Kurs STCW

Najbliższy termin: 25-28.01.2024

Miejsce: Szczecin

Kontakt: office@maritime-security.eu; magda@maritime-security.eu

Tel. 91 433 63 60, 731 703 103

KURS STCW DLA ŻEGLARZY 

Co to jest “STCW”? 

Skrót “STCW” pochodzi od “Standards of Training, Certification and Watchkeeping”. Jest to międzynarodowa konwencja zawarta w Londynie w 1978 roku, a ostatnie ważne zmiany wprowadzono do niej w Manilii w roku 2010. Świadectwo STCW jest wymagane od wszystkich marynarzy pracujących na statkach morskich, od kuka poczynając aż po kapitana włącznie. 

Jakie szkolenia wchodzą w zakres STCW? 

Kurs STCW, to szkolenie składające się z czterech bloków tematycznych: 

 • indywidualne techniki ratunkowe (ITR) 
 • ochrona przeciwpożarowa 
 • elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej 
 • bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna 

Czy świadectwo STCW jest potrzebne do prowadzenia jachtu morskiego? 

Przepisy stanowią, że skipper jachtu komercyjnego pod polską banderą powinien legitymować się m. in. ważnym świadectwem STCW. Jachty komercyjne podlegają obowiązkowi rejestracji w Urzędzie Morskiem. Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest Karta Bezpieczeństwa. Z reguły znajduje się w niej zapis, że w żegludze komercyjnej jedna lub dwie osoby powinny legitymować się STCW. Tak więc STCW dla żeglarzy potrzebne jest do: 

 • prowadzenia rejsów morskich na jachtach komercyjnych 
 • pełnienia funkcji kapitana i oficerskich na statkach żaglowych (STS Kapitan Borchardt, Pogoria, Chopin

Pomijając kwestie formalne pakiet szkoleń wydatnie zwiększa zakres kompetencji skippera, a przez to bezpieczeństwo załogi i samego jachtu. 

Jak wygląda kurs STCW dla żeglarzy? 

Od kilku lat istnieją dwa rodzaje świadectw STCW dla: 

 • marynarzy 
 • żeglarzy 

Szkolenia dla marynarzy prowadzone są pod kątem realiów pracy na statkach morskich. Na takim kursie ani program szkolenia ani wymagania egzaminacyjne nie uwzględniają specyfiki żeglarstwa morskiego.  

Wprowadzone w 2018 r. STCW dla żeglarzy, to szkolenie skrócone, adresowane specjalnie osób pływających po morzu na jednostkach rekreacyjnych. Program tego szkolenia dostosowany jest do warunków żeglarstwa morskiego. Samo szkolenie trwa nie pięć, ale trzy dni.  

Nasz kursy odbywają się zwykle w weekendy, w piątek od godziny 1600 do późnych godzin popołudniowych w niedzielę. Osobom przyjezdnym pomagamy w znalezieniu zakwaterowania na terenie Szczecina, w przystępnych cenach i w pobliżu naszego ośrodka. 

Realizując program szkolenia określony przez przepisy staramy się jednocześnie jak najpełniej zaspokoić potrzeby i oczekiwania żeglarzy. Wszyscy nasi instruktorzy są czynnymi, zawodowymi żeglarzami, którzy łączą fachową wiedzę merytoryczną z bogatym doświadczeniem gromadzonym przez wiele lat pływania jachtami po morzu. Podczas naszego zintegrowanego kursu STCW dla żeglarzy: 

 • przedmiot Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna uzupełniamy o omówienie wybranych wypadków jachtowych, najczęściej popełnianych błędów i zaniedbań żeglarzy 
 • ćwiczenia z zakresu indywidualnych technik ratunkowych prowadzimy nie za krytym basenie, ale w basenie portowym 
 • za zajęciach z pożarnictwa zamiast specjalnego tunelu i maski strażackiej prowadzimy ćwiczenia wewnątrz jachtu 

Taki program szkolenia realizowanego na dodatek przez doświadczonych żeglarzy będących jednocześnie specjalistami w danej dziedzinie daje możliwie najlepsze efekty-wzbogaca wiedzę i umiejętności kursantów oraz pozwala im bez trudu zdać egzaminy w Urzędzie Morskim. 

W czasie naszych kursów zawsze demonstrujemy otwieranie tratwy ratunkowej, odwracanie jej i sposób ewakuacji załogi do tratwy. Pokazujemy także sposób użycia indywidualnych środków ratunkowych, a także zawsze odpalamy pirotechnikę. Przekazujemy instrukcje na temat zachowania się rozbitków oraz podstawową wiedzę medyczną, na temat najczęściej występujących w żeglarstwie morskim zagrożeń: 

 • hipotermia 
 • urazy głowy i kończyn 
 • krwotoki 
 • oparzenia 

Naszych kursantów zapoznajemy także z zasadami: 

 • współpracy ze śmigłowcem ratowniczym 
 • holowania awaryjnego 
 • postępowania po awarii (złamanie masztu, przeciek kadłuba, pożar) 
 • zachowania w przypadku ataku piratów, spotkania z nielegalnymi emigrantami, próbą przemytu narkotyków, próby porwania dla okupu czy ataku orek iberyjskich. 

Krótko mówiąc, przekazujemy dużo praktycznej wiedzy i umiejętności, których nie można nauczyć się z żadnej książki ani nawet z kanału na YT “internetowego mędrca”. Wiedza ta w sytuacji realnego zagrożenia na morzu, gdzie nie można zadzwonić po pomoc drogową czy straż pożarną może okazać się nie tyle na wagę złota, co na wagę życia. 

Czy na kursie STCW dla żeglarzy można uzyskać dodatkowe uprawnienia? 

Absolwentom naszych szkoleń pomagamy w uzyskaniu zawodowej książeczki żeglarskiej Seamans Book w Urzędzie Morskim. Dokumenty te powinny zainteresować wszystkich zawodowych żeglarzy. Książeczka marynarska daje specjalne prawa podczas podróżowania po świecie. W czasach pandemii Covid, wielu żeglarzy mogło przemieszczać się swobodnie właśnie dzięki posiadaniu tego dokumentu. 

Czy świadectwo STCW ważne jest bezterminowo? 

Niestety nie. Po upływie 5 lat od wydania dokumentu trzeba przejść kurs na odnowienie ważności świadectwa. 

Kto prowadzi kursy w naszym ośrodku? 

Założycielem i właścicielem ośrodka szkoleniowego Maritime Safety & Security jest oficer marynarki wojennej komandor podporucznik rezerwy Sebastian Kalitowski, który jest też kapitanem jachtowym, kapitanem motorowodnym oraz instruktorem żeglarstwa, a także ekspertem Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich. Żeglarstwo uprawia od 11 roku życia. Przez lata był także oficerem elitarnej jednostki specjalnej marynarki wojennej Formoza, gdzie dowodził grupa specjalną płetwonurków. Po odejściu ze służby założył w 2007 roku pierwszą w Polsce firmę profesjonalnie zajmującą się kwestią szeroko rozumianego bezpieczeństwa na morzu (sea  safety & security), która m.in. jako jedyna w Polsce realizowała zlecenia uzbrojonej ochrony statków w rejonie Rogu Afryki ogarniętym piractwem oraz przygotowywała kapitanów statków jak dowodzić statkiem i załogą w czasie ataku piratów, a także w czasie długotrwałego incydentu zakładniczego. Maritime Safety & Security Training Center jest akredytowaną morską jednostką edukacyjną przez Ministra Infrastruktury oraz Ministra Oświaty. Szkolenia w ośrodku prowadzą także stali współpracownicy o wysokich kwalifikacjach potwierdzonych uprawnieniami Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Morskiego i innych instytucji: 

Wojciech Kaczor – znany szczeciński kapitan jachtowy i motorowodny. Pedagog, instruktor żeglarstwa i kapitan w wielu wymagających rejsach doskonale znany wielu żeglarzom. Od wielu lat etatowy kapitan SY Dar Szczecina. Żeglarstwo uprawia od dzieciństwa. Jest również ławnikiem Izby Morskiej w Szczecinie. Jako zawodowy nauczyciel potrafi skutecznie dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi żeglarzami. 

Leszek Gocół – oficer Państwowej Straży Pożarnej, m.in. kierował pracą polskiego kontygentu strażaków w czasie gaszenia pożarów w Szwecji, płetwonurek i żeglarz z zamiłowania. Prowadzi szkolenia w naszym ośrodku od czasu jego powstania. 

Przemysław Kaczmarek – ratownik medyczny ze stażem ponad 25 lat pracy, a teraz najczęściej szkoli innych ratowników medycznych, szkolił żołnierzy wyjeżdżających do Afganistanu, a że jest z zamiłowania żeglarzem chętnie przekazuje swoją wiedzę medyczną naszym kursantom.  

Ile kosztuje kurs i co zawiera cena? 

Przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych - STCW dla żeglarzy kosztuje obecnie 1350 zł i zawiera: 

 • pełny pakiet kursów 
 • materiały szkoleniowe 

Dodatkowe koszty: 

 • wystawienie dokumentu przez Urząd Morski 20 zł 
 • zawodowa książeczka żeglarska równowartość 50 euro (tylko dla osób zainteresowanych uzyskaniem tego dokumentu)  
 • wydanie międzynarodowego certyfikatu zdrowia ENG 1 – 250 zł (tylko dla osób zainteresowanych uzyskaniem tego dokumentu) 

Jak zapisać się na szkolenie? 

Wystarczy zadzwonić, napisać e-mail lub zgłosić się przez formularz na naszej stronie internetowej: 

Dlaczego warto wybrać kurs STCW dla żeglarzy w naszej firmie? 

Maritime Safety & Security jest pierwszą polską firmą zajmującą się bezpieczeństwem morskim i jedną z najdłużej działających na polskim rynku firm tej branży. Od 2007 roku przeszkoliliśmy setki marynarzy, żeglarzy i żołnierzy. Posiadamy wszystkie certyfikaty ośrodka szkoleniowego i jesteśmy uznaną morską jednostką edukacyjną. Nad najwyższym poziomem świadczonych usług ośrodka czuwa od samego początku najstarszy i najbardziej rozpoznawalny na morzu klasyfikator Lloyd Register, który co roku audytuje Maritime Safety & Security  
w zakresie spełniania norm zarządzania jakością ISO 9001:2015 w zakresie szkoleń morskich, szkoleń specjalistycznych oraz prowadzenia operacji bezpieczeństwa morskiego.    

Jako pierwsi w Polsce w 2018 roku uzyskaliśmy uznanie do prowadzenia szkoleń STCW dla żeglarzy wydane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej gdyż żeglarstwo jest także naszą wielką pasją. 

Nasze kursy to: 

 • autorski program szkolenia dedykowanego dla żeglarzy 
 • profesjonalna kadra, łącząca wiedzę fachową z pasją żeglowania 
 • setki skutecznie przeszkolonych kursantów 
 • przyjazna atmosfera 
 • szeroka oferta szkoleń z zakresu bezpieczeństwa na morzu 
 • przystępna cena 

Nasza łacińska dewiza “Ex amore maris et ignis” oznacza “Z umiłowania do morza i ognia”. Dwa żywioły, dwie pasje. Szkoląc od ponad 15 lat z zakresu bezpieczeństwa morskiego opisując znaczenie właściwego przygotowania do różnych sytuacji zagrażających naszemu bezpieczeństwu zgadzamy się także ze słowami greckiego filozofa Publiliusa Syrusa, który powiedział: “Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet ”- Nie naraża się na niebezpieczeństwo ten, kto się strzeże nawet wtedy, gdy jest bezpieczny. Dlatego najlepiej przygotowywać się na sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa i uczyć się jak w takich sytuacjach postępować wtedy, gdy jeszcze jesteśmy bezpieczni i nam nic nie zagraża. Dołącz do grupy naszych kursantów, zdobądź wiedzę i żegluj bezpieczniej!