Zgodnie z informacją uzyskaną dzisiaj, tj. 9 lutego 2016 roku od Minister Cyfryzacji, Pani Anny Streżyńskiej, egzaminy na licencje radiowe dla żeglarzy (SRC i LRC) odbywają się zgodnie ze starymi zasadami. Rozporządzenie ze stycznia 2015 roku, poza przywróceniem części praktycznej egzaminów nieczego nie zmieniło.

Tak więc:

  • egzaminy odbywają się w poszczególnych Delegaturach wg harmonogramu
  • istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowej sesji egaminacyjnej w terminie i miejscu uzgodnionym między organizatorem a Dyrektorem właściwej Delegatury. Egzamin wymaga zatwierdzenia przez UKE.

Nie jest więc prawdą, że egzaminy na licencje radiowe dla żeglarzy, tj. Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (SRC) oraz Świadectwo Operatora Łączności Dalekiego Zasięgu (LRC) mogą odbywać się wyłącznie w siedzibach Delegatur i w terminach podanych w harmonogramie.