Zapraszamy na kurs przygotowujący do egzaminu na Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (SRC) organizowany we współpracy z Jachklubem Łomianki. Jednodniowy kurs odbędzie się w Lomiankach 16 stycznia 2016 r. Ćwiczenia na oryginalnym sprzęcie VHF. Egzamin w lutym w warszwskiej Dlegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

SRC jest niezbędne do samodzielnego prowadzenia jachtów po wszystkich wodach morskich.

Szczegółowe informacje i zapisy:

kom. 515126446 oraz 503635921