Kurs sternik motorowodny

Do czego potrzebny jest kurs sternik motorowodny?

Aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy stanowią, że na wodach śródlądowych dopuszczalne jest prowadzenie:

 • jachtów motorowych o mocy silnika do 10 kW (13,6 KM)
 • łodzi typu houseboat (długość do 13 m, moc silnika do 75 kW oraz prędkość ograniczona konstrukcyjnie do 15 km/h)

Wynika więc z tego, że do prowadzenia wszystkich innych jednostek potrzebny jest patent sternika motorowodnego.

Jak można uzyskać patent sternika motorowodnego?

Najlepiej zapisać się na kurs motorowodny zakończony egzaminem na patent. Kursy trwają od kilku dni do jednego. Nasz kurs na sternika motorowodnego prowadzimy metodą hybrydową:

 • zajęcia teoretyczne on line
 • praktyczna nauka prowadzenia jachtu motorowego

Zamiana tradycyjnych zajęć w postaci „wykładów” na dostęp do internetowej bazy wiedzy ma szereg zalet:

 • każdy może uczyć się kiedy i gdzie chce
 • można zaoszczędzić czas i pieniądze (brak konieczności dojazdów na zajęcia)
 • rozbudowana baza pytań kontrolnych i testów pozwala na systematyczne sprawdzanie postępów

Zajęcia praktyczne na kursie na sternika motorowodnego odbywają się tylko w dniu egzaminu. Instruktor powtarza wszystkie najważniejsze zagadnienia. Jest też wówczas okazja do zadawania pytań i wyjaśniania ewentualnych wątpliwości.

Szkolenie praktyczne na patent sternik motorowodny obejmuje:

 • przygotowanie łodzi do pływania
 • podstawowe węzły i prace bosmańskie
 • sprawdzanie własności manewrowych jachtu
 • cumowanie burtą, dziobem i rufą
 • sterowanie na biegu wstecznym
 • zawracanie w ciasnym miejscu
 • wchodzenie w ślizg
 • manewr awaryjny „Człowiek za burtą”

Część teoretyczna kursu sternik motorowodny odbywa się on line. W dniu egzaminu odbywa się powtórka, w czasie której kursanci mogą uzyskać szczegółowe informacje od instruktora.

Jak wygląda egzamin na patent sternik motorowodny?

Egzamin na patent sternik motorowodny odbywa się w ostatnim dniu kursu. Składa się z dwóch części:

 • test
 • praktyczny sprawdzian umiejętności

Test egzaminacyjny na patent sternika motorowodnego zawiera 75 pytań jednokrotnej odpowiedzi. Do zaliczenia części teoretyczne należy udzielić co najmniej 65 poprawnych odpowiedzi.

Praktyczna część egzaminu na sternika motorowodnego polega na sprawdzeniu umiejętności:

 • manewrowania łodzią motorową
 • kierowania załogą
 • pracę w charakterze członka załogi
 • Egzamin praktyczny przeprowadzany jest na tym samym jachcie motorowym, na jakim odbywał się kurs.

Szkolenie końcowe wraz z egzaminem w ostatnim dniu kursu zajmuje 5-8 h.