Kurs SRC VHF Kołobrzeg

Termin kursu SRC VHF w Kołobrzegu: 27 maja, godzina 1600.

Kurs radiooperator SRC Kołobrzeg, to jednodniowe szkolenie praktyczne i teoretyczne, którego celem jest:

 • przygotowanie uczestników do państwowego egzaminu na licencję radiooperatora w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE)
 • zapoznanie kursantów z nowoczesnym sprzętem używanym w radiokomunikacji morskiej (radiostacja VHF DSC, radiopława EPIRB, transponder SART, transponder AIS)
 • przećwiczenie wszystkich najważniejszych procedur systemu GMDSS

Kogo może zainteresować kurs radiooperator SRC w Kołobrzegu?

Kurs radiooperator SRC Kołobrzeg powinien zainteresować wszystkich żeglarzy i motorowodniaków pływających po morzu, a zwłaszcza:

 • sterników morskich i kapitanów
 • osoby przygotowujące się do egzaminu na patent sternika morskiego
 • przyszłych skipperów
 • rybaków, zwłaszcza szyprów kutrów

Co to jest licencja radiooperatora?

Licencja radiooperatora, to dokument wystawiony przez władze państwowe (w Polsce Urząd Komunikacji Elektronicznej), który uprawnia do obsługi radiostacji jachtowej i innego sprzętu radiokomunikacji morskiej. Każde urządzenie służące do emisji sygnału radiowego na morzu musi być zarejestrowane, a do jego obsługi uprawniony jest tylko certyfikowany radiooperator. Ponieważ w praktyce każdy jacht morski wyposażony jest w radiostację VHF DSC, to na pokładzie co najmniej jedna osoba powinna legitymować się licencją radiową. Najczęściej jest to skipper/kapitan. Licencja jest potrzebna do:

 • czarteru jachtu morskiego w Polsce o zagranicą
 • rejestracji radiostacji na jachcie prywatnym
 • legalnego pływania każdym jachtem morskim

Jak można uzyskać dokument licencja radiooperatora SRC?

Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (Short Range Certificate) może wystawić w Polsce tylko Urząd Komunikacji Elektronicznej na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu. Egzamin przeprowadzają Delegatury UKE w całej Polsce oraz specjalistyczne ośrodki szkolenia marynarzy na wybrzeżu. Kołobrzeg jest jednym z trzech miast, gdzie egzaminy odbywają się w różnych instytucjach. Przeprowadza je:

 • Morski Ośrodek Szkoleniowy
 • Zespół Szkół Morskich

Egzamin na licencję radiooperator SRC Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadza według jednolitego schematu:

 • część teoretyczna
 • sprawdzian umiejętności obsługi sprzętu radiowego

Część teoretyczna polega na rozwiązaniu testu 15 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania wygenerowane są losowo, osobno dla każdego zdającego z bazy pytań egzaminacyjnych dostępnych na stronie UKE.

Sprawdzian praktyczny to wykazanie umiejętności obsługi radiostacji VHF DSC oraz znajomości procedur stosowanych w radiokomunikacji morskiej.

Najczęściej spotykane zadania w części praktycznej:

 • nadanie komunikatu: MAYDAY, PAN PAN, SECURITE
 • wywołanie innych stacji za pośrednictwem systemu Cyfrowego Wywołania Selektywnego (DSC): DISTRESS, URGENCY, SAFETY, ROUTINE
 • obsługa radiopławy EPIRB i transpondera radarowego SART

Czy świadectwo operatora wystawione przez UKE uznawane jest poza Polską?

Świadectwo operatora wydawane przez UKE jako dokument państwowy, wydany na podstawie międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (SOLAS) i przepisy krajowe. Honorowane jest na całym świecie. Nie wymaga także odnawiania.

Natomiast ani w Polsce ani w innych krajach nie są honorowane przez władze państwowe tzw. „certyfikaty kompetencji” wydawane przez szkoły żeglarstwa czy federacje sportowe (np. ISSA). Na swojej stronie internetowej Urząd Komunikacji Elektronicznej ostrzega zainteresowanych:

https://bip.uke.gov.pl/swiadectwa-operatora-urzadzen-radiowych-tresci/swiadectwa-morskie-i-zeglugi-srodladowej,1.html

Jak jest zorganizowany kurs radiooperatora Kołobrzeg?

Kurs radiooperatora odbywa się w jeden dzień weekendu lub 1-2 dni robocze po południu. Szkolenie składa się z dwóch części:

 • wstęp teoretyczny
 • ćwiczenia praktyczne na oryginalnym sprzęcie radiowym

We wstępie omawiamy w prezentacji:

 • ogólne założenia Morskiego Światowego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS)
 • podstawowe procedury radiokomunikacji morskiej: MAYDAY, PAN PAN, SECURITE, ROUTINE
 • obowiązki radiooperatora

Szkolenie praktyczne odbywa się na oryginalnym sprzęcie:

 • radiostacja DSC VHF Icom-330, Icom-330
 • radiopława EPIRB
 • transponder radarowy SART
 • transponder ratunkowy AIS

Główny nacisk kładziemy na przekazanie umiejętności praktycznych. 80% czasu na kursie poświęcamy na ćwiczenia. Używamy radiostacji Icom-323 oraz Icom-330, takim samym sprzętem posługuje się także Komisja Egzaminacyjna UKE.

Dlaczego kurs radiooperatora w Kołobrzegu?

Kołobrzeg jest nie tylko największym kurortem w Polsce, ale także ważnym portem. Od wielu lat Kołobrzeg chlubi się Mariną Solną – jedną z najpiękniejszych na całym wybrzeżu Bałtyku. W mieście działają kluby i firmy prywatne, które prowadzą szkolenia żeglarskie i motorowodne. Sternicy motorowodni i żeglarze jachtowi mają uprawnienia do prowadzenia jachtów morskich na wodach przybrzeżnych. Jednak korzystanie z tych uprawnień wymaga dodatkowo posiadania licencji radiooperatora.

Dla sterników morskich i kapitanów jachtowych port w Kołobrzegu jest idealną bazą wypadkową na krótki rejs na piękną duńską wyspę Bornholm. Z Kołobrzegu to tylko kilkanaście godzin drogi jachtem żaglowym i kilka łodzią motorową.

Czym nasz kurs radiooperator SRC Kołobrzeg różni się od innych?

Nasz kurs radiooperator SRC Kołobrzeg, to:

 • połączenie czterdziestoletniej praktyki na morzu z umiejętnością przekazywania wiedzy
 • wykorzystanie w szkoleniu oryginalnego radia (zamiast symulatora), takiego samego, na jakim odbywa się egzamin UKE
 • wysoka skuteczność nauczania – 100% absolwentów naszych kursów zdaje egzamin za pierwszym razem
 • możliwość jednokrotnego powtórzenia szkolenia gratis

Zapraszamy na kurs radiooperatora w Kołobrzegu!