Urząd Komunikacji Elektronicznej – egzaminy na licencję SRC terminy jesienne i zimowe

Od 2020 roku rejestracja na egzamin radiooperatora w UKE odbywa się poprzez aplikację:

Rejestracja na egzamin UKE

Szczegółowa instrukcja

Sesje egzaminacyjne odbywają się zgodnie z harmonogramem rocznym ogłoszonym przez Prezesa UKE. W przypadku braku miejsc istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowych terminów egzaminów.

Na dzień 29 września istnieje możliwość zapisania się na egzamin radiooperatora SRC w następujących lokalizacjach:

19 X Szczecin

20 X Olsztyn

22 X Siemianowice Śląskie

29 X Kołobrzeg

29 X Warszawa

19 XI Siemianowice Śląskie

22 XI Szczecin

29 XI Gdynia

17 XII Siemianowice Śląskie

Można spodziewać się ogłoszenia dodatkowych sesji egzaminacyjnych. Aktualne informacje na ten temat znajdują się na stronie UKE:

Urząd Komunikacji Elektronicznej – egzaminy SRC