Loading...

2020-12-30T16:07:28+00:00


URZĄD KOMUNIKAJCI ELEKTRONICZNEJ OGŁASZA HARMONOGRAM EGZAMINÓW NA ROK 2021

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił terminy egzaminu na licencje radiooperatora w służbie morskiej. Żeglarze i motorowodniacy będą zainteresowani przede wszystkim egzaminem na Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (ang. Short Range Certificate, SRC) oraz Świadectwo Operatora Łączności Dalekiego Zasięgu (ang. Long Range Certificate, LRC).

Ze względu na covid pierwszy egzamin na licencję radiooperatora SRC odbędzie się dopiero 15 lutego w Gdyni.

Rejestracja na egzamin odbywa się przez plaftormę:

Rejestracja na egzamin w UKE

Instrukcja rejestracji na egzamin radiooperatora w UKE

Egzamin przeprowadzają Delegatury UKE w miastach wojewódzkich oraz szkoły i uczelnie morskie.

Świadectwo radiooperatora SRC wystawione przez Urząd Komunikacji Elektronicznej jest dokumentem państwowym, uznawanym na całym świecie. Ważne jest bezterminowo.

Posiadanie licencji radiooperatora wymagane jest na całym świecie do samodzielnego prowadzenia jachtu morskiego wyposażonego w radiostację.

Harmonogram egzaminów UKE 2021

 

2020-12-30T16:07:28+00:00

Rejestracja na egzamin na licencje radiooperatora w UKE

2020-12-16T11:43:00+00:00

Rejestracja na egzamin w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej

W związku z ogłoszonym stanem pandemii, Urząd Komunikacji Elektronicznej zmienił tryb rejestracji na egzaminy. Zapisy na egzamin na Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (SRC) oraz Świadectwo Operatora Łączności Dalekiego Zasięgu (LRC) odbywają się poprzez platformę  e-PUAP

Instrukcja rejestracji na egzamin w UKE

Aktualne informacje o egzaminach na licencje radiooperatora w UKE

 

Rejestracja na egzamin na licencje radiooperatora w UKE2020-12-16T11:43:00+00:00

Kurs radiooperator SRC Gdynia

2021-01-04T09:12:49+00:00

Zapraszamy na kurs na licencję radiooperator SRC Gdynia

Po długiej przerwie spowodowanej stanem pandemii i wakacjami Urząd Komunikacji Elektronicznej zintensyfikował działania.

Z powodu dużej liczby zainteresowanych żeglarzy i motorowodniaków UKE przeprowadza dodatkowe sesje egzaminacyjne. Najczęściej egzamin przeprowadzany jest w uczelniach morskich i delegaturach UKE Gdynia i Szczecin.

Przypomnijmy, że w zasadzie każdy jacht morski wyposażony jest w radiostację VHF z przystawką DSC (Cyfrowe Wywołanie Selektywne). Dlatego na pokładzie takiej jednostki przynajmniej jedna osoba powinna legitymować się Świadectwem Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (SRC – Short Range Certificate). Tak więc, patent jachtowy sternik morski czy morski sternik motorowodny pozostaje bezużyteczny, jeżeli sternik nie ma licencji radiooperator SRC.

Najbliższy kurs przygotowujący do egzaminu na licencję SRC w UKE Gdynia odbędzie się w piątek 25 września 2020 – Marina Gdynia. Szkolenie zacznie się o godzinie 1500 i potrwa do ok. 2130.

W części praktycznej używamy sprzętu, jakim posługuje się Komisja Egzaminacyjna UKE -Midland Neptun100 i Icom323.

Więcej informacji o egzaminie na stronie UKE:

UKE egzamin SRC

Rejestracja na egzamin odbywa się przez platformę e-PUAP:

Egzamin na licencję radiooperatora SRC

 

Informacje i zapisy:

e-mail: kyma.kursy@gmail.com

kom. 516016323

Kurs radiooperator SRC Gdynia2021-01-04T09:12:49+00:00

Egzaminy na licencję radiooperator SRC w UKE

2020-09-23T13:07:23+00:00

 

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłasza dodatkowy egzamin na Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (SRC)

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił, że dodatkowy egzamin na licencje SRC odbędzie się:

23 września, Akademia Morska,  Szczecin

24 września, Uniwersytet Morski, Gdynia

25 września, Morski Ośrodek Szkoleniowy, Kołobrzeg

1 października, Delegatura UKE, Szczecin

 

Przypomnijmy, że rejestracja na egzamin na licencje radiooperatora SRC odbywa się przez e-puap:

e-PUAP

 

Przed zalogowaniem się należy przygotować:

 • dowód opłaty za egzamin i świadectwo
 • zdjęcie cyfrowe

Ze względu na duże zainteresowanie żeglarzy i motorowodniaków uzyskaniem licencji radiooperatora w służbie morskiej oraz limitami przyjęć ze względu na ogłoszony stan pandemii przewiduje się ogłaszanie dalszych dodatkowych sesji egzaminacyjnych przez UKE.

Aktualne informacje na temat egzaminu na Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu na stronie UKE:

Urząd Komunikacji Elektronicznej

 

Egzaminy na licencję radiooperator SRC w UKE2020-09-23T13:07:23+00:00

Jesienne egzaminy na licencję radiooperatora SRC

2020-10-07T10:17:25+00:00


Egzamin na licencję radiooperator SRC – harmonogram UKE 2020 jesień

Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadzi egzamin na licencję radiooperator SRC (ang. Short Range Certificate) w następujących terminach:

Gdynia 12 X, 19 X, 16 XI, 23 XI, 24 XI, 7 XII, 21 XII

Szczecin 12 X, 19 X, 23 XI, 24 XI, 30 XI, 14 XII

Warszawa 17 X, 24 X, 12 XII

Wrocław 6 XI, 9 XI, 7 XII

Siemianowice Śląskie 20 XI, 27 XI, 10 XII

Rzeszów 22 X

Lublin 26 X

Kraków 19 XI

Aktualne informacje na temat egzaminów zamieszczane są na stronie UKE:

Urząd Komunikacji Elektronicznej egzaminy

Rejestracja na egzamin radiooperator SRC odbywa się poprzez e-PUAP:

Rejestracja na egzamin SRC

Przed zalogowaniem się należy przygotować:

 • zdjęcie
 • dowód dokonania opłaty za egzamin i świadectwo plik pdf  (125 zł) na konto:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

W związku z ogłoszeniem stanu pandemii wprowadzono limity przyjęć na egzamin. Jeżeli w systemie dany termin nie jest widoczny, oznacza to, że w danej sesji egzaminacyjnej lista miejsc została już zamknięta.

W przypadku trudności technicznych można kontaktować się z Panią Ewą Filc z Sekretariatu Komisji Egzaminacyjnej UKE w Gdyni:

tel. 58 6247716; email: ske.gdynia@uke.gov.pl

Na egzamin należy zgłosić się:

 • co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem
 • z własnym wyposażeniem: maseczka, rękawiczki, długopis

Przypomnijmy, że Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (SRC) jest niezbędnym dokumentem wymaganym do prowadzenia każdego jachtu po wodach morskich wyposażonego w radiostację VHF DSC. Licencja radiooperatora SRC wydana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej ma charakter międzynarodowy, honorowana jest na całym świecie i jest ważna bezterminowo.

Egzamin obejmuje:

 • test (15 pytań wybranych losowo z ogólnie dostępnej bazy)
 • część praktyczną (procedury łączności radiotelefonicznej, przystawka DSC, obsługa radiopławy EPIRB, transponder SART)

W całej Polsce organizujemy kurs radiooperatora łączności w służbie morskiej przygotowujący do egzaminu w UKE:

e-mail: kyma.kursy@gmail.com

kom. 516016323

Używamy radiostacji VHF DSC Midland Neptun 100 oraz Icom-323 – takim samym sprzętem posługuje się Komisja Egzaminacyjna UKE.

Zapraszamy na kurs radiooperator SRC!

 

Jesienne egzaminy na licencję radiooperatora SRC2020-10-07T10:17:25+00:00

UKE ogłasza harmonogram egzaminów SRC czerwiec 2020

2020-06-03T17:12:35+00:00

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił harmonogram egzaminów na licencję SRC w czerwcu 2020

Urząd Komunikacji Elektronicznej wznowił przeprowadzenie egzaminów na licencję SRC i ogłosił tymczasowy harmonogram!

W związku z ogłoszeniem epidemii od lutego egzaminy na Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (Short Range Certificate, SRC) oraz Świadectwo Operatora Łączności Dalekiego Zasięgu (Long Range Certificate, LRC) nie odbywały się. W związku ze zmianami  w sytuacji epidemicznej UKE wznawia egzaminy na licencje SRC i LRC dla żeglarzy i motorowodniaków.

W czerwcu egzamin na licencje radiooperatora SRC odbędzie się:

 

Miejsce Data Godzina
Warszawa 18.06. 17:00
Kraków 18.06 11:00
Rzeszów 25.06. 16:00
Opole 29.06 10:00
Poznań 23.06. 10:00
Poznań 23.06. 12:50
Poznań 30.06. 10:00
Poznań 30.06. 12:50
Wrocław 26.06. 12:00
Lublin 18.06 16:30
Bydgoszcz 30.06. 11:00
Bydgoszcz 1.07. 11:00
Gdynia 16.06. 13:00
Szczecin 15.06. 13:00
Siemianowice Śląskie 25.06 9:00

Zmianie ulega także sposób zapisania się na egzamin. Zamiast tradycyjnego papierowego wniosku wysyłanego pocztą, rejestracji na egzamin należy dokonać poprzez stronę internetową:

 

https://egzaminy.uke.gov.pl/pl

 

Więcej informacji na stornie UKE:

https://bip.uke.gov.pl/swiadectwa-operatora-urzadzen-radiowych-tresci/swiadectwa-morskie-i-zeglugi-srodladowej,1.html

 

Kyma planuje przeprowadzenie kursu na licencję radiooperator SRC w mieście: Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Lublin, Rzeszów, Stalowa Wola, Toruń, Olsztyn, Bydgoszcz.


UKE ogłasza harmonogram egzaminów SRC czerwiec 20202020-06-03T17:12:35+00:00

Urząd Komunikacji Elektronicznej wznawia egzaminy na licencje SRC

2020-06-03T08:44:20+00:00

Urząd Komunikacji Elektronicznej zapowiada wznowienie egzaminów na licencje SRC i LRC!

Wszystkich żeglarzy i motorowodniaków zainteresuje zapewne wiadomość, że Urząd Komunikacji Elektronicznej wznowi egzaminy na licencje SRC i LRC.

Od końca lutego wszystkie egzaminy zostały zawieszone z powodu ogłoszenia w kraju stanu epidemii. Kilkadziesiąt sesji egzaminacyjnych na Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (Short Range Certificate, SRC) oraz Świadectwo Operatora Łączności Dalekiego Zasięgu (Long Range Certificate, LRC) nie odbyło się.

Zmienia się sposób rejestracji na egzamin SRC i LRC  w UKE. Zamiast papierowego wniosku wysyłanego pocztą do Sekretariatu Komisji Egzaminacyjnej UKE w Gdyni zapisy będą odbywać się poprzez specjalną stronę internetową (aktualnie w budowie).

W trakcie egzaminu zachowane będą zasady reżimu sanitarnego:

„Osoby, przystępujące do egzaminu, są zobowiązane do zachowania zasad oraz środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej podczas sesji egzaminacyjnej, w tym:

 • zachowania 2 m odległości pomiędzy wszystkimi uczestnikami sesji egzaminacyjnej, podczas oczekiwania na egzamin oraz samego egzaminu,
 • zgłoszenia się na egzamin nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu;
 • stawienia się w miejscu przeprowadzania egzaminu bez osób towarzyszących, z wyjątkiem osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, które z uwagi na przyczynę i rodzaj posiadanej dysfunkcji, wymagają zapewnienia w czasie przeprowadzenia egzaminu obecności opiekuna;
 • zakrywania maseczką ochronną ust i nosa;
 • bezwzględnego stosowania rękawiczek jednorazowych, podczas trwania egzaminu;
 • przed przystąpieniem do egzaminu, zdezynfekowania rąk środkiem do dezynfekcji, udostępnionym przez UKE, w miejscu przeprowadzania egzaminu”.

Więcej szczegółów na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

https://bip.uke.gov.pl/swiadectwa-operatora-urzadzen-radiowych-tresci/swiadectwa-morskie-i-zeglugi-srodladowej,1.html

 


Urząd Komunikacji Elektronicznej wznawia egzaminy na licencje SRC2020-06-03T08:44:20+00:00

Żeglarski webinar dla każdego!

2020-04-01T10:57:37+00:00

Żeglarski webinar-szkolenie przez internet, kurs na stopień żeglarski/motorowodny- a dlaczego nie!?

Niestety rozpoczęcie sezonu żeglarskiego odłożone w tym roku ad acta. Wszyscy jednak liczymy na to, że już wkrótce wyruszymy na morza i jeziora. Korporacje różnej maści i szkoły językowe już dawno przeniosły swoją działalność szkoleniową do internetu.Przynajmniej częściowo. W związku z epidemią wiele osób pracuje zdalnie, albo z konieczności nie pracuje wcale. Ten czas oczekiwania, wcale nie musi być stracony.

Proponujemy wszystkim zainteresowanym żeglarzom i motorowodniakom udział w bezpłatnym szkoleniu żeglarskim. Poprzez e-learning na platformie edukacyjnej w internecie prowadzimy szkolenia żeglarskie. Odbył się już webinar z zakresu: nawigacja, locja morska, światłą na morzu. Planujemy powtórzenie tych wykładów oraz nowe: meteorologia, ćwiczenia z nawigacji, Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (MPZZM), sztormowanie. Jesteśmy także otwarci na Państwa propozycje innych tematów szkolenia on line.

Zainteresowani kursem i egzaminem na stopień jachtowy sternik morski mogą odbyć część teoretyczną zajęć on line. Szkolenie praktyczne po ustabilizowaniu się sytuacji.

Jeżeli:

– przygotowujesz się do egzaminu na patent Jachtowy Sternik Morski lub Morski Sternik Motorowodny

– planujesz swój pierwszy samodzielny rejs morski

– chcesz odświeżyć swoją wiedzę żeglarską

zapraszamy na nasze szkolenia żeglarskie w internecie!

Szczegółowe informacje i zapisy:

kyma.kursy@gmail.com

Żeglarski webinar dla każdego!2020-04-01T10:57:37+00:00

Harmonogram egzaminów na licencję radiooperatora UKE

2020-04-01T11:02:49+00:00

Egzaminy na licencje radiooperatora w 2020 r.

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił harmonogram egzaminów na licencje radiooperatora SRC i LRC na rok 2020.

Egzamin na Świadectwo Operatora Łączności Dalekiego Zasięgu ( Long Range Certificate, LRC) odbywa się w specjalistycznym ośrodku w Gdyni lub Szczecinie.

Natomiast egzaminy na Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (Short Range Certificate, SRC) w delegaturach UKE.  Warszawa, Kraków, Wrocław, Siemianowice Śląskie, Rzeszów, Opole, Poznań, Olsztyn, Bydgoszcz) kilka, kilkanaście razy w roku. Warto zaznaczyć, że warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsza rejestracja (ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN W URZĘDZIE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ) – nie później, niż 14 dni przed datą egzaminu.

Wszyscy żeglarze i motorowodniacy powinni pamiętać, że licencja radiooperatora jest obok patentu żeglarskiego/motorowodnego dokumentem koniecznym do samodzielnego prowadzenia jachtu po morzu.

Harmonogram egzaminów na licencję radiooperatora UKE2020-04-01T11:02:49+00:00

Urząd Komunikacji Elektronicznej dokonuje częściowej zmiany bazy testów na licencję radiooperatora SRC

2020-04-01T11:05:42+00:00

Test egzaminacyjny na Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (SRC)

Zmiany, zmiany, zmiany – tym razem nie tylko dobre, ale nawet na lepsze! Urząd Komunikacji Elektronicznej zmienia i unowocześnia bazę testów egzaminacyjnych na licencje radiooperatora SRC.

Jak wiadomo, do samodzielnego pływania po wodach morskich potrzebna jest licencja radiooperatora. Zdecydowana większość polskich żeglarzy i motorowodniaków uzyskuje Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (SRC) w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Po zmianie trybu egzaminowania w  2015 r. i wprowadzeniu część praktycznej pozostawiono moduł „Praktyczna obsługa urządzeń systemu GMDSS”  jako test. Po kilku miesiącach na stronie UKE zamieszczono nową bazę testów, ale część „Praktyczna obsługa urządzeń radiowych podsystemów GMDSS stosowanych na obszarze morza A1”.

Kilka dni temu UKE dokonał częściowej zmiany testu na licencję SRC. Nowa wersja obejmuje 26 pytań, obejmuje obsługę radia ICOM IC-M323, radiopławy EPIRB i transpondera SART.

Zmiany należy przyjąć z uznaniem, bo radio ICOM IC-M323 jest sprzętem nowoczesnym i powszechnie używanym.

Nowa część testu na licencję SRC wraz z kluczem odpowiedzi dostępna jest tutaj: UKE nowy test SRC

 

 

Urząd Komunikacji Elektronicznej dokonuje częściowej zmiany bazy testów na licencję radiooperatora SRC2020-04-01T11:05:42+00:00

Przejdź do góry