REJSY NA WODACH PŁYWOWYCH

Dla kogo przeznaczone są rejsy na wodach pływowych?

Rejsy na wodach pływowych powinny zainteresować przede wszystkim bardziej doświadczonych żeglarzy morskich, którzy chcą spróbować swoich sił na bardziej wymagających akwenach, gdzie występują pływy i prądy pływowe. Rejs na pływach przede wszystkim powinien zainteresować:

 • jachtowych sterników morskich
 • kapitanów jachtowych
 • żeglarzy zainteresowanych pływaniem na wymagających akwenach

Czym jest rejs stażowy na wodach pływowych?

Rejs stażowy na wodach pływowych, to rejs morski, który ma na celu:

 • uzyskanie stażu 100 h pływania na wodach pływowych
 • zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnych do prowadzenia bezpiecznej nawigacji na takich akwenach

Rejsy stażowe na wodach pływowych połączone są ze szkoleniem z zakresu:

 • jachtowa nawigacja terestryczna i elektroniczna
 • obliczanie aktualnej głębokości na danym akwenie
 • obliczanie momentu wystąpienia żądanej głębokości w danym miejscu
 • określanie kierunku i prędkości prądu pływowego
 • czynna i bierna nawigacja na wodach pływowych
 • określanie pozycji rzeczywistej: namiar, izobata, kąt poziomy, kąt pionowy, podwojony kąt kursowy, światło sektorowe
 • określanie charakterystyki świateł nawigacyjnych
 • prawidła MPZZM (Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu) w praktyce jachtowej
 • planowanie trasy rejsu
 • odbiór i interpretacja morskich prognoz pomocy
 • dobór żagli w zależności od warunków hydrometeorologicznych

Każdy uczestnik rejsu otrzymuje komplet pomocy nawigacyjnych potrzebnych do prowadzenia nawigacji na akwenie, na jakim odbywa się rejs:

 • mapa morska
 • wyciąg z tablic pływów, locji, spisu świateł
 • najlepszy dostępny podręcznik nawigacji dla żeglarzy: T. Bartlett, Nawigacja. Podręcznik RYA
 • dostęp do webinarów i szkoleń on-line

Komu jest potrzebny rejs na pływach?

Rejs na pływach potrzebny jest do uzyskania patentu kapitana jachtowego. Rozporządzenie Ministra Sportu z 9 kwietnia 2013 r. mówi, że jednym z warunków uzyskania patentu kapitana jachtowego jest odbycie rejsu minimum 100 h na akwenie pływowym, z zawinięciem do dwóch portów o skoku pływu powyżej 1,5 m. Z tego powodu nasz rejs na pływach powinien zainteresować każdego sternika morskiego, który chce zostać kapitanem. Na zakończenie, każdy uczestnik rejsu otrzymuje od kapitana opinię z rejsu potrzebna do uzyskania patentu kapitana jachtowego.

Na jakim akwenie odbywa się rejs na pływach?

Organizowany przez nas rejs na pływach odbywa się najczęściej na wodach:

 • Zatoka Niemiecka
 • Morze Północne
 • Kanał La Manche
 • Norwegia
 • wody wokół Wysp Brytyjskich
 • Atlantyk
 • Wyspy Kanaryjskie

Wszędzie tam występują skoki pływów powyżej 1,5 m., co oznacza, że w rejsie można uzyskać wymagany przepisami staż. Dodatkowo, poza zjawiskiem pływów morskich, na akwenach tych występuje  intensywny ruch statków, pogoda jest zmienna, a różnych niebezpieczeństw nawigacyjnych nie brakuje. Takie akweny są wręcz wymarzonym “poligonem doświadczalnym” dla zaawansowanych żeglarzy morskich.

Czy rejs na pływach połączony jest ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych?

Oczywiście, rejs na pływach, to nie tylko mozolne zbieranie godzin stażowych i szkolenie, ale także turystyka. W czasie naszych rejsów zawijamy do takich portów jak:

 • Hamburg
 • Helgoland
 • Cherbourg
 • Londyn
 • Aberdeen
 • Bergen
 • Amsterdam
 • Plymouth
 • Portsmouth
 • St. Malo
 • Brest
 • Lizbona
 • Kadyks
 • Gibraltar

Każdy z wymienionych portów oferuje żeglarzom wiele atrakcji turystycznych. Postoje w portach, na ogół krótkie, wykorzystujemy do zwiedzania okolicy, odpoczynku i regeneracji sił, oraz co oczywiste, szkolenia!

Na jakim jachcie odbywają się rejsy na pływach?

Nasze rejsy na pływach organizujemy najczęściej na jachcie:

Sifu of Avon – jednostka typu Bruce Roberts 44. Jest to znana i sprawdzona konstrukcja, przeznaczona do dalekomorskiej włóczęgi oraz wypraw. Sifu of Avon jest stalowym keczem: Lc=13,56 m., B=3,95 m., S=80 m. kw., silnik Perkins o mocy 62 KM, 7 miejsc. Jacht ma pełne wyposażenie nawigacyjne, ratownicze i hotelowe potrzebne do żeglugi morskiej:

 • plotter nawigacyjny
 • komplet map papierowych
 • GPS
 • NAVTEX
 • radiostacja VHF DSC
 • radiostacja pośredniofalowa
 • AIS
 • radiopława EPIRB
 • pirotechniczne środki sygnałowe
 • kamizelki ratunkowe
 • pasy asekuracyjne
 • tratwa ratunkowa

Bies – jacht typu Dziwna 2. Stalowy kecz: Lc=15,45 m., B=3,45 m., S=80 m. kw., silnik Puck 38 KM, 10 miejsc. Bies jest jachtem sprawdzonym w wielu rejsach bałtyckich oraz w kilku wyprawach dalekomorskich, w tym dwa razy odbył rejs dookoła Europy. Na pokładzie nie ma rolowanych żagli ani elektrycznych kabestanów, są za to:

 • pełny zestaw żagli przednich (genuy, foki, kliwry, fok sztormowy)
 • grot i grot sztormowy
 • bezan
 • apsel
 • spinaker

Bies pięknie żegluje zarówno bajdewindem, jak i baksztagiem.

Komfort załogi podnosi łazienka z ciepłą wodą.

Rejs na pływach – jak wygląda organizacja i przebieg?

Do miejsca rozpoczęcia rejsu pływowego załoga zorganizowanym transportem (bus) lub na własną rękę. W pierwszym dniu rejsu kapitan dzieli załogę na wachty i przydziela obowiązki poszczególnym członkom załogi.  Przed wypłynięciem odbywa się także szkolenie załogi z zakresu:

 • obsługi instalacji jachtowych
 • rozmieszczenia i użycia środków asekuracyjnych i ratowniczych
 • obsługi żagli

Ponadto kapitan omawia z załogą, a następnie ćwiczy alarmy:

 • “Człowiek za burtą”
 • wodny
 • pożarowy
 • łodziowy

W morzu wachty pełnione są w trybie ciągłym i zmieniają się zwykle co 4 lub 3 godziny. Dodatkowo codziennie jedna wachta pełni funkcje gospodarcze: przyrządza posiłki i sprząta.

Ile kosztuje rejs na wodach pływowych?

Cena rejsu zależna jest od wielu czynników:

 • standard jachtu
 • akwen
 • czas trwania
 • pora roku
 • opcje dodatkowe (np. szkolenie na licencję radiooperatora SRC, podstawy astronawigacji)

 

 Średnia cena za rejs pływowy wynosi 180-250 złotych od osoby za dobę. Dodatkowo załoga pokrywa składkę do kasy jachtowej na:

 • prowiant
 • opłaty portowe
 • paliwo

Kto prowadzi rejs na pływach?

Organizowane przez nas rejsy pływowe prowadzi najczęściej Bogdan Sobiło, doświadczony kapitan jachtowy i instruktor żeglarstwa. Żegluje po zimnych i ciepłych morzach od ponad czterdziestu lat. Szkoleniem żeglarzy zajmuje się niewiele krócej. Jest autorem i współautorem podręczników dla żeglarzy, opublikował także kilkadziesiąt artykułów i recenzji w prasie fachowej. Od wielu lat jest stałym współpracownikiem magazynu Jachting, kwartalnika Zeszyty Żeglarskie oraz portalu kulinski.navsim.pl

W magazynie Jachting kapitan Sobiło publikuje cykl artykułów Żeglowanie na pływach, czyli jak nie osiąść na mieliźnie ani nie pływać pod prąd.

Najbliższe terminy rejsów stażowych na pływach:

I. 19-19 X 2022, Amsterdam-Brest, jacht Sifu of Avon, prowadzi kapitan Bogdan Łojowski

II. 20-29 X 2022, Brest-Biskaje-Santander, jacht Sifu of Avon, prowadzi kapitan Bogdan Łojowski