Warsztaty nawigacyjne

PODSTAWY NAWIGACJI MORSKIEJ DLA ŻEGLARZY

Większość żeglarzy i motorowodniaków wyrusza w rejs po morzu całkowicie zdając się na nawigację elektroniczną. Tymczasem nie ma niezawodnych systemów nawigacyjnych, a poza tym elektronika tyle jest warta, ile zasilenie do niej. Czy ktoś nigdy nie przeżył na jachcie „całkowitego zaciemnienie”?

Zapraszamy więc na weekendowe warsztaty z podstaw nawigacji klasycznej (terestrycznej). Niewielka grupa, dwóch bardzo doświadczonych instruktorów i przyjazna atmosfera dają gwarancję, że po zajęciach każdy z kursantów będzie potrafił wykreślić kurs na mapie, prowadzić nawigację zliczeniową i określić pozycję obserwowaną jachtu.

Poznanie podstaw nawigacji klasycznej pozwala:

– nawigować jachtem bezpiecznie w sytuacjach awaryjnych

– bardziej świadomie korzystać z nawigacji elektronicznej

– czerpać z żeglarstwa większą radość.

Warsztaty obejmują prezentację i indywidualną pracę na mapie. Każdy uczestnik otrzymuje oryginalną mapę ćwiczebną na własność. Do wykorzystania w czasie zajęć: wyciągi z pomocy nawigacyjnych, ekierki, cyrkle, ołówki.

Program:

– budowa mapy morskiej (jednostki, skala, rzut, odwzorowanie geodezyjne, zero mapy, system IALA)

– nanoszenie i określanie współrzędnych punktu na mapie, pomiar odległości

– wykreślanie kursów i namiarów

– kompas magnetyczny, sonda, log

– deklinacja, dewiacja, całkowita poprawka kompasu, poprawka na dryf

– kursy i namiary

– nawigacja czynna i bierna

– pozycja: zliczona, obserwowana, prawdopodobna

– linie pozycyjne: namiar, nabieżnik, izobata, kąt pionowy i poziomy, sektor światła

– przygotowanie wejścia do portu

– nawigacyjne planowanie rejsu