Kurs radiooperator SRC Lublin

Do czego jest potrzebny kurs radiooperator SRC Lublin?

Kurs radiooperator SRC Lublin potrzebny jest wszystkim żeglarzom, którzy prowadzą rejsy po wodach morskich. Jeżeli zatem:

 • jesteś sternikiem morskim lub kapitanem
 • przygotowujesz się do egzaminu na sternika morskiego lub motorowodnego
 • chcesz kupić lub wyczarterować jacht morski

to licencja radiooperatora jest Ci niezbędnie potrzebna.

Co to jest licencja radiooperatora?

Licencja radiowa jest dokumentem, który wystawia Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) na podstawie zdanego egzaminu. Przepisy międzynarodowe (Konwencja o Bezpieczeństwie Życia na Morzu/SOLAS oraz Morski Światowy System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa/GMDSS) wymagają, aby każde urządzenie radiowe służące do nadawania sygnału było zarejestrowane we właściwej instytucji (w Polsce jest to UKE). Zgodnie z tymi przepisami, do obsługi urządzeń radiowych na jachtach morskich (radiostacja DSC VHF, radiopława EPIRB) uprawniony jest tylko certyfikowany radiooperator.

Na jednostkach rekreacyjnych wyróżnia się dwa rodzaje licencji radiooperatora:

 • Świadectwo Operatora  Łączności Bliskiego Zasięgu (ang. Short Range Certificate)
 • Świadectwo Operatora Łączności Dalekiego Zasięgu (ang. Long Range Certificate)

Czy egzamin na licencję SRC jest trudny?

Egzamin na w UKE jest stosunkowo łatwy. Składa się z dwóch części:

 • test
 • sprawdzian umiejętności praktycznych kandydata

Test obejmuje 15 pytań wybranych z zamkniętej bazy dostępnej na stronie UKE. Zaliczenie tej części egzaminu wymaga poprawnych odpowiedzi na 3 z 5 pytań

W części praktycznej egzamin na licencję radiooperatora, to wykonanie 4 zadań wskazanych przez Komisję Egzaminacyjną UKE:

 • korespondencja radiotelefoniczna (MAYDAY, PAN PAN, SECURITE)
 • nawiązanie łączności z wykorzystaniem przystawki Cyfrowego Wywołania Selektywnego (DISTRESS, URGENCY, SAFETY, ROUTINE)
 • obsługa i zastosowanie radiopławy EPIRB
 • wykorzystanie i test transpondera radarowego SART

Czy do zdania egzaminu na licencję radiową potrzebna jest biegła znajomość języka angielskiego?

Egzamin co do zasady odbywa się w języku polskim. Część testu zawiera pytania z zakresu języka angielskiego, a podczas sprawdzianu praktycznego może pojawić się zadania polegające na nadaniu komunikatu w języku angielskim – tego wszystkiego uczymy w trakcie kursu. Tak czy inaczej, biegła znajomość angielskiego nie jest niezbędna!

Czy polska licencja radiowa ważna jest zagranicą?

Świadectwo Operatora Bliskiego Zasięgu wystawione przez Urząd Komunikacji Elektronicznej jest:

 • dokumentem państwowym
 • międzynarodowym, czyli uznawanym na całym świecie
 • ważnym bezterminowo

Dlaczego kurs radiooperator SRC Lublin?

Nasze kursy radiooperatora, to:

 • ponad 40 letnie doświadczenie w żeglarstwie
 • wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów radiooperatora
 • indywidualne podejście do każdego klienta
 • nowoczesny sprzęt: radiostacja VHF DSC Icom-323 oraz Icom-330, radiopława EPIRB systemu Sarsat-Cospass, transponder radarowy SART (takiego samego używa Komisja Egzaminacyjna UKE)
 • wysoka skuteczność-wszyscy kursanci zdają egzamin za pierwszym razem
 • przystępna cena
 • obszerny zasób materiałów dydaktycznych, w tym drukowany podręcznik

Ile kosztuje kurs radiooperator SRC Lublin?

Kurs SRC Lublin odbywa się w kameralnej grupie kilku osób. Cena kursu na licencję radiooperatora wynosi 390 pln i zawiera:

 • szkolenie
 • test egzaminacyjny wraz z kluczem odpowiedzi (wydruk)
 • procedury radiokomunikacji morskiej po polsku i angielsku (wydruk)
 • książkę T. Bartlett, Radiooperator Łączności Bliskiego Zasięgu
 • pakiet materiałów multimedialnych
 • kurs odświeżający gratis

Koszt egzaminu i świadectwa w UKE wynosi 125 pln.

Zapraszamy na kurs radiooperator SRC Lublin!