Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku wprowadzono na statkach Morski Światowy System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS). Po kilku latach niektóre elementy systemu rozciągnięto także na jachty żaglowe i motorowe. Przepisy międzynarodowe i krajowe stanowią, że na pokładzie każdej jednostki wyposażonej w radiostację VHF powinien znajdować się przeszkolony radiooperator. Licencja radiooperatora Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (ang. Short Range Certifiate, SRC) uprawnia do obsługi urządzeń GMDSS na jednostkach rekreacyjnych.

Bez licencji radiooperatora nie jest możliwe wyczarterowani jachtu ani w Polsce ani zagranicą, a pływanie jachtem prywatnym lub klubowym jest nielegalne i skutkuje utratą polisy ubezpieczeniowej.

W Polsce egzamin na licencję radiooperatora przeprowadza Urząd Komunikacji Elektronicznej. W Delegaturach UKE Gdyni i Szczecin odbywają się kilka razy w miesiącu, a w pozostałych ośrodkach co kilka tygodni.

Pamiętaj, że Twój patent jachtowego sternika morskiego czy motorowodnego sternika morskiego nie jest wiele wart, jeżeli nie masz licencji radiooperatora SRC!

Termin: 25 X 2020

Miejsce: Marina Gdynia

Cena szkolenia: 350 zł

Egzamin i świadectwo: 125 zł na konto Urzędu Komunikacji Elektronicznej

 

Informacje i zapisy:

e-mail: kyma.kursy@gmail.com

kom. 516016323