Egzaminy SRC UKE

Egzaminy SRC, LRC, IWC UKE 2024

Dyrektor Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Pan Dr inż. Jacek Oko, ogłosił harmonogram sesji egzaminacyjnych na świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacji morskiej i żeglugi śródlądowej na 2024 rok:

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) jest w Polsce jedyną instytucją uprawnioną do przeprowadzania egzaminów oraz wystawiania świadectw operatora w służbie morskiej. Żeglarzy i motorowodniaków pływających po morzu interesuje przed wszystkim Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (Short Range Certificate-SRC). Uprawnia ono do obsługi radiostacji VHF DSC („ukaefka” z systemem Cyfrowego Wywołania Selektywnego) na akwenie A1 na całym świecie. Prowadzenie jachtu morskiego wyposażonego w radiostację wiąże się z koniecznością posiadania takiej licencji.

Bardziej doświadczonych żeglarzy, zwłaszcza kapitanów jachtów komercyjnych zainteresuje Świadectwo Operatora Łączności Dalekiego Zasięgu (Long Range Certificate -LRC). Uprawnia ono do obsługi radiostacji oraz innych urządzeń Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS) bez żadnych ograniczeń. W świetle przepisów poza akwenem A1 na pokładzie jachtu co najmniej jedna osoba powinna legitymować się taką licencją radiooperatora.

Egzaminy na licencje radiowe najczęściej odbywają się w ośrodkach szkolenia marynarzy na Wybrzeżu: Gdynia, Szczecin i Kołobrzeg. Poza tym, egzaminy przeprowadzane są co kilka tygodni w niemal wszystkich Delegaturach wojewódzkich UKE (oprócz Łodzi i Białegostoku).

W 2020 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej wprowadził elektroniczny system rejestracji kandydatów na świadectwa radiooperatora SRC i LRC. Na egzamin można zapisać się nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem-szczegółowa instrukcja rejestracji na egzamin w UKE.

Warto wiedzieć, że poza terminami egzaminów ujętymi w harmonogramie UKE na cały rok kalendarzowy Prezes UKE może wyrazić zgodę na przeprowadzenie dodatkowej sesji egzaminacyjnej w danym ośrodku. Informacje o tych egzaminach podawane są na stronie internetowej Urzędu oraz widoczne są w systemie rejestracji elektronicznej.

Egzaminy na świadectwo operatora w służbie morskiej (SRC i LRC) obejmują test oraz praktyczny sprawdzian umiejętności. Pytania egzaminacyjne (test jednokrotnego wybory) generowane są losowo z bazy dostępnej na stronie UKE. Egzamin praktyczny we wszystkich Delegaturach przeprowadzany jest na takim samym sprzęcie – radiostacji Icom-323 oraz Icom-330.

Wszystkim żeglarzom i motorowodniakom życzymy powodzenia na egzaminach radiooperatora w UKE!