Solidne szkolenia żeglarskie i motorowodne.
kyma.rejsy@gmail.com, + 48 516 016 323

Kurs SRC Wrocław

Dolny Śląsk, zwłaszcza Wrocław i Opole były i pozostają ważnymi ośrodkami sportów wodnych. Odra oraz rozbudowana sieć sztucznych zbiorników wodnych stwarza wyjątkowo sprzyjające warunki do uprawiania żeglarstwa i sportów motorowodnych. Wrocław i Opole od bardzo dawna znane są z dużych i prężnie działających klubów żeglarskich. Bogata baza sprzętowa, w tym jachty morskie, umożliwiała rozwój żeglarskiej “kariery” od pływań “szuwarowo-bagiennych” aż po rejsy pełnomorskie, a nawet oceaniczne.
Przeobrażenia społeczno – polityczne i gospodarcze w Polsce na przestrzeni ostatnich trzydziestu wpłynęły także na zmiany w sportach wodnych. Kolejne regulacje prawne dotyczące uprawnień żeglarskich i motorowodnych są coraz bardziej liberalne. Jachty żaglowe o długości kadłuba do 7,5 m oraz motorówki o mocy silnika do 10 kM można prowadzić na wodach śródlądowych bez uprawnień. Patent żeglarza jachtowego czy sternika motorowodnego można uzyskać po krótkim szkoleniu. Kurs można przejść w klubie lub firmie komercyjnej. Już te podstawowe licencje uprawniają do prowadzenia wszystkich jachtów żaglowych i motorowych po wodach śródlądowych oraz dają możliwość pływania niektórymi jachtami po morskich wodach przybrzeżnych. Niemal nieograniczone uprawnienia dają patenty jachtowego sternika morskiego i morskiego sternika motorowodnego. Kurs przygotowujący do egzaminu na te stopnie także nie jest ani długi ani specjalnie kosztowny.
Znaczna część żeglarzy i motorowodniaków nie jest jednak świadoma, że bardzo często patent żeglarski czy motorowodny nie wystarcza do pływania jachtem własnym lub czarterowym. Mianowicie, jeżeli jednostka wyposażona jest w radio VHF, na jej pokładzie co najmniej jedna osoba powinna legitymować się licencją radiooperatora.
O ile w Polsce na wodach śródlądowych większość jachtów nie jest wyposażona w radiostację, o tyle na wodach morskich całego świata sytuacja wygląda inaczej. Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS) objął w roku 2005 także jednostki sportowe i turystyczne. Na ich pokładach powinno być zainstalowane radio VHF ze specjalna przystawką Cyfrowego Wywołania Selektywnego (DSC), radiopława awaryjna EPIRB, niekiedy także inny sprzęt. Na każdym jachcie, zarówno prywatnym jak i czarterowym radiostacja jest właściwie zawsze. Oznacza to, że skipper (lub inna osoba w załodze) musi legitymować się dokumentem Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (Short Range Certificate, SRC). niemal we wszystkich państwach świata pływanie po morzu bez SRC jest nielegalne.
W Polsce egzamin na SRC przeprowadza oraz świadectwo wydaje Urząd Komunikacji Elektronicznej. Wrocław i Opole są siedzibami Delegatur UKE. Kilka razy w roku Delegatury Wrocław oraz Opole przeprowadzają egzamin na licencję radiooperatora SRC. Egzamin ten obejmuje test składający się z 15 pytań jednokrotnego wyboru i części praktycznej.
Świadectwo radiooperatora SRC wydawane jest przez UKE bezterminowo i honorowane na całym świecie.
Obowiązujące przepisy nie wymagają żadnych szkoleń przed przystąpieniem do egzaminu na SRC. Jednak warto zapisać się i odbyć kurs. Kurs radiooperatora SRC nie tylko ułatwi samo zdanie egzaminu, ale także pozwoli zapoznać się ze sprzętem używanym na jachtach (oraz przez Komisje Egzaminacyjne UKE),a także różnymi praktycznymi aspektami łączności radiowej i satelitarnej na morzu. Podczas szkolenia praktycznego można przećwiczyć wszystkie rodzaje łączności, poznać procedury, zrozumieć żargon używany przez operatorów stacji nadbrzeżnych i statkowych.
Kurs radiooperatora w służbie morskiej dla żeglarzy i motorowodniaków pozwoli przyswoić wiedzę i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu. Inni zainteresowani mogą przyjść na kurs dla odświeżenia i ugruntowania wiadomości i umiejętności praktycznych.