Kurs SRC dla żeglarzy w Mielcu

Kurs w Mielcu odbędzie się 11 grudnia w piątek.
Plan zajęć:
Część teoretyczna (prezentacja multimedialna): 15 – 19
Ćwiczenia praktyczne na radiu UKF: 19 – 22
Egzamin przed Komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej odbędzie się 16 stycznia 2016 r. w Delegaturze UKE w Rzeszowie.