Egzaminy na licencje radiooperatora w 2020 r.

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił harmonogram egzaminów na licencje radiooperatora SRC i LRC na rok 2020.

Egzamin na Świadectwo Operatora Łączności Dalekiego Zasięgu ( Long Range Certificate, LRC) odbywa się w specjalistycznym ośrodku w Gdyni lub Szczecinie.

Natomiast egzaminy na Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (Short Range Certificate, SRC) w delegaturach UKE.  Warszawa, Kraków, Wrocław, Siemianowice Śląskie, Rzeszów, Opole, Poznań, Olsztyn, Bydgoszcz) kilka, kilkanaście razy w roku. Warto zaznaczyć, że warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsza rejestracja (ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN W URZĘDZIE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ) – nie później, niż 14 dni przed datą egzaminu.

Wszyscy żeglarze i motorowodniacy powinni pamiętać, że licencja radiooperatora jest obok patentu żeglarskiego/motorowodnego dokumentem koniecznym do samodzielnego prowadzenia jachtu po morzu.