperatora?

Nie, ponieważ przepisy poszczególnych państw oraz międzynarodowa Konwencja o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (SOLAS) stanowią, że tylko organ administracji państwowej uprawniony jest do przeprowadzania egzaminów oraz wydawania świadectw. Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarstwa (ISSA) działające także w Polsce, wystawia tzw. certyfikaty kompetencji. Wbrew obiegowym opiniom, certyfikaty te nie są dokumentami i nie przyznają posiadaczowi żadnych uprawnień. Licencje ISSA nie są honorowane przez władze państwowe w Polsce ani w żadnym innym kraju. Informuje o tym na swojej stronie internetowej Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE):

Świadectwem nie jest  zaświadczenie ukończenia kursu (radio training), np. wydawane przez ISSA – VHF Short Range Certificate”.

Jak można uzyskać świadectwo radiooperatora w UKE?

Urząd Komunikacji Elektronicznej wystawia Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu na podstawie zdanego egzaminu. Delegatura UKE Poznań przeprowadza egzamin na świadectwo radiooperatora kilka-kilkanaście razy w roku. Egzaminy odbywają się także w Szczecinie i Wrocławiu.

Czy egzamin w UKE jest trudny?

Egzamin na licencję radiooperatora obejmuje:

 • test 15 pytań
 • praktyczny sprawdzian umiejętności

Każdy zdający musi poprawnie rozwiązać test 15 pytań wygenerowanych losowo z bazy pytań egzaminacyjnych dostępnych na stronie UKE. Test składa się z trzech części obejmujących po pięć pytań:

 • system GMDSS i jego podsystemy
 • procedury radiokomunikacji morskiej i elementy języka angielskiego
 • praktyczna obsługa urządzeń radiowych

W każdej części testu zdający musi udzielić poprawnej odpowiedzi na trzy z pięciu pytań.

Sprawdzian umiejętności praktycznych Komisja Egzaminacyjna UKE przeprowadza na radiostacjach Icom-323 oraz Icom-330. Typowe zadania obejmują:

 • nadanie komunikatu na radiotelefonii (MAYDAY, PAN PAN, SECURITE)
 • nawiązanie łączności poprzez DSC (Cyfrowe Wywołanie Selektywne)
 • testowanie i zastosowanie radiopławy EPIRB
 • test oraz działanie transpondera radarowego SART i transpondera AIS

Egzamin jest dość łatwy-wszyscy nasi kursanci zdają za pierwszym razem!

Czy egzamin na licencję radiooperatora wymaga biegłej znajomości języka angielskiego?

Nie, dobra znajomość angielskiego nie jest niezbędna. Egzamin w części teoretycznej i praktycznej przeprowadzany jest po polsku. Test egzaminacyjny na świadectwo SRC zawiera pewną liczbę pytań z języka angielskiego, a w części praktycznej niekiedy Komisja Egzaminacyjna UKE zadaje przeprowadzenie łączności w języku angielskim. Dotyczy to zwłaszcza łączności priorytetowej:

 • MAYDAY
 • PAN PAN
 • SECURITE

Oczywiście wszystkich niezbędnych zwrotów i procedur anglojęzycznych uczymy na kursie. Zainteresowani mogą także odbyć kurs języka angielskiego dla żeglarzy z Kapitan Małgorzatą Czarnomską, lektorką, tłumaczką i autorką książek dla żeglarzy i motorowodniaków.

Jakie uprawnienia nadaje licencja radiooperatora UKE?

Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu jest dokumentem państwowym, który uprawnia do obsługi radiostacji morskiej oraz innych urządzeń systemu GMDSS na wodach morskich całego świata. Licencja ważna jest bezterminowo.

Ile kosztuje kurs radiooperator SRC VHF i co zawiera cena?

Kurs radiooperator SRC VHF Poznań kosztuje 450 pln. Cena obejmuje:

 • szkolenie na oryginalnym sprzęcie (radiostacja Icom-323, Icom-330, radiopława EPIRB, transponder SART)
 • książkę T. Bartlett, Radiooperator Łączności Bliskiego Zasięgu. Podręcznik RYA
 • test egzaminacyjny z kluczem odpowiedzi
 • możliwość powtórzenia szkolenia gratis w przypadku niepowodzenia na egzaminie

Dlaczego warto wybrać nasze kursy na ukaefkę?

Żeglarstwem morskim zajmujemy się od ponad czterdziestu lat, a szkoleniem żeglarzy i motorowodniaków niewiele krócej. Szkolimy przede wszystkim żeglarzy morskich. Najbardziej popularne nasze szkolenia, to:

 • kurs jachtowy sternik morski
 • kurs manewrowania jachtem morskim na żaglach i na silniku
 • warsztaty nawigacyjne dla skipperów

Nasze kursy wyróżnia:

 • łączenie dużego doświadczenia żeglarskiego z atrakcyjnymi formami nauczania
 • indywidualne podejście do każdego klienta
 • niewielkie grupy szkoleniowe
 • przystępne ceny
 • bogaty warsztat dydaktyczny (skrypty, podręczniki, bazy testów i zadań)
 • wysoka skuteczność nauczania
 • kurs prowadzony jest na takim sprzęcie, na jakim odbywa się egzamin w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej: radiostacja Icom-323, Icom-330, transponder radarowy SART, radiopława EPIRB

Zapraszamy na kurs radiooperatora SRC Poznań!