Żeglarz jachtowy

Obecnie system stopni żeglarskich w Polsce obejmuje patenty: żeglarz jachtowy jachtowy sternik morski oraz kapitan jachtowy.
By przystąpić do egzaminu na patent żeglarz jachtowy wystarczy ukończyć 14 lat i zdać egzamin.
Chociaż kurs, przygotowujący do egzaminu nie jest wymagany przez prawo, w praktyce każdy kandydat zapisuje się na kurs.
Samodzielne prowadzenie jachtu wymaga bowiem wielu różnych umiejętności oraz wiedzy. Manewrowania jachtem i kierowania załogą, podobnie jak jazdy samochodem, nie można nauczyć się z książki czy za pomocą symulatora.
Kurs na patent żeglarz jachtowego jest szczególnie ważny. nawyki i zachowania przekazane przez instruktora podczas wstępnego szkolenia zostają „wdrukowane” na zawsze. Dlatego istotne, by były to nawyki i zachowania prawidłowe.
Niestety wiele szkół komercyjnych prowadzi szkolenie w zbyt szybkim tempie. Funkcję instruktora pełnią zaś osoby, które same dopiero co zdobyły patent żeglarza i nie mają większego doświadczenia. Brak im tez często jakichkolwiek umiejętności i wiedzy z zakresu metodyki nauczania żeglowania.
Rzetelne szkolenie żeglarskie może przeprowadzić tylko właściwie przygotowany instruktor. Powinien między innymi łączyć bogate doświadczenie połączone z umiejętnością nauczania. Ani instruktor pozbawiony stażu żeglarskiego ani doświadczony żeglarz bez przygotowania nauczycielskiego nigdy nie jest dobrym instruktorem.
„Błyskawiczny” kurs i łatwo uzyskany patent żeglarza często oznacza brak podstawowych umiejętności i ogromny stres w czasie samodzielnego żeglowania. W rzeczywistości adept takiego „szkolenia żeglarskiego” musi zdobywać umiejętności „w boju”, narażając siebie i innych na niebezpieczeństwo, albo konieczność udziału w kolejnych kursach doszkalających.
Staramy się, by nasze kursy łączyły wysoką jakość merytoryczną z przyjazną atmosferą, życzliwością wobec kursanta. Naprawdę dobry nauczyciel potrafi wykorzystać cały arsenał dostępnych środków, by podzielić się swoją pasją z innymi.
Organizowane przez nas szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. szczególny nacisk kładziemy oczywiście na szkolenie praktyczne. Dążymy do tego, by sprzęt była na odpowiednim poziomie. Kurs praktyczny na stopień żeglarza odbywa się na jachcie jachcie kabinowym, jaki można spotkać na wodach śródlądowych. Starając się zapewnić każdemu kursantowi jak najwięcej czasu przy sterze, na jachcie przebywa nie więcej jak czterech kursantów.
Zasadniczo przeprowadzamy kursy na zatoce Gdańskiej na jachcie morskim oraz na Zalewie Solina na nowym jachcie kabinowym. Możliwe jest także zrealizowanie kursu na zamówienie w uzgodnionym miejscu i czasie.

Egzamin na stopień żeglarz jachtowy przeprowadza Komisja Egzaminacyjna zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Sportu.

Uprawnienia stopnia żeglarza jachtowego:
– samodzielnego prowadzenia jachtów na wodach śródlądowych
– prowadzenia jachtów morskich o długości do 12 m po morskich wodach przybrzeżnych