Rejestracja jachtu

Większość jachtów pływających pod polską banderą podlega rejestracji. W ostatnich latach dość skomplikowana procedura została uproszczona, a przepisy dotyczące rejestracji jachtów morskich i śródlądowych w dużym stopniu ujednolicone.

Jakie przepisy nakładają obowiązek rejestracji jachtu?

Obowiązek rejestracji jachtów nakłada Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. 2019 poz. 1137) oraz akty wykonawcze.

Z mocy ustawy rejestracji podlegają:

  • wszystkie jachty i jednostki przeznaczone do amatorskiego połowu ryb o długości powyżej 7,5 m lub mocy silnika powyżej 15kW
  • wszystkie jednostki uprawiające żeglugę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niezależnie od wielkości  i mocy napędu

Z obowiązku rejestracji są natomiast zwolnione jednostki pływające:

  • napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni
  • używane wyłącznie do regat i zawodów sportowych
  • deski surfingowe
  • deski z żaglem

Czy można zarejestrować jacht, który nie podlega takiemu obowiązkowi?

Tak, prawo daje taką możliwość właścicielowi. Dobrowolna rejestracja jest wskazana, np. w celu ubezpieczenia jachtu.

Gdzie można zarejestrować jacht?

Organami rejestrującymi są:

  • starostwa powiatowe
  • Polski Związek Żeglarski
  • Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Decyzja o wyborze organu należy do właściciela. Rejestracji można dokonać także przez internet, ale w takim przypadku należy osobiście zgłosić się po odbiór dokumentu i przedstawić oryginały wymaganych załączników:

https://portal.reja24.gov.pl/

Ile kosztuje rejestracja jachtu?

Niezależnie od organu rejestrującego, rodzaju i wielkości jachtu opłata wynosi 80 zł.

Jaki dokument potwierdza dokonanie rejestracji jachtu?

Jest to dokument rejestracyjny jednostki pływającej, dowód polskiej przynależności.

Dodaj komentarz