Egzamin na licencję radiooperator SRC – harmonogram UKE na wrzesień

Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadzi egzamin na licencję radiooperator SRC (ang. Short Range Certificate) w następujących terminach:

7, 8 września – Gdynia

14 września – Gdynia, Szczecin

15 września – Olsztyn

17 września – Kraków

21 września – Gdynia

22 września – Gdynia, Szczecin

24 września – Warszawa

25 września – Siemianowice Śląskie, Bydgoszcz, Poznań

Aktualne informacje na temat egzaminów zamieszczane są na stronie UKE:

Urząd Komunikacji Elektronicznej egzaminy

Rejestracja na egzamin radiooperator SRC odbywa się poprzez e-PUAP:

Rejestracja na egzamin SRC

Przed zalogowaniem się należy przygotować:

  • zdjęcie
  • dowód dokonania opłaty za egzamin i świadectwo (125 zł) na konto:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

W związku z ogłoszeniem stanu pandemii wprowadzono limity przyjęć na egzamin. Jeżeli w systemie dany termin nie jest widoczny, oznacza to, że w danej sesji egzaminacyjnej lista miejsc została już zamknięta.

W przypadku trudności technicznych można kontaktować się z Panią Ewą Filc z Sekretariatu Komisji Egzaminacyjnej UKE w Gdyni:

tel. 58 6247716; email: ske.gdynia@uke.gov.pl

Na egzamin należy zgłosić się:

  • co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem
  • z własnym wyposażeniem: maseczka, rękawiczki, długopis

Przypomnijmy, że Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (SRC) jest niezbędnym dokumentem wymaganym do prowadzenia każdego jachtu po wodach morskich wyposażonego w radiostację VHF DSC. Licencja radiooperatora SRC wydana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej ma charakter międzynarodowy, honorowana jest na całym świecie i jest ważna bezterminowo.

Egzamin obejmuje:

  • test (15 pytań wybranych losowo z ogólnie dostępnej bazy)
  • część praktyczną (procedury łączności radiotelefonicznej, przystawka DSC, obsługa radiopławy EPIRB, transponder SART)

W całej Polsce organizujemy kurs radiooperatora łączności w służbie morskiej przygotowujący do egzaminu w UKE:

e-mail: kyma.kursy@gmail.com

kom. 516016323

Używamy radiostacji VHF DSC Midland Neptun 100 oraz Icom-323 – takim samym sprzętem posługuje się Komisja Egzaminacyjna UKE.

Zapraszamy na kurs radiooperator SRC!