Kurs radiooperator SRC Katowice

Kurs radiooperator SRC Katowice

Zapraszamy wszystkich żeglarzy i motorowodniaków na kurs radiooperator SRC Katowice. Jednodniowe szkolenie praktyczne na radiostacjach VHF DSC Icom-323 i Icom-323 (takich samych używa Komisja Egzaminacyjna Urzędu Komunikacji Elektronicznej) pozwala skutecznie przygotować się do egzaminu oraz poznać tajniki radiokomunikacji morskiej. Egzamin na licencję radiooperatora odbędzie się w Delegaturze UKE Siemianowice Śląskie 14 stycznia 2022.