Kurs SRC Kraków

KYMA

Najbliższe terminy

Wrocław27. XI. 2022
Warszawa3-4 XII. 2022
Poznań5 XII. 2022

Kurs radiooperator SRC Kraków

Czym jest kurs radiooperator SRC Kraków?

Kurs radiooperator SRC Kraków jest intensywnym, jednodniowym szkoleniem praktycznym. Jego celem jest przygotowanie uczestników do:

 • państwowego egzaminu w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE) na licencję radiową
 • omówienie podstawowych zasad radiokomunikacji morskiej (Morski Światowy System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa, GMDSS)
 • zapoznanie się w nowoczesnym sprzętem używanym w łączności radiowej na morzu: radiostacja VHF DSC Icom-323 i Icom-330, atrapa radiopława EPIRB, transponder radarowy SART
 • przećwiczenie wszystkich ważniejszych procedur stosowanych w morskiej komunikacji radiowej

Do kogo adresowany jest kurs radiooperator SRC Kraków?

Kurs radiooperatora SRC Kraków powinien zainteresować wszystkich żeglarzy, motorowodniaków i innych amatorów sportów wodnych żeglujących po morzu, a przede wszystkim:

 • kandydatów do egzaminu na patent jachtowy sternik morski i morski sternik motorowodny
 • sterników morskich i kapitanów prowadzących samodzielne rejsy morskie

Czym jest licencja radiowa i kto może ją wydać?

Licencja radiowa, to dokument uprawniający do obsługi radiostacji. Przepisy polskie i konwencja międzynarodowa stanowią, że każda radiostacja morska powinna być zarejestrowana w odpowiednim urzędzie (w Polsce jest to UKE). Natomiast do obsługi radia uprawniony jest certyfikowany radiooperator, który:

 • posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowej obsługi sprzętu
 • odpowiada za użycie radiostacji

Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (ang. Short Range Certificate, SRC) może wystawić tylko Urząd Komunikacji Elektronicznej w imieniu państwa polskiego.

Czy licencja radiooperatora wydana przez ISSA Poland uprawnia do obsługi radia?

Jak wspomniano wyżej, tylko instytucje administracji państwowej uprawnione są do przeprowadzania egzaminów i wydawania licencji radiooperatora. Wystawiane przez ISSA Poland tzw. „certyfikaty kompetencji” nie są dokumentami w świetle prawa i -wbrew obiegowym opiniom- nie są honorowane przez żadne władze państwowe, ani w Polsce ani zagranicą.

Czy trudno jest zdać egzamin w UKE na licencję radiooperatora?

Egzamin na licencję radiooperatora składa się z dwóch części:

 • teoretycznej
 • praktycznej

Część teoretyczna egzaminu polega na rozwiązaniu testu 15 pytań. W każdej z trzech części, która zawiera trzy pytania, zdający może popełnić dwa błędy. Zestaw pytań na egzaminie wybrany jest spośród bazy dostępnej na stronie UKE.

Egzamin praktyczny, to sprawdzenie umiejętności obsługi radiostacji VHF DSC, radiopławy EPIRB oraz transpondera SART. Kandydat wykonuje zwykle cztery zadania wybrane losowo z zestawów opracowanych przez KE:

 • łączność radiotelefoniczna: MAYDAY, PAN PAN, SECURITE, odwołanie fałszywego alarmu
 • użycie Cyfrowego Wywołania Selektywnego (DSC): wpisanie pozycji i czasu, wysyłanie komunikatów: DISTRESS, URGENCY, SAFETY, ROUTINE
 • omówieni i test radiopławy EPIRB
 • zasady działania i test urządzenia transponder radarowy SART

Delegatura UKE Kraków przeprowadza egzamin kilka-kilkanaście razy w roku.

Czy licencja radiooperatora SRC wystawiona przez UKE jest honorowana zagranicą?

Oczywiście, licencja radiooperatora wydana przez UKE, jako dokument państwowy wystawiana jest bezterminowo i uznawana na całym świecie.

Do czego potrzebna jest świadectwo radiowe?

Praktycznie wszystkie jachty morskie i inne jednostki pływające po morzu wyposażone są w radiostację VHF DSC (potocznie „ukaefka”).  Sama radiostacja musi być zarejestrowana, a obsługiwać radio może tylko osoba posiadająca stosowną licencję. Tak więc bez licencji radiowej nie można:

 • czarterować jachtu w Polsce ani zagranicą
 • legalnie pływać jachtem prywatnym ani klubowym
 • zarejestrować radiostacji na jednostce prywatnej

Czyli świadectwo radiowe potrzebne jest każdemu żeglarzowi i motorowodniakowi pływającemu po morzu. Sam patent żeglarski ani motorowodny w tym przypadku nie wystarczy.

Jak jest zorganizowany kurs radiooperatora w Krakowie?

Szkolenie na licencję radiooperatora w Krakowie odbywa się w jedno popołudnie lub jeden dzień weekendu. Kurs składa się z dwóch części:

 • zwięzłe wprowadzenie teoretyczne
 • praktyczne szkolenie na oryginalnym sprzęcie

Wprowadzenie teoretyczne obejmuje:

 • Morski Światowy System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS) i jego podsystemy: Cyfrowe Wywołanie Selektywne (DSC), system Sarsat-Cospas, AIS, NAVTEX
 • podstawy prawne: konwencja SOLAS, Regulamin Radiokomunikacyjny (Radio Regulations), Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR)
 • podstawowe procedury radiokomunikacji morskiej: łączność alarmowa DISTRESS-MAYDAY), łączność ponaglenia (URGENCY-PAN PAN), łączność ostrzegawcza (SAFETY-SECURITE), łączność rutynowa (ROUTINE-ROUTINE)

Wprowadzenie może odbywać się podczas szkolenia lub przed kursem w postaci pracy własnej kursantów w oparciu o platformę e-learningową.

Ćwiczenia praktyczne odbywają się na oryginalnych radiostacjach Icom-323 oraz Icom-330. Takiego samego sprzętu używa Komisja Egzaminacyjna Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Dlaczego warto zapisać się na kurs radiooperatora w naszej firmie?

Świadectwo radiooperator w służbie morskiej potrzebne jest praktycznie każdemu żeglarzowi, który pływa po morzu. Kraków, duży ośrodek akademicki, od dawna jest jednym z głównych centrów żeglarstwa morskiego.  Na terenie miasta Kraków działa wiele klubów, stowarzyszeń oraz firm komercyjnych, które zajmują się organizacją turystki wodnej, rekreacji i sportu. Naszą specjalnością są szkolenia dla żeglarzy morskich. Nasze szkolenia to:

 • blisko czterdziestoletnie doświadczenie w żeglarstwie morskim
 • umiejętne łączenie nowoczesnej dydaktyki z bogata praktyką
 • szkolenie na oryginalnym sprzęcie, takim samym, jakiego używa Komisje Egzaminacyjna UKE
 • indywidualne podejście do każdego kursanta
 • wysoka skuteczność nauczania-wszyscy absolwenci naszego szkolenia radiooperator SRC Kraków zdają egzamin państwowy za pierwszym razem
 • setki dobrze wyszkolonych i zadowolonych żeglarzy i motorowodniaków

Ile kosztuje kurs radiooperator SRC w Krakówie?

Kurs w kameralnej grupie kosztuje 390 pln. Cena szkolenia zawiera:

 • dostęp do bazy e-learnigowej
 • szkolenie praktyczne i teoretyczne
 • książkę T. Bartlett, Operator Łączności Bliskiego Zasięgu. Podręcznik RYA
 • bazę pytań egzaminacyjnych z kluczem odpowiedzi
 • kurs odświeżający gratis

Zapraszamy na kurs radiooperator SRC Kraków!