Kurs SRC Kraków

Chociaż położony jest daleko od morza, to Kraków był i pozostaje miastem, w którym mieszka wielu żeglarzy.  Wynika to z faktu, że przy większości szkół wyższych działających w Krakowie istnieją studenckie kluby żeglarskie. Niemal każdy z nich, a także firmy komercyjne  organizuje co roku kurs żeglarski czy motorowodny. W Krakowie wiele osób zaczyna przygodę z żeglarstwem od zapisania się na kurs i zdobywa pierwsze doświadczenia na Wiśle, Bagrach albo Kryspinowie. Jednak Kraków, mimo niewątpliwych atrakcji nie daje odpowiednich warunków do uprawniania sportów wodnych.  Z tego powodu  dalsze etapy rozwoju krakowskiego żeglarza/motorowodniaka, to wyprawa na zalew czorsztyński, rożnowski albo Mazury.

Żeglarstwo morskie

Niektórzy jednak po zapisaniu się na kurs i zdobyciu pierwszego stopnia żeglarza jachtowego lub sternika motorowodnego wyruszają na morze. Patent żeglarza i sternika motorowodnego uprawnia do samodzielnego wszystkich jachtów żaglowych i motorowych na wodach śródlądowych. Umożliwia posiadaczowi także pływanie w strefie morskich wód przybrzeżnych. Na tym etapie większość żeglarzy zadowala się rolą załoganta. Jednak niektórzy krótko po zdobyciu stopnia sternika wyruszają na ciepłe wody Morza Śródziemnego (Chorwacja, Grecja, Hiszpania). Tam na wyczarterowanej motorówce realizuje swoje pasje.

Inni z kolei po zdobyciu niezbędnego stażu na morzu zapisują się na kurs jachtowego sternika morskiego. Patent JSM daje prawo prowadzenia wszystkich jachtów śródlądowych, a morskich o długości do 18 m.

Jednak sam patent do pełnienia funkcji kapitana na morzu nie wystarcza.

Licencja radiooperatora – co to jest?

Przyczyną jest Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS). Jako prawo międzynarodowe obowiązuje na wodach morskich całego świata. System ten opiera się na założeniu, że każda jednostka pływająca po morzu dysponuje dwoma całkowicie niezależnymi do siebie sposobami wzywania pomocy. Z tego powodu na niemal wszystkich jachtach morskich armatorzy instalują radiostację VHF i radiopławę awaryjną EPIRB.

Instalacja radia na jachcie pociąga za sobą wymóg, by co najmniej jedna osoba na pokładzie posiadała Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (ang. Short Range Certificate, SRC). Pływanie po wodach morskich jachtem wyposażonym w radio bez licencji SRC stanowi więc naruszenie prawa.

Armatorzy jachtów czarterowych przy zawieraniu umowy wymagają okazania patentu żeglarskiego lub motorowodnego oraz świadectwa radiooperatora.

W Polsce instytucją, która zajmuje się egzaminowaniem na świadectwa SRC i wydawaniem licencji jest Urząd Komunikacji Elektronicznej. Kraków jest miejscem, gdzie znajduje się wojewódzka Delegatura UKE. Kilka razy w roku Delegatura Kraków przeprowadza egzaminy na licencje radiooperatora. Państwowy egzamin na radiooperatora obejmuje:

 • test
 • praktyczny sprawdzian umiejętności

Test zawiera 15 pytań jednokrotnego wyboru z zamkniętej bazy pytań. W każdej z trzech jego części można popełnić dwa błędy.

Część praktyczna egzaminu obejmuje:

 • łączność radiotelefoniczną
 • wykorzystanie przystawki Cyfrowego Wywołania Selektywnego (DSC)
 • obsługę radiopławy awaryjnej EPIRB (testowanie)
 • obsługę transpondera radarowego SART

Zadne przeszkolenie ani staż przed przystąpieniem do egzaminu na licencję radiooperatora SRC nie są wymagane, ale bez samodzielnie przygotować się jest znacznie trudniej.

Szkolenie na licencję radiooperatora

Kurs radiooperator SRC to nie tylko przygotowanie do egzaminu. To także możliwość praktycznego poznania kwestii związanych z łącznością radiowa i satelitarną na jachcie (GMDSS), obsługą radiostacji VHF, radiopławy EPIRB, transpondera SART i AIS. Znaczna część szkolenia radiooperatorów poświęcona jest na praktyczne ćwiczenia (wywołania rutynowe i alarmowe, użycie przystawki DSC). Zajęcia na kursie radiooperator prowadzą doświadczeni instruktorzy i kapitanowie jachtowi. Chcą i potrafią dzielić się swoja wiedzą i doświadczeniami z innymi. Nasze szkolenie radiooperator  Kraków, to:

 • nowoczesne szkolenie praktyczne
 • zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu (radio Icom-323 i Icom-330, takiego samego sprzętu używa Komisja Egzaminacyjna UKE)
 • baza testów egzaminacyjnych z kluczem
 • procedury łączności radiotelefonicznej w służbie morskiej
 • wysoka efektywność nauczania – 100% naszych kursantów zdaje egzamin państwowy za pierwszym razem!

Zapraszamy na kurs radiooperator SRC Kraków!