Jak się zapisać na egzamin w UKE?

Na egzamin w UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej)  trzeba się zapisać, ponieważ jest to jedyna w Polsce instytucja uprawniona do przeprowadzania egzaminów i wystawiania świadectw radiooperatora.

Do czego jest potrzebna licencja radiooperatora?

Licencja radiooperatora jest niezbędna do prowadzenia jachtów morskich. Każdy z nich wyposażony jest w radiostacje VHF DSC, a do jej obsługi uprawniony jest wyłącznie certyfikowany radiooperator. Warunkiem uzyskania licencji radiooperatora jest zdanie egzaminu w UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej).

Jakie są rodzaje świadectw radiowych na jachtach?

Międzynarodowa Konwencja o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (SOLAS), a w ślad za nią prawo krajowe wprowadziła następujące rodzaje świadectw radiooperatora na jednostkach poza konwencyjnych, w tym jachtach:

 • Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (ang. Short Range Certificate, SRC)
 • Świadectwo Operatora Łączności Dalekiego Zasięgu (ang. Long Range Certificate, LRC)

Licencja radiooperator SRC uprawnia do obsługi radiostacji i innych urządzeń Morskiego Światowego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS) na akwenie A1. Jest to pas wód przybrzeżnych do ok, 30-50 mil morskich od brzegu.

Licencja radiooperator LRC uprawnia do obsługi radiostacji i innych urządzeń GMDSS na wszystkich wodach morskich bez ograniczeń.

Uwaga! Wynika z tego, że rodzaj świadectwa radiowego zależy wyłącznie od akwenu pływania (A1 lub A2 i wyżej), a nie rodzaju sprzętu, jaki jest na jachcie (radiostacja MF, terminal satelitarny, etc).

Kto może przystąpić do egzaminu na licencję radiooperatora w UKE?

Szkolenia ani praktyki na świadectwa radiowe na jednostkach rekreacyjnych nie są wymagane. Istnieje tylko kryterium wieku. Kandydat w dniu egzaminu powinien mieć ukończone:

 • SRC 15 lat
 • LRC 18 lat

Jak zapisać się na egzamin UKE?

Żeby zapisać się na egzamin, należy:

1. Założyć konto w systemie rejestracji UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej):

https://csuext.uke.gov.pl/accounts/registration/form

2. Po założeniu konta należy potwierdzić ten fakt w linku, jaki system rejestracji przysyła z UKE na podany adres e-mail. Hasło i login warto zapisać.

3. Przygotować załączniki do wniosku:

 • zdjęcie twarzy
 • dowód wpłaty na konto UKE

Zdjęcie bez okularów, na jasnym tle, obejmujące całą twarz, powinno być zapisane w formacie jpg., a jego wielkość nie większa niż 2 MB

Wpłata na konto UKE:

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Za egzamin i świadectwo SRC 125 zł, a za LRC 145 zł. Należy pobrać z banku potwierdzenie wykonania przelewu w formacie pdf.

Uwaga! Rejestracji należy dokonać co najmniej na 14 dni przed planowanym egzaminem.

4. Zalogować się na swoje konto w UKE podając login i hasło.

 1. wybrać opcję “Utwórz zgłoszenie”
 2. wypełnić odpowiednie pola (adres, miejsce urodzenia, PESEL, nazwisko rodowe)
 3. podać adres do korespondencji
 4. służba: świadectwo w służbie morskiej i śródlądowej
 5. rodzaj: świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu
 6. sesja egzaminacyjna: wybieramy miejsce i termin
 7. wybierz pliki: dodajemy załączniki- zdjęcie jpg, dowód opłaty pdf
 8. zatwierdzamy wniosek
 9. czekamy na potwierdzenie rejestracji poprzez e-mail z UKE

Do kogo można się zwrócić w przypadku problemów z systemem rejestracji na egzaminy w UKE?

Można zadzwonić do pani Ewy Filc z Sekretariatu Komisji Egzaminacyjnej UKE: +48 586247716 lub napisać e-mail: ske.gdynia@uke.gov.pl

Czy na egzaminie na SRC w UKE wymagana jest znajomość języka angielskiego?

Nie, ponieważ wszystkie przepisy wyraźnie wskazują, że egzamin na Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu przeprowadzany jest po polsku. Jednak pewna grupa pytań w teście dotyczy angielskiego używanego do komunikacji morskiej – Morski Nawigacyjny Słownik Frazeologiczny („seaspeak”). Jest to bardzo uproszczona wersja angielskiego, łamiąca często podstawowe reguły gramatyczne. Do zdania egzaminu wystarczy znajomość podstawowych zwrotów, które łatwo sobie przyswoić.

Jak długo czeka się po egzaminie na świadectwo?

Dokument kartonowy ze zdjęciem, nadrukiem po polsku i angielsku, opatrzony pieczęcią UKE dostarczany jest pocztą w terminie 7-14 dni. W nagłych przypadkach termin ten można przyśpieszyć zwracając się do pani Ewy Filc.

Czy Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (SRC) wydane przez UKE jest uznawane poza Polską?

Tak, oczywiście świadectwo SRC wystawione przez UKE jest dokumentem państwowym, wydanym na mocy konwencji SOLAS i prawa krajowego. Licencja radiooperatora z UKE ważna jest na całym świecie.

Czy licencje radiowe wystawiane w UKE trzeba odnawiać?

Nie, ponieważ świadectwa radiooperatora na jednostkach  niekonwencyjnych (SRC i LRC) wydawane są bezterminowo, czyli nie podlegają obowiązkowi odnawiania.

Czy „certyfikaty kompetencji” wydawane przez ISSA POLAND uprawniają do obsługi radiostacji na jachcie?

ISSA, to Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarstwa, którego jednym z założycieli był Polski Związek Żeglarstwa. ISSA opracowuje jednolite standardy szkolenia i certyfikowania dla wszystkich zrzeszonych podmiotów. ISSA POLAND wydaje też od kilku lat wydaje „certyfikat przeszkolenia radiowego ISSA SRC”. Wbrew spotykanym w internecie stwierdzeniom, nie jest to żaden odpowiednik Świadectwa Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu wydawanego przez UKE. Świadectwo radiooperatora w służbie morskiej może wystawić wyłącznie organ administracji krajowej lub instytucja przezeń upoważniona. ISSA nie ma „delegacji ustawowej” żadnego państwa, w związku z czym nie może nadawać uprawnień. Tak więc „certyfikat kompetencji” stwierdza, że jego posiadacz ma umiejętności i wiedzę w danym zakresie, ale nie nadaje mu żadnych praw. W przypadku kontroli policyjnej lub administracji wodnej certyfikaty ISSA nie są uważane za dokumenty, a osoby posługujące się nimi narażone są na odpowiedzialność prawną. Obecnie administracja żadnego państwa nie uznaje tych certyfikatów za dokumenty.

W związku z licznymi zapytaniami Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie:

Świadectwem nie jest  zaświadczenie ukończenia kursu (radio training), np. wydawane przez ISSA – VHF Short Range Certificate.

Dodaj komentarz