Kurs na patent jachtowy sternik morski

Kurs praktyczny i teoretyczny na patent jachtowy sternik morski

 

Sezon żeglarski 2020 będzie należał do polskiego wybrzeża. Ryzyko związane z podróżowaniem poza granice Polski, skomplikowana i niepewna logistyka, niebezpieczeństwo odwołania imprezy w ostatniej chwili powodują, że polscy żeglarze wybierają rodzime wody śródlądowe i wybrzeże Bałtyku.

Wielu z nich zechce podwyższyć swoje kwalifikacje. Podstawowym uprawnieniem w żeglarstwie morskim jest patent jachtowy sternik morski. Co prawa już patent żeglarza daje prawo prowadzenia jachtu po morzu, ale tylko w porze dziennej i w odległości do 2 mil morskich od brzegu.

Patent jachtowy sternik morski daje prawo prowadzenia morskich jachtów żaglowych o długości do 18 m bez żadnych innych ograniczeń. Zdecydowana większość jachtów mieści się w kategorii wielkości do 18 m.

Kandydat w dniu egzaminu powinien mieć ukończone lat 18 oraz przedstawić opinie z co najmniej dwóch rejsów morskich o łącznym czasie pływania 200 h [wymagania egzaminacyjne]. Wszystkich, którym brakuje wymaganego stażu zapraszamy na nasze rejsy morskie.

Egzamin na stopień sternika morskiego określa Rozporządzenia Ministra Sportu z 2013 roku [zakres wymagań egzaminacyjnych]. Oznacza to, że patent ten ma charakter uprawnienia nadanego przez państwo polskie, a nie związek sportowy. Na tym, między innymi polega przewaga polskich uprawnień żeglarskich i motorowodnych nad innymi.

Egzamin [egzamin na jsm opis] składa się z części praktycznej i teoretycznej. Sprawdzian wiedzy teoretycznej polega na rozwiązaniu testu 75 pytań oraz osobnego zadania z nawigacji (przykładowy test i zadanie z nawigacji na patent jachtowy sternik morski na naszej stronie w zakładce). Część praktyczna polega na sprawdzeniu umiejętności manewrowania jachtem morskim o długości ok . 12 m na żaglach i silniku oraz dowodzenia załogą.

Kurs przygotowujący do egzaminu nie jest formalnie wymagany, ale w rzeczywistości bardzo trudno zdać bez niego!

Do niedawna szkolenie na patent jachtowego sternika morskiego trwało 7-9 dni. Epidemia koronawirusa spowodowała upowszechnienie e-learningu, także w nauczaniu żeglarstwa.

Dlatego wykłady z wiedzy teoretycznej: nawigacja, locja, przepisy, sygnalizacja i łączność, meteorologia, ratownictwo, wiadomości o jachtach, organizacja rejsów prowadzone są w postaci webinarów. Kursanci mają dostęp do nagrań, dzięki czemu mogą uczyć się we własnym tempie, w czasie i miejscu dogodnym dla siebie.

Takie szkolenie on line pozwala skrócić kurs praktyczny na patent jachtowy sternik morski do 5 dni. Kurs praktyczny ma dzięki temu charakter bardziej intensywny, a czas pobytu na jachcie jest zdecydowanie bardziej efektywnie wykorzystany. Ćwiczymy nie tylko manewry portowe na silniku i żaglach, ale także jednoosobowo wykonany manewr „człowiek za burtą”, manewry portowe nocą, etc. Wypływamy także na otwarte wody, by w praktyce ćwiczyć wiedzę z nawigacji, locji, przepisów, łączności i prowadzenia jachtu. Codziennie prowadzimy powtórki i sprawdziany z wiedzy teoretycznej. Dwa bloki po ok. 3 godziny zajęć poświęcamy na naukę pracy na mapie morskiej.

Pełen pakiet szkolenia na stopień jachtowy sternik morski obejmuje:

– udział w webinariach i dostęp do nagrań wykładów

– szkolenie praktyczne

– nocleg na jachcie

– podręcznik J. Evans, Morskie żeglarstwo turystyczne

– mapę ćwiczebną, ekierkę nawigacyjną

– bank testów i zadań z nawigacji

Jeżeli chcesz podnieść swoje kwalifikacje żeglarskie przed samodzielnym rejsem morskim, nabrać doświadczenia w manewrowaniu jachtem, to możesz wziąć udział tylko w kursie praktycznym.

Nasze kursy prowadzą doświadczeni kapitanowie morscy, instruktorzy żeglarstwa.