Solidne szkolenia żeglarskie i motorowodne.
kyma.rejsy@gmail.com, + 48 516 016 323

Żeglarz jachtowy


Długi weekend majowy to dokonała okazja, by wziąć udział w kursi i uzyskać patent żeglarza jachtowego uprawniający do prowadzenia wszystkich jachtów żaglowych na wodach śródlądowych!

Jedynym warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wiek min. 14 lat. Za dodatkową opłatą (150 pln) można odbyć uzupełniające szkolenie i przystąpić do egzaminu na stopień sternika motorowodnego, który uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych.

Termin: 29 IV – 5 V 2017

Koszt: 999 pln, obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, czarter jachtu, zakwaterowanie na jachcie (w cenie) lub w hotelu (na własny koszt). Nie zawiera: dojazdu, wyżywienia, opłat egzaminacyjnych.

Koszt egzaminu 250, patentu 50 pln. Osobom uczącym się do 26 roku życia przysługuje ulga ustawowa 50%.

Warunki przystąpienia do egzaminu:

  • ukończenie 14 lat

Uprawnienia żeglarza jachtowego:

  • prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń
  • prowadzenie jachtów o długości do 12 m po morskich wodach wewnętrznych
  • prowadzenie jachtów o długości do 12 m po wodach morkich w porze dziennej w odległości do 2 mil od brzegu

ZAKRES WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH ZJ

PODRĘCZNIKI DLA KANDYDATÓW NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO