Aktualne przepisy żeglarskie w Polsce

Gąszcz skomplikowanych przepisów oplatających polskie żeglarstwo wciąż stanowi barierę utrudniająca jego rozwój. Kolejne zmiany, zwykle liberalizacje, nie zawsze są spójne i dobrze przemyślane, jak choćby zniesienie egzaminu na stopień kapitana i nadawanie patentu na zasadzie „masz za staż”.

Dobrze jednak, że przez dłuższy czas nie nastąpiły żadne zmiany strukturalne, które całkowicie zmieniłyby istniejący od 2013 roku system.

W tej sytuacji Ministerstwo Cyfryzacji wychodząc na przeciw potrzebom żeglarzy zdezorientowanych nadmierną liczbą różnych regulacji ogłosiło Przewodnik dla żeglarzy i armatorów jachtów.

Jego najnowsza wersja zawiera zmiany związane z wejściem w życie 1 sierpnia 2020 roku Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych i warunków ich uzyskiwania.

Jeżeli masz wątpliwości, czy:

  • musisz zarejestrować swój jacht?
  • jacht śródlądowy musi mieć numer na żaglu?
  • możesz pływać bez patentu po wodach morskich?
  • ręczna „ukaefka” musi być zarejestrowana?
  • jaka licencja uprawnia do obsługi radia na jachcie?
  • patent kapitana jachtowego wystawiony przez PZŻ uprawnia do prowadzenia Zawiszy Czarnego?
  • czy prywatny jacht musi być ubezpieczony?

Koniecznie zapoznaj się z treścią Przewodnika!

Przewodnik dla żeglarzy i armatorów jachtów