10 października w Rzeszowie miejscowa Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadziła egzamin na Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (SRC).

Wszyscy nasi kursanci zdali egzamin, a kilku uzyskało maksymalna liczbę punktów z testu.

Gratulujemy nowym radiooperatorom życząc samych udanych łączności, a pracownikom Delegatury dziękujemy za profesjonalne podejście.