Od 2006 roku w Polsce patent kapitana jachtowego nadawany jest na podstawie stażu, bez żadnych dodatkowych egzaminów. Jednym z wymagań jest odbycie rejsu na żaglowcu o długości kadłuba powyżej 20 m. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami zwróciliśmy się do Ministerstwa Sportu i Turystki o rozstrzygnięcie kwestii.

Z otrzymanej odpowiedzi wynika jednoznacznie, że od kandydatów na stopień kapitana jachtowego wymaga się co najmniej jednego rejsu powyżej 100 h na takiej jednostce. Wynika z tego, że rejsy krótsze niż 100 h nie są brane pod uwagę.

DURA LEX SED LEX