|


Jachtowy Sternik Morski – kurs

 

  Od końca lat 80 ubiegłego wieku system stopni i patentów żeglarskich oraz motorowodnych w Polsce ciągle ewoluuje. Z tym wiąże się postępująca liberalizacja.

Obecne przepisy dotyczące wymagań egzaminacyjnych, stażów i uprawnień reguluje Rozporządzenie Ministra Sportu z 9 kwietnia 2013 roku.

Regulacja ta  wprowadziła trzy stopnie żeglarskie i trzy motorowodne.

Tak więc patent żeglarski, to: żeglarz jachtowy, jachtowy sternik morski oraz kapitan jachtowy. Natomiast stopnie motorowodne, to: sternik motorowodny, morski sternik motorowodny i kapitan motorowodny.

Nie tylko dla zdobycia patentu co roku tysiące osób zapisuje się na podstawowy kurs żeglarza jachtowego lub sternika motorowodnego i uzyskuje uprawnienia do prowadzenia jachtów po wodach śródlądowych bez ograniczeń!

Chociaż aktualne przepisy nie wymagają od kandydata, by odbył kurs, to w praktyce jednak zdanie egzaminu bez zapisania się wcześniej na kurs może być bardzo trudne.

Kurs na stopień jachtowy sternik morski, to propozycja dla żeglarzy bardziej zaawansowanych. Przepisy stawiają warunek, aby kandydat miał ukończone 18 lat, legitymował się stażem co najmniej 200 h pływania w dwóch (lub więcej) rejsach morskich.

Egzamin na jachtowego sternika morskiego można zdawać bez patentu żeglarza jachtowego. Jednak taka ‚szybka ścieżka” nie jest wskazana. Naprawdę warto zacząć od szkolenia podstawowego, bo „co nagle, to po diable”, jak mówi stare przysłowie.

Patent jachtowego sternika morskiego uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych o długości do 18 metrów po wodach morskich całego świata. Ponieważ polski patent wciąż jest uprawnieniem nadanym w imieniu państwa, to nie zdarzają się przypadki jego kwestionowania.  Jednak w praktyce, aby samodzielnie prowadzić jacht na morzu trzeba jeszcze zdobyć licencję radiooperatora SRC (ang. Short Range Certificate).

Egzamin na stopień jachtowy sternik morski obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna trwa 120 minut, obejmuje test oraz osobne zadanie z nawigacji. Test zawiera 75 pytań. Odpowiedzi mają charakter zamknięty. Warunkiem zaliczenia testu jest udzielenie min. 65 poprawnych odpowiedzi. Zadanie z nawigacji rozwiązywane i oceniane jest osobno.

Natomiast egzamin praktyczny na jachtowego sternika morskiego, to sprawdzenie: umiejętności jachtem, kierowania załoga oraz praca w charakterze członka załogi. Każda osoba egzaminowana wykonuje wylosowane przez Komisję Egzaminacyjna manewry na żaglach i na silniku.

Kurs jachtowy sternik morski obejmuje część praktyczną i teoretyczną. Szkolenie na patent sternika morskiego może się odbyć w całości podczas kursu nad morzem. Całość szkolenia trwa zwykle tydzień. Jednakże istnieje też możliwość przeprowadzenia części lub całości kursu teoretycznego na lądzie. Następnie zaś odbycie zgrupowania manewrowego zakończonego egzaminem.

Natomiast szkolenie teoretyczne obejmuje: wiadomości o jachtach żaglowych, silniki, teorię żeglowania, przepisy, sygnalizację i łączność, nawigację, locję, meteorologię, ratownictwo oraz organizację rejsów morskich.

Na kursie praktycznym odbywa się intensywny trening manewrowy. Podczas „manewrówki” kursanci poznają budowę jachtu i jego wyposażenie, obsługę stanowisk manewrowych, zasady komunikowania się skipera  z załogą etc.

Dzięki setkom wykonanych na kursie zwrotów przez sztag i rufę, manewru „Człowiek za burtą”, zacieśnionej cyrkulacji na silniku, wreszcie dojścia i odejścia do nabrzeża pozwoli nie tylko pomyślnie zdać egzamin, ale także opanować praktycznie najważniejsze umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia jachtu morskiego.

Kurs na stopień jachtowy sternik morski odbywa się w ośrodku nad morzem. Dlatego nasze kursy organizujemy głównie na Bałtyku w Polsce, ale także poza jej granicami. Dotychczas przeprowadziliśmy kurs na jachtowego sternika morskiego w Barcelonie, Gibraltarze, Grecji, Chorwacji etc.

Egzamin odbywa się zwykle w ostatnim dniu kursu.

Wymagania egzaminacyjne

EGZAMIN NA STOPIEŃ JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO

Podręczniki polecane dla kandydatów na stopień jachtowy sternik morski

 

Opłaty egzaminacyjne: 350 zł. Wystawienie patentu 50 zł. Uczniom i studentom przysługuje ulga 50% za okazaniem ważnej legitymacji.

Uprawnienia jachtowego sternika morskiego:

  • prowadzenie jachtów żaglowych o długości do 18 m po wodach morskich i śródlądowych bez ograniczeń

 

ZAPRASZAMY!